Vilket CD- eller DVD-format ska jag använda?


Vilket skivformat du ska använda bestäms av den dator eller enhet där du tänker använda skivan när den har bränts. Mer information om hur du bränner en CD-skiva eller en DVD-skiva i Windows finns i Bränna en CD- eller DVD-skiva i Utforskaren.

Följande avsnitt beskriver hur du avgör vilket format du ska använda när du bränner en dataskiva (en typ av skiva som är bra för att lagra, arkivera och dela filer bland olika datorer och enheter) i Utforskaren. Om du vill skapa andra typer av skivor, till exempel en video-DVD-skiva (och spela upp på en vanlig DVD-spelare) eller en ljud-CD (och spela upp på en vanlig CD-spelare), behöver du använda ett annat program eller en annan funktion i Windows.

Välj rätt skiva och format för dina behov

Välj det exempel i tabellen nedan som bäst beskriver din situation. Därefter sätter du i den rekommenderade skivan och väljer rätt skivformat när du förbereder skivan för bränning.

Vilken typ av inspelningsbar skiva du bör använda beror på flera olika faktorer, bland annat:

 • De typer av inspelningsbara skivor som fungerar med brännaren.

 • Den skivenhet på datorn eller enheten som du tänker använda skivan på när den har bränts och de typer av inspelningsbara skivor som datorn eller enheten kan läsa.

 • Den totala storleken för alla filer som du tänker bränna på en skiva.

  En vanlig inspelningsbar CD-skiva rymmer 650–700 MB medan en vanlig inspelningsbar DVD-skiva rymmer mer än sex gånger så mycket, ungefär 4,7 GB. Det totala mängden skivutrymme som du kan använda när du vill bränna filer på skivan är dock mindre än den mängd som ofta visas på skivan. Det beror på att skivans kapacitet beräknas på ett annat sätt när den används i en dator. En vanlig DVD-R-skiva som till exempel har en angiven skivkapacitet på 4,7 GB kan bara lagra ungefär 4,37 GB data på skivan.

I följande tabell beskrivs olika alternativ du kan välja mellan när du ska bränna en CD eller en DVD samt råd om vilket format du bör använda.

Om du vill Använd det här
Om du vill

Bränna alla slags filer och använda skivan i en dator med Windows XP eller senare.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW eller DVD-RAM

Format:‌ Live File System

Om du vill

Bränna alla slags filer och använda skivan i alla slags datorer, inklusive datorer med versioner av Windows som är äldre än Windows XP.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW eller DVD-RAM

Format: Hanterat

Om du vill

Bränna alla slags filer och använda skivan i en dator med Windows Vista eller senare.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R eller BD-RE

Format:‌ Live File System eller Hanterat

Om du vill

Bränna musik eller bilder och använda skivan i vissa vanliga CD-, DVD- eller Blu-ray-skivspelare som kan spela upp MP3-filer och digitala bilder.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW eller DVD+RW

Format: Mastrad

Om du vill

Bränna musik eller bilder och använda skivan i alla slags datorer, inklusive datorer med versioner av Windows som är äldre än Windows XP.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW eller DVD+RW

Format: Hanterad

Om du vill

Kunna lägga till och ta bort en eller flera filer flera gånger (som du kan med en USB-flash-enhet) och använda skivan i en dator med Windows XP eller senare.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW eller DVD-RAM

Format: Live-filsystem

Om du vill

Kunna lägga till och ta bort en eller flera filer flera gånger (som du kan med en USB-flash-enhet) och använda skivan i en dator med Windows 7.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R eller BD-RE

Format: Live-filsystemet

Om du vill

Lämna en skiva i datorns brännare och kopiera filer till den vid behov, t.ex. vid säkerhetskopiering.

Använd det här

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R eller BD-RE

Format: Live File System

Förstå skillnaden mellan skivformaten Live File System och Hanterat

När du ska välja ett skivformat är det bra att förstå skillnaderna mellan formaten så att du kan välja rätt format för den skiva som du ska bränna. Det är ofta enklare att använda formatet Live File System eftersom det går att kopiera valda filer direkt, så ofta som du vill, precis som du kan med en USB-flash-enhet. Ibland går det inte att använda skivor med Live-filsystemet på alla datorer eller i en CD-, DVD- eller Blu-ray-skivspelare. Använd den här guiden för att lära dig förstå skillnaden mellan Live File System och Hanterat:

Skivor som formaterats med alternativet Live File System:

 • Har detta alternativnamn i dialogrutan Bränn en skiva: Som en USB-flash-enhet.

 • Fungerar som en USB-flash-enhet, vilket betyder att du kan kopiera filer till skivan direkt och inte behöver bränna dem senare.

 • Du kan ta bort en fil, flera filer eller alla filer. Mer information om hur du tar bort filer från en skiva finns i Radera en cd eller dvd.

 • Är praktiska om du vill behålla en skiva i brännaren för CD-, DVD- eller Blu-ray-skivor och kopiera filerna när behovet uppstår.

 • Är enbart kompatibla med Windows XP och senare versioner av Windows.

 • Är inte tomma efter att de har formaterats.

Skivor som formaterats med alternativet Hanterat:

 • Har detta alternativnamn i dialogrutan Bränn en skiva: Med en CD-/DVD-spelare.

 • Kopierar inte filerna direkt, vilket betyder att du måste välja hela samlingen med filer som du vill kopiera till skivan och sedan bränna dem allihop på en gång.

 • Du kan inte ta bort bara en fil eller några filer. Alla filer på skivan tas bort. Mer information om hur du tar bort filer från en skiva finns i Radera en cd eller dvd.

 • Bekvämt om du vill bränna ett stort antal filer, t.ex. en musik-CD med MP3-filer.

