Vad är User Account Control (UAC)?


Kontroll av användarkonto (UAC, User Account Control) är en funktion i Windows som hjälper dig att ha koll på datorn genom att informera dig när någon ändring som kräver administratörsbehörighet görs i ett program. Kontroll av användarkonto justerar behörighetsnivån på ditt användarkonto. Om du utför aktiviteter som kan göras som standardanvändare, till exempel läsa e-post, lyssna på musik eller skapa dokument, har du en standardanvändares behörigheter, även om du är inloggad som administratör.

Via Kontroll av användarkonto får du reda på när ändringar som kräver administratörsbehörighet ska utföras på datorn. Om du är administratör klickar du på Ja för att fortsätta. Om du inte är administratör måste någon med administratörskonto på datorn ange sitt lösenord för att du ska kunna fortsätta. Du får tillfälligt administratörsrättigheter för att utföra aktiviteten och dina behörigheter återgår sedan till en standardanvändares behörigheter. Det innebär att inga ändringar göras i datorn utan att du känner till det, även om du använder ett administratörskonto, vilket gör att skadlig programvara och spionprogram får det svårare att ta sig in i eller göra ändringar på din dator.

När din behörighet eller ditt lösenord behövs för att utföra en aktivitet meddelar Kontroll av användarkonto dig via någon av fyra typer av dialogrutor. I tabellen beskrivs de olika dialogrutetyperna och hur du använder dem.

Ikon Typ Beskrivning
Ikon
Bild av UAC-skölden (User Account Control) för Windows-åtgärder
Typ

En inställning eller funktion som ingår i Windows behöver din tillåtelse för att starta.

Beskrivning

Objektet har en giltig digital signatur vilket intygar att Microsoft är utgivare. Om den här typen av dialogruta visas är det vanligtvis säkert att fortsätta. Om du är osäker kontrollerar du namnet på programmet eller funktionen och bestämmer om du vill köra det.

Ikon
Bild av UAC-skölden (User Account Control) för digitalt signerade program
Typ

Ett program som inte ingår i Windows behöver din tillåtelse för att starta.

Beskrivning

Programmet har en giltig digital signatur vilket säkerställer att det är vad det utger sig för att vara, och bekräftar programutgivarens identitet. Om den här typen av dialogruta visas bör du se till att det är just det här programmet du vill köra och att utgivaren är betrodd.

Ikon
Bild av UAC-skölden (User Account Control) för program utan digital signatur
Typ

Ett program med en okänd utgivare behöver din tillåtelse för att starta.

Beskrivning

Det här programmet saknar en giltig digital signatur från utgivaren. Det här behöver inte betyda att programmet utgör en fara eftersom många äldre legitima program saknar signaturer. Men du bör vara extra försiktig och bara tillåta programmet att köra om du har fått det från en betrodd källa, t.ex. en originalskiva eller från utgivarens webbplats. Om du är osäker letar du upp namnet på programmet på nätet och tar reda på om det är ett känt program eller skadlig programvara.

Ikon
Bild av UAC-skölden (User Account Control) för program som blockerats av en administratör
Typ

Systemadministratören har blockerat dig från att köra det här programmet

Beskrivning

Det här programmet har blockerats eftersom det betraktas som ett icke-betrott program. Du måste kontakta systemadministratören om du vill köra programmet.

Vi rekommenderar att du loggar in på datorn med ett standardanvändarkonto vid normal användning av datorn. Du kan surfa på Internet, skicka e-post och använda en ordbehandlare utan ett administratörskonto. När du vill utföra en administrativ åtgärd, t.ex. installera ett nytt program eller ändra en inställning som påverkar andra användare, behöver du inte växla till ett administratörskonto. Windows ber om din tillåtelse eller ett administratörslösenord innan åtgärden utförs. Vi rekommenderar också att du skapar standardanvändarkonton för alla personer som använder datorn.

I den här versionen av Windows kan du justera hur ofta Kontroll av användarkonto ska meddela dig när ändringar görs på datorn. Om du vill bli informerad om alla ändringar som görs väljer du att alltid bli meddelad. Mer information finns i Vad är inställningarna för User Account Control?Behöver du mer hjälp?