Varför inaktiveras en del visuella element automatiskt?


Om du får ett meddelande om att en del visuella element (t.ex. genomskinligheten för fönsterramar) har inaktiverats eller att temat har ändrats till det grundläggande temat, kan något av följande ha inträffat:

  • Ett program som körs är inte kompatibelt med Aero-teman. I så fall inaktiveras vissa visuella element automatiskt. När programmet inte längre körs aktiveras de visuella element igen.

  • Din bärbara dator kan ha låg batterinivå. Windows kan inaktivera Aero-teman och genomskinligheten för fönsterramar för att spara på batteriet.

  • Datorns maskinvarukonfiguration eller skärmupplösning ändrades. Om du har ändrat skärmupplösningen, bytt grafikkort eller ändrat bildskärmskonfigurationen, är det inte säkert att datorn uppfyller maskinvarukraven för att köra Aero-teman.

  • Datorn har inte tillräckligt med minne för att köra både alla program som är öppna och ett Aero-tema. Om Windows har bytt tema automatiskt till det grundläggande temat och du vill ändra tillbaka till ett Aero-tema frigör du minne genom att stänga fönster. Följ sedan anvisningarna nedan.

Så här använder du ett Aero-tema

Om det inte går att åtgärda felet med felsökaren kan du försöka med att ändra temat till ett Aero-tema igen.

  1. Öppna Inställningar för utseende genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du fönsterfärg och klickar sedan på Ändra färger och egenskaper för fönster.

  2. Klicka på ett tema under Aero-teman för att använda det på skrivbordet.

Så här kör du felsökaren för Aero

Om visuella element, t.ex. genomskinlighet, har inaktiverats kan du aktivera dem med hjälp av felsökaren för Aero. Med felsökaren identifieras och åtgärdas problem automatiskt.

  • Öppna felsökaren för Aero genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du Felsökare, klickar på Felsökning och under Utseende och anpassning, klickar du på Visa Aero-skrivbordseffekter. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Mer information om de skrivbordsfunktioner i Windows 7 som använder sig av Aero-element finns i Vad är Aero desktop experience?Behöver du mer hjälp?