Även om du vanligtvis inte kan visa en dold fil är det en vanlig fil i alla andra avseenden. Du kan välja om en fil ska vara dold eller synlig genom att ändra egenskaperna för den. Gör så här:

  1. Högerklicka på en fils ikon och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Bredvid Attribut markerar du kryssrutan Dold och klickar sedan på OK.

Om en fil är dold och du vill visa den måste du visa alla dolda filer. Mer information finns i Visa dolda filer.

Bild av kryssrutan Dold
Kryssrutan Dold markerad för en fil

Obs!

  • Även om du kan dölja konfidentiella filer så att andra inte kan se dem, betyder inte en dold fil att filen är sekretesskyddad. Information om hur du anger behörigheter för en fil eller mapp finns i Vad är behörigheter?

  • Du kan dölja filer du använder sällan för att lättare få överblick, men kom ihåg att även dolda filer tar upp utrymme på hårddisken.Behöver du mer hjälp?