Windows Experience Index är ett mått på hur bra din dator fungerar med Windows och graderar den upplevelse du kan förvänta dig med en baspoäng. En högre baspoäng innebär normalt att datorn är snabbare och reagerar bättre än en dator med en lägre baspoäng.

Windows Experience Index-siffror i Prestandainformation och -verktyg
Windows Experience Index-siffror i Prestandainformation och -verktyg

Varje maskinvarudel i datorn får en poäng som kallas delpoäng. Den sammanlagda baspoängen för datorn fastställs utifrån den lägsta enskilda delpoängen snarare än ett genomsnitt av alla. Du kan visa delpoängen och se prestanda för olika maskinvarudelar och det kan hjälpa dig att besluta om du ska uppgradera vissa delar av din dator.

Så här visar du datorns baspoäng

  1. Öppna Prestandainformation och -verktyg genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar musen nedåt och klickar på Sök), skriva Prestandainformation och -verktyg i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Prestandainformation och -verktyg.

  2. Visa baspoäng och delpoäng för Windows Experience Index för din dator. Om du nyligen har uppgraderat maskinvaran och vill ta reda på om dina poäng har ändrats, trycker eller klickar du på Kör utvärderingen igen. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

    Om inga delpoäng eller baspoäng visas trycker eller klickar du på Klassificera den här datorn. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Obs!

  • Baspoäng för Windows Experience Index är i intervallet 1,0 till 7,9. Men om din dator har en 64-bitars processor och 4 GB eller mindre RAM-minne (Random Access Memory) är datorns delpoäng för minne (RAM) högst 5,9. Det innebär att den sammanlagda baspoängen inte kan vara högre än 5,9.

Om din baspoäng eller dina delpoäng inte kan uppdateras

Följande tillstånd kan förhindra Windows från att uppdatera Windows Experience Index:

  • Datorn körs på batteri. Windows försöker automatiskt spara ström när datorn enbart körs på batteri. Så om datorn körs på batteri får du inte en rättvis bild av dess kapacitet med en prestandautvärdering. Anslut datorn till elnätet och kör utvärderingen igen.

  • Inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten. När du utvärderar datorn skapar Windows Experience Index en testfil på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt mycket utrymme för att skapa testfilen kan utvärderingen inte slutföras. Du kan använda verktyget Diskrensning om du vill frigöra utrymme. Mer information finns i Ta bort filer med Diskrensning.

  • Utvärderingen körs redan. Om du redan kör en Windows Experience Index-utvärdering går det inte att uppdatera poängen.

  • Videodrivrutinen är för gammal. Poängen uppdateras kanske inte om din dator har en äldre version av videodrivrutinen.

  • Inget stöd för multimedia. Om datorn saknar stöd för multimedia kan ditt resultat inte uppdateras.
Behöver du mer hjälp?