Registereditorn är ett verktyg som är avsett för avancerade användare. Det används för att visa och ändra inställningar i systemets register, som innehåller information om hur datorn fungerar. Informationen används i Windows och den uppdateras när du gör ändringar i datorn, t.ex. när du installerar ett nytt program, skapar en användarprofil eller lägger till ny maskinvara. Med Registereditorn kan du visa registermappar, filer och inställningarna för varje registerfil.

Du behöver vanligen inte göra ändringar i registret. Registret innehåller komplex systeminformation som är mycket viktig för datorn och felaktiga ändringar i datorns register kan leda till att det inte går att använda datorn. En skadad registerfil kan dock behöva ändras. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar registret innan du gör några ändringar och att du bara ändrar registervärden som du vet vad de är eller har anvisats att ändra. Mer information finns i Säkerhetskopiera registret.Behöver du mer hjälp?