 • Är kompatibla med datorer som inte nödvändigtvis kör Windows och med vissa hemelektronikenheter som CD-, DVD- och Blu-ray-skivspelare.

Varför finns det olika versioner av formatet Live File System?

Varje version av formatet Live File System är kompatibel med olika operativsystem. Beroende på vilka datorer du tänker använda skivorna i, kan du behöva välja en annan version av Live File System. Om du tänker använda skivan i en senare version av Windows behöver du dock inte ändra den Live File System-version du använder. Om du behöver göra skivor som är kompatibla med äldre versioner av Windows kan du använda tabellen nedan och välja den Live File System-version som passar dina behov:

I följande tabell beskrivs Live File System-versionerna samt lämplig användning för dem.

Live File System-version (UDF) Bäst för
Live File System-version (UDF)

1.50

Bäst för

Den här versionen är kompatibel med Windows 2000 (och senare) och Windows Server 2003 (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör Windows 98.

Live File System-version (UDF)

2.00

Bäst för

Den här versionen är kompatibel med Windows XP (och senare) och Windows Server 2003 (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör Windows 98 och Windows 2000.

Live File System-version (UDF)

2.01

Bäst för

Det här är standardversionen, som är kompatibel med Windows XP (och senare) och Windows Server 2003 (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör Windows 98 och Windows 2000.

Live File System-version (UDF)

2.50

Bäst för

Den här versionen är utformad för Windows Vista (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör tidigare versioner av Windows.

Mer information om hur du formaterar en skiva finns i Formatera en cd eller dvd.

Vad är det för skillnader mellan de olika typerna av CD- och DVD-skivor?

I följande tabell beskrivs de olika typerna av CD- och DVD-skivor. Den innehåller också information om hur skivorna lämpligast används.

Skiva: Allmän information Kapacitet Kompatibilitet
Skiva:

CD-ROM

Allmän information

Kallas en skrivskyddad skiva, som vanligen används för lagring av program och information. Det går inte att lägga till eller ta bort information från en CD-ROM-skiva.

Kapacitet

650 MB

Kompatibilitet

Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

Skiva:

CD-R

Allmän information

Det går att bränna filer till en CD-R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

650 MB

700 MB

Kompatibilitet

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

Skiva:

CD-RW

Allmän information

Du kan skriva filer till en CD-RW-skiva flera gånger. Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att bränna och ta bort filer från en CD-RW-skiva många gånger.

Kapacitet

650 MB

Kompatibilitet

Kompatibel med många datorer och enheter.

Skiva:

DVD-ROM

Allmän information

Kallas en skrivskyddad skiva, som vanligen används för lagring av program och information. Det går inte att lägga till eller ta bort information från en DVD-ROM-skiva.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Helt kompatibla med de flesta datorer och enheter.

Skiva:

DVD-R

Allmän information

Det går att bränna filer till en DVD-R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

Skiva:

DVD+R

Allmän information

Det går att bränna filer till en DVD+R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och enheter.

Skiva:

DVD-RW

Allmän information

Du kan bränna filer till en DVD-RW-skiva flera gånger (varje tillfälle kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från DVD-RW-skiva många gånger.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du behöver inte stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och vissa enheter.

Skiva:

DVD+RW

Allmän information

Du kan bränna filer till en DVD+RW-skiva flera gånger (varje tillfälle kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från en DVD+RW-skiva många gånger.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du behöver inte avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och med vissa enheter.

Skiva:

DVD-RAM

Allmän information

Du kan bränna filer till en DVD-RAM-skiva flera gånger. Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. En DVD-RAM-skiva kan brännas och raderas flera gånger.

Kapacitet

2,6 GB

4,7 GB

5,2 GB

9,4 GB

Kompatibilitet

DVD-RAM-skivor kan vanligen bara användas i DVD-RAM-enheter och kanske inte fungerar i DVD-spelare och andra enheter.

Skiva:

DVD-R DL

Allmän information

Det går att bränna filer till en DVD-R DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

8,5 GB

Kompatibilitet

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med vissa datorer och nyare DVD-spelare.

Skiva:

DVD+R DL

Allmän information

Det går att bränna filer till en DVD+R DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

8,5 GB

Kompatibilitet

Du måste avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med vissa datorer och med nyare DVD-spelare.

Skiva:

BD-R

Allmän information

Det går att bränna filer till en BD-R-skiva en gång (i en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

25 GB

Kompatibilitet

Du måste avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

Skiva:

BD-R DL

Allmän information

Det går att bränna filer till en BD-R DL-skiva en gång (i en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

Kapacitet

50 GB

Kompatibilitet

Du måste avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

Skiva:

BD-RE

Allmän information

Du kan bränna filer till en BD-RE-skiva flera gånger (varje gång kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från BD-RE-skiva många gånger.

Kapacitet

25 GB

Kompatibilitet

Du behöver inte avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

Skiva:

BD-RE DL

Allmän information

Du kan bränna filer till en BD-RE DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från BD-RE DL-skiva många gånger.

Kapacitet

50 GB

Kompatibilitet

Du behöver inte avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

Mer information om hur du ställer in alternativen för hur en session avslutas när en skiva matas ut finns i avsnittet Stänga eller slutföra en CD- eller DVD-skiva.

Obs!

 • För att en annan dator ska kunna läsa en Blu-ray-skiva måste datorn ha en Blu-ray-skivenhet. För att en annan dator ska kunna läsa en DVD-skiva måste datorn ha en DVD- eller en Blu-ray-skivenhet. CD-skivor kan användas både i CD- och DVD-enheter och i de flesta (men inte alla) Blu-ray-enheter.Behöver du mer hjälp?