Varför kan jag inte ändra en systeminställning i Windows?


Om datorn ingår i ett nätverk i en organisation, t.ex. en skola, offentlig myndighet eller ett företag, kan organisationens systemadministratör ha inaktiverat eller till och med tagit bort vissa inställningar genom att använda Grupprincip. Grupprincip är en funktion i Windows som innebär att systemadministratörer kan hantera användares åtkomst till funktioner i Windows. Om du tror att Grupprincip hindrar dig från att ändra en inställning som du behöver ha åtkomst till ska du kontakta systemadministratören.

Om datorn inte ingår i ett nätverk kan en användare med administratörsbehörighet ha ändrat Grupprincip på din dator för att ta bort åtkomsten till inställningarna. Kontakta i så fall administratören så att denna kan ändra de inställningar som du vill ändra.

Teknisk information om Grupprincip finns på Microsofts webbplats för IT-personal.Behöver du mer hjälp?