Vilken version av DirectX är installerad på datorn?


DirectX är en uppsättning multimedietekniker som krävs av många Windows-spel. Om rätt version av DirectX inte är installerad på datorn (produktförpackningen bör tala om vilken du behöver), kanske spelet inte fungerar på rätt sätt.

Titta på det här videoklippet om du vill veta hur du kontrollerar vilken version av DirectX datorn har (0:38)

Så här kontrollerar du vilken version av DirectX som finns på din dator

  1. Öppna diagnostikverktyget för DirectX genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv dxdiag i sökrutan och tryck på Retur.

  2. Klicka på fliken System och kontrollera sedan versionsnumret för DirectX under Systeminformation.

Obs!

  • Om det här är första gången du använder diagnostikverktyget för DirectX, kanske du tillfrågas om du vill kontrollera om drivrutinerna är digitalt signerade. Vi rekommenderar att du klickar på Ja, så att du kan säkerställa att drivrutinerna har signerats av en utgivare som verifierat att de är äkta. Mer information finns i Hur kan jag besluta vilka drivrutiner som är säkra att installera?

Information om hur du hämtar den senaste versionen av DirectX finns i Diagnostisera grundläggande problem med DirectX.