Vad är uppdateringen Val av webbläsare?

Microsoft tillhandahöll uppdateringen Val av webbläsare i enlighet med ett beslut utfärdat av EU-kommissionen i december 2009. De skyldigheter beslutet medförde har nu upphört att gälla, och som en följd därav kommer uppdateringen Val av webbläsare inte längre levereras till nya kunder.

Jag kan inte se Internet Explorer-genvägen i Aktivitetsfältet. Vad hände och hur får jag dit den igen?

Om du använder Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 och Internet Explorer är standardwebbläsare, tas Internet Explorer-ikonen bort från Aktivitetsfältet i uppdateringen. Information om hur du kan fästa program i Aktivitetsfältet finns i Fästa Internet Explorer på Startskärmen eller Aktivitetsfältet.

Mer hjälp