Vilka protokoll används för direktuppspelning i Windows Media Player?


Du kan använda Windows Media Player för att spela upp digitalt medieinnehåll som direktuppspelas från Internet. För att garantera att en server med Windows Media Services kan upprätta en optimal anslutning till spelaren, har Media Player konfigurerats för att automatiskt ta emot följande protokoll för dataströmmar (beroende på nätverksmiljön): UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol) och HTTP (Hypertext Transfer Protocol). UDP och TCP är grundläggande nätverksprotokoll som används i kombination med RTSP-protokollet (Real Time Streaming Protocol) för att hantera datautbytet på hög nivå. Spelaren kan även ta emot en multicast-dataström.

Om du befinner dig i ett publikt nätverk, t.ex. på ett kafé eller en flygplats, kan Windows-brandväggen blockera UDP och multicast-dataströmmar från att nå spelaren. Du kan lösa problemet genom att öppna Windows-brandväggen, klicka på Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen och sedan markera kryssrutan Windows Media Player. Om inställningen inte är tillgänglig kanske den kontrolleras av en grupprincip. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information om grupprincipen. Mer information om hur du använder Windows-brandväggen finns i Avblockera ett program i Windows-brandväggen.

Visa alla

Ändra spelarens protokollinställningar

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Nätverk och gör ändringarna.

  Obs!

  • Om spelaren har konfigurerats att använda RTSP-protokollet och kryssrutan TCP är avmarkerad eller om brandväggen blockerar TCP-strömmar, då försöker spelaren ta emot dataströmmar med UDP-protokollet. Om du dessutom avmarkerar kryssrutan UDP eller om brandväggen blockerar dataströmmar som använder TCP- och UDP-protokollen, då försöker spelaren ta emot strömmar med HTTP-protokollet.

Ändra spelarens proxyinställningar

Du kanske kan ansluta till Internet genom en proxyserver, en dator som fungerar som en brygga mellan en webbläsare och Internet. Så här ändrar du inställningarna för proxyservern:

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Nätverk.

 4. Klicka på protokollet som du vill konfigurera i Proxyinställningar för dataströmmar och klicka sedan på Konfigurera. Ändra någon av följande inställningar:

  • Identifiera proxyinställningarna automatiskt. Markera det här alternativet om du vill att proxyinställningar och konfigurationsinställningar ska identifieras automatiskt i spelaren.

  • Använd webbläsarens proxyinställningar. Markera det här alternativet (endast tillgängligt med HTTP-protokollet) om du vill att standardwebbläsarens proxyinställningar ska användas för spelaren.

  • Använd inte proxyserver. Om du markerar det här alternativet görs inga försök att kommunicera med en proxyserver vid anslutning till Internet. Oftast betyder det att spelaren inte tar emot något direktuppspelande innehåll från Internet.

  • Använd följande proxyserver. Du kan ange en proxyserver som du vill använda för anslutning till Internet genom att uppge namn eller IP-adress och portnummer för proxyservern. Standardportnumren är HTTP (80) och RTSP (554). Du kan även välja mellan följande alternativ:

   • Du kan markera kryssrutan Använd ingen proxyserver för lokala adresser om du inte vill att spelaren använder proxyservern för direktuppspelningar över intranätet. Eftersom proxyservern fungerar som en säkerhetsbarriär mellan intranätet och Internet, kan du behöva ytterligare behörighet från systemadministratören för att få åtkomst till webbsidor via en proxyserver.

   • Du kan ange adresser som du inte vill använda en proxyserver för. Om du vill ansluta till en dator på intranätet ska du skriva in adressen i den här rutan. Om du exempelvis vill ansluta till en dator som heter Johan1, skriver du Johan1. Du kan använda jokertecken för att matcha domän- och värdnamn eller adresser, t.ex. www.*.se, 128.*, 240.*, *mingrupp.*, *x* osv.