Felsäkert läge är ett felsökningsalternativ för Windows som startar datorn i ett begränsat körläge. Endast de grundläggande filer och drivrutiner som behövs för att köra Windows startas. Orden Felsäkert läge visas i bildskärmens hörn så att du vet vilket Windows-läge som används.

Om ett befintligt problem inte återkommer vid start i felsäkert läge kan du utgå från att standardinställningarna och -drivrutinerna inte orsakade problemet. Om du inte känner till orsaken till problemet kan du använda uteslutningsmetoden för att hitta felet. Försök starta alla program som du brukar använda, inklusive programmen i mappen Autostart, ett i taget. På så sätt kan du se om något av programmen orsakar problemet.

Om datorn automatiskt startar i felsäkert läge kan det finnas ett problem med datorn som hindrar Windows från att starta normalt. Om du tror att problemet orsakas av ett program eller en enhet som nyligen installerats, kan du prova att använda Återställning i Kontrollpanelen. Mer information finns i Vad är funktionen Återställning i Kontrollpanelen?

Mer information om hur du arbetar i felsäkert läge finns i följande hjälpavsnitt:Behöver du mer hjälp?