Vad är visningsprogrammet för XPS?


Ett XPS-dokument är en fil som sparats i XPS-format (XML Paper Specification). Du kan skapa XPS-dokument (XPS-filer) med vilket program som helst som du kan skriva ut från i Windows. Du kan dock bara visa XPS-dokument i ett visningsprogram för XPS, som det som medföljer den här versionen av Windows.

När du klickar på ett XPS-dokument öppnas det automatiskt i XPS-visningsprogrammet. Det finns flera alternativ för att visa och hantera XPS-dokument i visningsprogrammet, till exempel:

  • Spara en kopia av XPS-dokumentet på datorn

  • Söka efter ett ord eller en fras i dokumentet

  • Zooma in eller ut så att text och bilder blir lättare att läsa

  • Signera XPS-dokumentet digitalt

  • Bestämma vem som ska kunna komma åt dokumentet och hur länge genom att tillämpa behörigheter för dokumentet.

Mer information om XPS-dokumentformatet finns i XPS-dokument: vanliga frågor och svar. Mer information om visningsprogrammet för XPS finns i Använda visningsprogrammet för XPS.