Vad ska jag göra om Microsoft Security Essentials identifierar skadlig programvara på datorn?

Om Microsoft Security Essentials identifierar skadliga program eller potentiellt oönskade program på datorn (antingen när datorn övervakas med realtidsskyddet eller efter att du har genomfört en genomsökning) får du ett meddelande om det identifierade objektet i meddelandeområdet till höger i Aktivitetsfältet.

I vissa fall tas skadliga program bort från datorn automatiskt via Microsoft Security Essentials och du får ett meddelande om det. I andra fall kan du via Microsoft Security Essentials få ett meddelande om att skadlig eller oönskade program har upptäckts. Klicka på Rensa datorn om du vill ta bort programmet eller klicka på Visa information om du vill öppna fönstret Information om potentiella hot och få mer information om objektet. Om du behöver hjälp med vilken åtgärd som ska användas på det identifierade objektet, utgår du från varningsnivån som objektet tilldelas i Microsoft Security Essentials (mer information finns i Varningsnivåerna i Microsoft Security Essentials).

Varningsnivåerna gör det enklare att välja hur du ska reagera på virus, spionprogram och andra potentiellt oönskade program. I Microsoft Security Essentials rekommenderas det att du ska ta bort alla virus och spionprogram, men alla program som flaggas är inte skadliga eller oönskade. Följande information underlättar när du ska bestämma vad du ska göra om Microsoft Security Essentials upptäcker potentiellt oönskade program på datorn.

Beroende på varningsnivå kan du välja en eller flera åtgärder som ska användas på det identifierade objektet:

  • Ta bort – Tar bort programmet permanent från datorn.

  • Karantän – Sätter programmet i karantän så att det inte kan köras. När Microsoft Security Essentials sätter ett program i karantän flyttas det till en annan plats på datorn, och kan inte köras förrän du väljer att återställa det eller ta bort det.

  • Tillåt – Lägger till programmet i listan över tillåtna program i Microsoft Security Essentials så att det kan köras på datorn. Microsoft Security Essentials varnar inte längre för risker som programmet kan utgöra för din sekretess eller för datorn.

Varning!

Om du väljer Tillåt för ett objekt, till exempel ett program, varnar Microsoft Security Essentials inte längre för risker som programmet kan utgöra för din sekretess eller för datorn. Därför ska du bara lägga till program i listan över tillåtna program om du litar på programmet och programutgivaren.