Använda Windows-lösenordet som lösenord för skärmsläckaren


Du kan skydda datorn genom att skapa ett lösenord till din skärmsläckare, så att din dator låses när skärmsläckaren aktiveras. Lösenordet till skärmsläckaren är samma lösenord som du använder när du loggar in i Windows.

Obs!

  • Om du inte har ett Windows-lösenord kan du inte utföra följande steg. Information om hur du skapar ett lösenord för Windows finns i Skydda datorn med ett lösenord.

  1. Öppna Inställningar för skärmsläckare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du skärmsläckare och klickar sedan på Ange lösenord för skärmsläckaren.

  2. Markera kryssrutan Återvänd till inloggningsskärmen, ange hur lång tid som ska gå innan skärmsläckaren aktiveras och klicka sedan på OK. (Tiden bör inte vara så lång att en obehörig användare kan använda datorn, men inte heller så kort att datorn låses om du inte använder den under en kort stund.)Behöver du mer hjälp?