I Windows 7 har du mycket större kontroll över de program och filer som visas på Start-menyn. Start-menyn är i princip ett oskrivet blad som du kan ordna och anpassa efter dina behov.

Bild av Start-menyn
Start-menyn
Visa alla

Snabblistor

I Windows 7 finns snabblistor för Start-menyn och Aktivitetsfältet. Snabblistor är listor med nyligen använda objekt, t.ex. filer, mappar och webbplatser. Dessa är ordnade efter programmet du använder för att öppna dem. Förutom att du kan öppna nyligen använda objekt med en snabblista kan du även fästa favoritobjekt i en snabblista. På så sätt kan du enkelt nå program och filer du använder varje dag.

Bild som jämför ett programs snabblista på Start-menyn och i Aktivitetsfältet
Samma objekt visas både i programmets snabblista på Start-menyn och i Aktivitetsfältet

Som standard finns inga program eller filer fästa på Start-menyn. När du öppnar ett program eller ett objekt för första gången visas det på Start-menyn, men du kan ta bort det eller fästa det på Start-menyn så att det alltid visas där. Du kan också ändra antalet genvägar som visas på Start-menyn så att inte den inte blir för stor. Mer information om hur du använder snabblistor finns i Använda hopplistor till öppna program och objekt.

Bibliotek

I tidigare versioner av Windows hanterade du filer genom att ordna dem i olika mappar och undermappar. I Windows 7 kan du också använda bibliotek för att ordna och få åtkomst till filer oavsett var de är lagrade.

Ett bibliotek är en samlingsplats för filer från olika platser. Filerna visas som en enda samling, utan att de flyttas från platsen där de är lagrade. Det finns fyra standardbibliotek (Dokument, Musik, Bilder och Filmer), men du kan skapa nya bibliotek för andra samlingar. Biblioteken Dokument, Musik och Bilder visas som standard på Start-menyn. Precis som med andra objekt på Start-menyn kan du lägga till eller ta bort bibliotek, eller anpassa deras utseende. Mer information om hur du använder bibliotek finns i Bibliotek: vanliga frågor.

Sök

På Start-menyn finns en sökruta som du kan använda för att söka efter filer, mappar, program och e-postmeddelanden på datorn. Sökningen startar automatiskt när du börjar skriva ett ord eller en fras i sökrutan. Sökresultaten visas tillfälligt på Start-menyn ovanför sökrutan.

Sökresultaten är ordnade i grupper beroende på objektets typ och plats på datorn. Sökresultaten kan t.ex. vara ordnade efter program, efter aktiviteter på Kontrollpanelen, efter bibliotek (t.ex. Dokument eller Bilder) och efter filer. De främsta sökresultaten (inte alla resultat) för varje grupp visas under en grupprubrik. Du kan klicka på en resultatpost om du vill öppna programmet eller filen. Du kan också klicka på en grupprubrik om du vill visa hela listan med sökresultat för den gruppen i Utforskaren.

Alternativ för strömbrytaren

Knappen Stäng av finns längst ned till höger på Start-menyn.

Bild av knappen Stäng av med menyn expanderad
Klicka på pilen bredvid knappen om du vill ha fler alternativ

När du klickar på Stäng av stängs alla öppna program och sedan datorn. Du kan välja att utföra en annan åtgärd med den här knappen, t.ex. försätta datorn i strömsparläge eller låta en annan användare logga in. Mer information om hur du ändrar alternativen för strömbrytaren finns i Stänga av datorn korrekt.

Vad har flyttats?

I Windows 7 har vissa välbekanta knappar ändrats eller tagits bort från Start-menyn (men du kan lägga tillbaka dem om du vill).

  • Knappen Anslut till som visade en lista över tillgängliga nätverk som du kunde ansluta till har tagits bort. Om du vill visa listan med tillgängliga nätverk klickar du på ikonen NätverkBild av ikon för fast nätverk i meddelandefältet i slutet av Aktivitetsfältet och sedan på Öppna Nätverks- och delningscenter.
  • Knappen Skrivare heter nu Enheter och skrivare. Om du klickar på den här knappen visas en lista över all kringutrustning som är ansluten till datorn, t.ex. skrivare, faxar, bildskärmar och mus.

  • Knappen Nätverk har tagits bort från Start-menyn och finns nu i Utforskarens navigeringsfönster. När du klickar på Nätverk visas en lista med alla datorer som är anslutna till ditt aktuella nätverk.

  • Knappen Tidigare har tagits bort från Start-menyn, men filerna och programmen du nyligen har öppnat visas fortfarande i snabblistan på Start-menyn. Om du vill kan du lägga tillbaka knappen Tidigare på Start-menyn.

Du kanske också märker att alternativet Klassisk Start-meny, som gjorde att Start-menyn fick samma utseende och funktioner som i tidigare Windows-versioner, saknas i Windows 7. Mer information om hur du lägger till och tar bort knappar på Start-menyn finns i Anpassa Start-menyn.Behöver du mer hjälp?