Varför är min Internetanslutning så långsam?Det spelar ingen roll hur snabb Internetanslutning du har, ibland går det ändå oerhört långsamt. Den här artikeln kan hjälpa dig att ta reda på vad som kan gå fel, lära dig vad du kan göra åt saken och upptäcka hur du kan optimera din Internetanslutning.

Windows tillhandahåller en inbyggd felsökare som kan hitta och korrigera vissa vanliga anslutningsproblem automatiskt.

  • Öppna felsökaren för Internetanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Under Nätverk och Internet klickar du på Anslut till Internet.

Anslutningstypen har betydelse

Den typ av Internetanslutning du använder är den viktigaste faktorn när det gäller att avgöra anslutningshastigheten. De tre vanligaste sätten att ansluta till Internet hemifrån är uppringt Internet, DSL och kabel. Om du har möjlighet att välja är kabel vanligen snabbast, men både DSL och kabel är snabbare än uppringt Internet.

Många Internetleverantörer erbjuder även FiOS (Fiber Optic Service), som ansluter till Internet med hjälp av ljus i ett optiskt nätverk. I hemmet kan du fortfarande ansluta till datorn via kopparledningar. Fördelen med FiOS är att det kan ge högre hastigheter än traditionella kopparledningsanslutningar som DSL eller kabel. En del Internetleverantörer erbjuder flera alternativ, beroende på var du befinner dig. I mer tätbefolkade områden är det troligare att FiOS finns tillgängligt. Kontakta ditt telefonbolag eller din Internetleverantör om du vill ha mer information.

Om du använder en uppringd anslutning finns det ett par bra metoder att optimera hastigheten. För det första ska du använda ett så snabbt modem som möjligt. Det snabbaste modemet du kan använda skickar och tar emot information med en hastighet på 56 kilobit per sekund (Kbps). Du får för det mesta inte den fulla hastigheten på 56 Kbps, men om du har en bra telefonlinje bör du åtminstone närma dig 45-50 Kbps.

För det andra ska du kontrollera att telefonlinjen är i gott skick. Om telefonledningarna i hemmet eller på kontoret är gamla eller i dåligt skick kan de eventuellt störas av signaler från andra telefonlinjer. Dessa problem gör Internetanslutningen långsammare eftersom modemet måste skicka samma information upprepade gånger, ända tills den kan överföras utan avbrott. Kontrollera dina telefonledningar och se till att de inte är skadade, slitna eller snodda runt nätsladdar eller andra telefonkablar. Om du lägger märke till att det sprakar i telefonerna kan det vara lämpligt att kontakta telefonileverantören och be dem kontrollera ledningarna inne i och utanför hemmet för att se till att de är i gott skick.

Tips för användare av trådlösa nätverk

När du ansluter till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) kan hastigheten för Internetanslutningen påverkas både av var datorn befinner sig och om andra trådlösa enheter finns i samma område. Trådlösa nätverk arbetar på frekvenser som liknar de som används av andra enheter, t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. Om du använder en 2,4 GHz trådlös telefon i närheten av din 2,4 GHz trådlösa bärbara dator kan störningar uppstå, eller också kan anslutningen till det trådlösa nätverket blockeras helt. Om du vill kunna ringa medan du surfar på Internet bör du använda en sladdtelefon eller en trådlös telefon som fungerar på en annan frekvens än det trådlösa nätverket.

Avståndet till den trådlösa åtkomstpunkten eller routern, samt fysiska hinder, kan påverka kvaliteten på din Internetanslutning. Om du vill förbättra anslutningshastigheten kan du flytta närmare åtkomstpunkten och se till att inga fysiska hinder förekommer mellan åtkomstpunkten och datorn.

Datorproblem: spionprogram, virus och andra program

Din dators hälsotillstånd kan påverka Internetanslutningen. Spionprogram och virus kan definitivt orsaka problem, men anslutningshastigheten till Internet kan även påverkas av tilläggsprogram, hur mycket minne och ledigt hårddiskutrymme som finns i datorn, hårddiskens skick och de program som är igång.

Två av de vanligaste orsakerna till dålig Internetprestanda är spionprogram och virus. Spionprogram kan göra att systemet går långsamt genom att de stör webbläsaren och lägger beslag på Internetanslutningen. Spionprogram övervakar din användning av Internet och de tangenttryckningar du gör, vilket orsakar att fördröjningar uppstår. Problemet blir än större om flera spionprogram är igång samtidigt. Om problemet är tillräckligt allvarligt kan du tappa anslutningen helt och hållet. För att få en bra Internetprestanda bör du regelbundet köra ett antispionprogram för att rensa bort eventuella intrång. Mer information finns i Söka efter spionprogram och andra program som kan vara oönskade.

