Ett körningsfel är ett problem i program- eller maskinvaran som hindrar ett program från att fungera som det ska. Körningsfel kan resultera i att du förlorar information i den fil du arbetar på, de kan orsaka fel i filen så att den inte går att använda eller hindra dig från att använda en funktion. Till skillnad från stoppfel resulterar körningsfel oftast inte i att Windows eller ett program slutar att fungera.

Körningsfel kan uppstå om du kör två program som inte är kompatibla med varandra, om datorn har minnesproblem eller om den har infekterats med skadlig programvara. Om ett körningsfel inträffar upprepade gånger kan du försöka med följande:

 1. Installera de senaste uppdateringarna för Windows och för det program där felet visas. Observera att programuppdateringen kan stå som en valfri uppdatering på sidan Windows Update.

  • Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

  Mer information om Windows Update finns i Installera Windows-uppdateringar i Windows 7.

 2. Kontrollera om det finns en lösning i Åtgärdscentret för det program där felet visas.

  När Windows Felrapportering är aktiverat och ett program slutar fungera, skickas vanligtvis en problemrapport till Microsoft för analys. Om det finns en lösning på problemet, eller åtgärder du kan vidta för att minimera risken för att problemet återkommer, görs de tillgängliga i Åtgärdscentret.

  • Öppna Åtgärdscentret genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Kontrollera datorns status.

 3. Uppdatera och kör ditt antivirusprogram. Det ingår inget antivirusprogram i Windows, men Åtgärdscentret kan i regel övervaka antivirusprogrammet som du eller datortillverkaren har installerat.

  • Öppna Åtgärdscentret genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Kontrollera datorns status.

 4. Kontrollera att datorn har den minsta mängd RAM-minne som krävs för att köra det program där felet visas. Leta reda på programmets systemkrav online eller i informationen på paketet. Mer information om datorns minne finns i Visa datorinformation.Behöver du mer hjälp?