Vad är Systemåterställning?


Med hjälp av Systemåterställning kan du återställa datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt. Det är ett sätt att ångra de systemändringar som gjorts på datorn utan att de personliga filerna påverkas, till exempel e-post, dokument eller foton.

Ibland kan installationen av ett program eller en drivrutin ge upphov till oväntade förändringar på datorn eller resultera i att Windows slutar fungera som det ska. Ofta räcker det med att avinstallera programmet eller drivrutinen för att lösa problemet. Om det inte hjälper att avinstallera programvaran kan du försöka att återställa datorns system till ett tidigare datum, då allt fungerade som det skulle.

Systemåterställning använder en funktion som kallas systemskydd för att regelbundet skapa och spara återställningspunkter för datorn. Återställningspunkterna innehåller information om registerinställningar och annan systeminformation som används av Windows. Du kan även skapa återställningspunkter manuellt. Det finns mer information om att skapa återställningspunkter i Skapa en återställningspunkt.

Säkerhetskopierade systemavbildningar som är lagrade på hårddiskar kan även användas för systemåterställning, precis som de återställningspunkter som har skapats av systemskyddet. Även om säkerhetskopierade systemavbildningar innehåller både systemfiler och personliga data, påverkas datafiler inte av systemåterställningen. Mer information om systembilder finns i Vad är en systemavbildning?.

Systemåterställning är inte avsett för säkerhetskopieringsverktyg av personliga filer, så det kan inte användas för att återställa personliga filer som tagits bort eller skadats. Du bör regelbundet säkerhetskopiera personliga filer och information med hjälp av ett säkerhetskopieringsprogram. Mer information om hur du säkerhetskopierar personliga filer finns i Säkerhetskopiera filer.

  • Öppna Systemåterställning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Systemåterställning och i listan över resultat klickar du sedan på Systemåterställning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Mer information om systemskydd finns i Vad är systemskydd?.Behöver du mer hjälp?