Datorvirus kan också orsaka dålig Internetprestanda. När ett virus drabbar en dator installeras datorkod som sedan kommer att försöka sprida sig själv, vanligen genom att skicka kopior av sig själv via e-post. Vissa virus kan återskapa sig så snabbt att hundratals e-postmeddelanden skapas per minut, vilket innebär att det inte blir särskilt mycket datorkraft och bandbredd kvar för något annat. Virus ger ofta inga speciella tecken på att de är igång, vilket innebär att det är bäst att ha antivirusprogrammet igång hela tiden. Mer information om hur du hanterar virus finns i Virus: vanliga frågor.

Webbläsartillägg kan också orsaka prestandaproblem. Webbläsartillägg är program, till exempel multimediatillägg, sökfält eller andra program som oftast dyker upp i webbläsarens verktygsfält. Många webbläsartillägg kan förbättra surfningen på Internet genom att erbjuda multimediaeffekter eller speciella funktioner för dokumentvisning. Emellertid kan vissa tilläggskomponenter göra att Internetanslutningen blir långsammare. Om du misstänker att tilläggskomponenter gör att prestandan försämras kan du prova att starta Internet Explorer med tilläggen inaktiverade. Tilläggskomponenterna inaktiveras bara för just den sessionen, men om du upptäcker att prestandan förbättras kan du använda Hantera tilläggskomponenter för att stänga av dem permanent. Du kan nå Hantera tilläggskomponenter från Internet Explorer genom att klicka på Verktyg och sedan på Hantera tillägg. Mer information finns i Hur påverkas datorn av tilläggskomponenter för webbläsaren?

Precis som alla datorprogram kräver Internet Explorer en viss mängd datorkraft, minne och diskutrymme för att kunna köras effektivt. Varje webbsida du visar hämtas först till minnet, och sparas sedan i tillfälliga filer på disken. Om du kör ett annat program som använder mängder av minne och datorkraft kan detta konkurrera med Internet Explorer och orsaka fördröjningar. Om du upptäcker att din Internetanslutning är långsam, och du har andra program igång, prova då att stänga dem. Om du vill kunna köra flera program bör du fundera på att utöka datorns internminne. Lite ledigt utrymme på hårddisken kan också orsaka prestandaproblem. Du kan öka mängden ledigt diskutrymme genom att ta bort de tillfälliga filer som hör till Internet Explorer. Information om hur du tar bort temporära filer finns i Ta bort historik för tidigare besökta webbsidor.

Ibland ändras inställningar i Internet Explorer som kan påverka hur Internet Explorer körs. Du kan återställa Internet Explorer till standardinställningarna. Mer information finns i Återställa inställningarna för Internet Explorer. Återställningen av Internet Explorer är inte omvändbar, du bör därför läsa igenom listan med inställningar som ändras innan du utför återställningen.

Yttre faktorer som påverkar anslutningshastigheter

Olyckligtvis finns det saker som du inte har något inflytande över. Även om du har en snabb anslutning kan externa faktorer, till exempel upptagna webbplatser eller virusepidemier sakta ned hela nätet. Populära webbplatser kan överbelastas av sina användare. När t.ex. ett reklaminslag på tv nämner en webbplats kan många personer försöka besöka just den webbplatsen samtidigt. Om webbplatsen inte är beredd att hantera den inströmmande trafiken kan du uppleva förseningar.

Vid de tillfällen när virusepidemier bryter ut kan Internet sakta ned. Många virus sprids genom att de får datorer att skicka ut hundratals eller tusentals kopior av viruset. Det kan sakta ned Internet genom blotta volymen. Du kan se vilka större epidemier som för närvarande pågår genom att besöka din antivirusleverantörs webbplats eller webbplatsen Säkerhet hemma.

Lokala trafikstockningar på Internet kan också orsaka långsamma anslutningshastigheter. Dessa fördröjningar inträffar när många försöker ansluta till Internet samtidigt, och detta sker vanligen vid tiderna för rusningstrafik, till exempel efter att skolan slutat när många elever kommer hem och ansluter till nätet.

Om du finns i ett företagsnätverk kan den generella nätverksbelastningen och användning av proxyservrar påverka Internetprestandan. De flesta nätverksadministratörer övervakar Internetanvändningen, och kommer att försöka se till att ingen t.ex. laddar ned stora filer under rusningstid. Om du upptäcker att Internettrafiken går långsamt vid vissa tider kan du diskutera detta med nätverksadministratören.Behöver du mer hjälp?