Windows Update-fel 800B0001


Om Windows Update-felet 800b0001 visas beror det på att Windows Update eller Microsoft Update inte kan avgöra vilken kryptografiprovider som används eller på att en fil som Windows Update behöver (katalogarkivet) är skadad. Kontrollverktyget för systemuppdatering kan åtgärda en del av de tillstånd som orsakar felet. Använd verktyget på följande sätt:

 1. Gå till webbsidan kontrollverktyget för systemuppdateringar. Under Information för avancerade användare hittar du datorns Windows-version och systemtyp. Klicka sedan på länken för att hämta kontrollverktyget för systemuppdateringar. Om du behöver söka efter din Windows-version kan du läsa mer i Visa datorinformation.

 2. Kör Windows Update igen.

  Obs!

  • Vanligtvis tar genomsökningen högst en kvart, men det kan ta längre tid i vissa datorer. Förloppsindikatorn för Windows Update uppdateras inte under genomsökningen och det kan verka som att den stannar när 60 % är slutfört. Detta är som det ska. Genomsökningen pågår fortfarande och du ska inte avbryta uppdateringen.

Kontrollverktyget för systemuppdateringar (CheckSUR i kortform) är ett program som utför engångsgenomsökningar efter problem i datorn som kan förhindra installationen av uppdateringar. Problemet ovan är ett av de tillstånd som CheckSUR-verktyget kan leta efter och reparera.

Om CheckSUR-verktyget hittar problem när det körs, registreras de i filen CheckSUR.log, som finns i Windows-mappen under Loggar\CBS\. Vid en standardinstallation av Windows är detta C:\Windows\Loggar\CBS.

Om kontrollverktyget för systemuppdateringar inte åtgärdar problemet måste du reparera Windows. Dina privata filer och de program som är installerade på datorn skadas inte för att du reparerar Windows.

När reparationen är slutförd kan du köra Windows Update igen och installera eventuella uppdateringar som inte finns med på installations-DVD:n. Följ nedanstående instruktioner för att reparera Windows:

 1. Stäng alla program och starta om datorn.

 2. Sätt i Windows-DVD:n i datorns diskenhet. Vänta på att installationen ska starta. Om installationen inte startar automatiskt följer du dessa steg:

  1. Klicka på Start och ange Enhet:\setup.exe i sökrutan, där Enhet är bokstaven som representerar datorns DVD-enhet (till exempel D:\setup.exe).

  2. I listan Program klickar du på Setup.exe.

 3. Klicka på Installera nu.

 4. Klicka på Hämta de senaste uppdateringarna för installationen från Internet (rekommenderas).

 5. Om du uppmanas att ange produktnyckeln för Windows gör du det.

 6. Klicka på Uppgradera i fönstret Vilken slags installation vill du utföra?.

 7. När installationen har slutförts startar du om datorn och kör Windows Update.

Om det här felet inte försvinner kan du använda den automatiska felsökaren på webbplatsen Microsoft Support eller få mer hjälp på webbplatsen Microsoft Answers.

Felkoder som det här gäller: WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001Behöver du mer hjälp?