Windows Update-fel 80070646 eller 646

Om något av Windows Update-felen 80070646 och 646 uppstår när du söker efter uppdateringar, innebär det att Windows Installer har upphört att svara.

Du kan köra en felsökare som automatiskt diagnostiserar och åtgärdar problem med Windows Installer, eller åtgärda problemet manuellt.

Visa alla

Åtgärda problemet automatiskt

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild på en Fix it-knapp
  Åtgärda problemet

 2. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning, och följ stegen i guiden.

Obs!

 • Microsoft-guiden Fix it finns eventuellt bara på engelska, men Fix it-felsökaren fungerar för alla språkversioner av Windows.

Åtgärda problemet manuellt

Om du vill åtgärda problemen manuellt i registret följer du stegen nedan.

Varning!

 • Följande åtgärder är avsedda för avancerade användare. Be någon om hjälp om du inte känner dig bekväm med att ändra registerinställningarna. Om registret ändras felaktigt kan fler problem uppstå. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar registret innan du utför några ändringar. Mer information finns i Säkerhetskopiera registret.

 1. Öppna Registereditorn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och skriva regedit i sökrutan. Tryck sedan på Retur.‌ Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller -bekräftelse följer du uppmaningen.
 2. Leta reda på och klicka på följande registerundernyckel i det vänstra fönstret:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

 3. Leta reda på AppData i informationsfönstret. Värdet på nyckeln ska vara
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming.

 4. Om värdet inte är %USERPROFILE%\AppData\Roaming, högerklickar du på AppData och klickar sedan på Ändra.

 5. Skriv %USERPROFILE%\AppData\Roaming i rutan Data och klicka på OK.

 6. Försök att installera uppdateringen igen. Om problemet kvarstår kan du prova med att upprepa dessa steg men använda följande registerundernycklar i stället för undernyckeln i steg 2:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Felkoder som detta gäller för:

 • WindowsUpdate_80070646

 • 0x80070646

 • WindowsUpdate_646

 • 646

 • WindowsUpdate_00000646