När kan man lita på e-postmeddelanden?


E-postmeddelanden och bilagor kan ibland innehålla virus eller länkar till nätfiskewebbplatser. Gör följande innan du väljer att lita på ett e-postmeddelande:

  • Installera ett antivirusprogram som kan söka igenom e-postbilagor. Se till att uppdatera programmet regelbundet.

  • Kontrollera avsändarens adress för att försäkra dig om att du känner till personen eller organisationen som har skickat meddelandet och att du känner igen adressen. Meddelanden från okända avsändare eller adresser behöver inte vara farliga, men du bör vara försiktig när du öppnar dem.

  • Kontrollera om språket i meddelandets ämnesrad ser misstänkt ut, till exempel om texten är meningslös eller om du ombeds öppna en bifogad fil eller klicka på en länk. Vissa virus kan imitera eller förfalska legitima e-postadresser, och en misstänkt ämnesrad kan ibland avslöja att e-postmeddelandet är falskt.

  • Om meddelandet har en bilaga kan du söka igenom den med ett antivirusprogram. Om bilagan innehåller en körbar fil som du inte väntade dig att få kan du ta bort meddelandet utan att öppna bilagan.

  • Om du har fått meddelandet från någon du känner, men inte väntade dig att få det eller misstänker att det är falskt, kan du skicka ett nytt meddelande till den personen för att kontrollera att meddelandet är legitimt.Behöver du mer hjälp?