Trådlösa nätverk: Vanliga frågor och svar


Ett nätverk kan bestå av en dator som är ansluten till Internet, eller två eller flera datorer som är anslutna till varandra (och kanske även till Internet). I ett trådlöst (Wi-Fi) nätverk är datorerna inte anslutna med kablar. I stället används radiosignaler för informationsöverföringen. Fördelarna med trådlösa nätverk är bland annat att du kan ta med dig datorn och att du slipper kablar. Nackdelarna är bland annat att hastigheten är långsammare jämfört med ett fast nätverk, och att andra enheter som trådlösa telefoner kan störa signalerna.

Här är några svar på vanliga frågor om trådlösa nätverk.

Visa alla

Vad finns det för olika typer av trådlösa nätverk?

Det finns fyra alternativ: 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n. I avsnitten nedan jämförs teknikerna.

Obs!

 • De överföringstider som visas gäller under ideala förhållanden. Dessa överföringstider uppnås inte nödvändigtvis under normala förhållanden beroende på olikheter i maskinvara, webbservrar, nätverkstrafik osv.

802.11b

Hastighet

Upp till 11 Mbit/s (megabit per sekund)

Fördelar
 • Har bra räckvidd

Nackdelar
 • Har långsammast överföringshastighet

 • Tillåter färre samtidiga användare

 • Använder 2,4 GHz-bandet (samma som många mikrovågsugnar, trådlösa telefoner och andra apparater), vilket kan medföra signalstörningar

802.11a

Hastighet

Upp till 54 Mbit/s

Fördelar
 • Tillåter fler samtidiga användare

 • Använder 5 GHz-bandet, vilket minskar risken för störningar

Nackdelar
 • Har kortare räckvidd och kan inte genomtränga väggar och andra hinder lika lätt

 • Är inte kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

802.11g

Hastighet

Upp till 54 Mbit/s

Fördelar
 • Är ungefär lika snabbt som 802.11a under ideala omständigheter

 • Tillåter fler samtidiga användare

 • Har bra räckvidd och kan genomtränga hinder

 • Är kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

Nackdelar
 • Använder 2.4 GHz-bandet, vilket ger samma störningsproblem som 802.11b

802.11n

Hastighet

Beroende på antalet dataströmmar som maskinvaran stöder, kan 802.11n överföra data i hastigheter upp till 150 Mbit/s, 300 Mbit/s, 450 Mbit/s eller 600 Mbit/s.

Fördelar
 • Snabbast

 • Använder flera signaler och antenner för ökad hastighet

 • Tillåter fler samtidiga användare

 • Har bäst räckvidd och kan genomtränga hinder

 • Motståndskraftig mot störningar från andra enheter.

 • Kan använda båda frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz

 • Om 2,4 GHz-bandet används är det kompatibelt med 802.11g-nätverkskort, -routrar och -åtkomstpunkter

Nackdelar
 • Om 2,4 GHz-bandet används kan samma störningsproblem uppstå som med 802.11b

 • Det här protokollet håller fortfarande på att färdigställas och en del av kraven kan komma att förändras

Om du har fler än ett trådlöst nätverkskort i datorn, eller om kortet använder fler än en standard, kan du ange vilken standard som ska användas för varje nätverksanslutning. Om du till exempel använder en dator för att spela upp filmer eller musik till andra datorer i nätverket bör du använda ett 802.11a- eller 802.11n-nätverk om det går, eftersom du får snabbare överföringshastighet när du tittar på filmer eller lyssnar på musik.

Vilken maskinvara behöver datorn för att ansluta till ett trådlöst nätverk?

Datorn måste ha ett internt eller externt trådlöst nätverkskort. Gör så här för att kontrollera om datorn har ett trådlöst näverkskort:

 • Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

  De nätverkskort som finns i datorn visas i listan.

Vad innebär signalstyrka?

I listan över tillgängliga trådlösa nätverk finns symbolen Bild av ikonen för signalstyrka för trådlös signal som indikerar signalstyrkan för den trådlösa signalen för varje nätverk. Ju fler staplar desto starkare signal. En stark signal (fem staplar) innebär vanligtvis att det trådlösa nätverket är nära och att det inte finns störningar. Av prestandaskäl bör du alltid ansluta till det trådlösa nätverk som har starkast signal. Tänk på att om ett oskyddat nätverk har starkare signal än ett skyddat nätverk, är det säkrare att ansluta till det skyddade nätverket (du måste vara en behörig användare i det nätverket för att göra detta). Du kan ofta få bättre signalstyrka om du flyttar datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten, eller om du flyttar routern eller åtkomstpunkten bort från störningskällor, till exempel tegelväggar eller väggar med stödbjälkar av metall. Så här visar du en lista med tillgängliga trådlösa nätverk:
 • Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

Vad finns det för risker med att ansluta till ett offentligt trådlöst nätverk?

Offentliga trådlösa nätverk är praktiska, men om nätverket inte är korrekt skyddat kan det innebära en säkerhetsrisk. Om det är möjligt bör du endast ansluta till trådlösa nätverk som kräver en nätverkssäkerhetsnyckel eller som använder någon annan typ av säkerhetsmekanism, till exempel certifikat. Den information som skickas över den här typen av nätverk krypteras, vilket kan hjälpa dig att skydda datorn från obehöriga. I listan över trådlösa nätverk har de oskyddade nätverken en markering. Om du ansluter till ett nätverk som inte är säkert bör du vara medveten att personer med rätt verktyg kan se allting du gör, inklusive vilka webbplatser du besöker, de filer du skickar och tar emot och de lösenord du använder. Du bör inte skicka och ta emot dokument eller besöka webbplatser som innehåller personuppgifter, till exempel bankinformation, när du är ansluten till ett oskyddat nätverk.

Hur gör jag för att hitta ett trådlöst nätverk som inte finns i listan över tillgängliga nätverk?

Om du har anslutit till nätverket tidigare kontrollerar du att du är inom nätverkets räckvidd, att routern eller åtkomstpunkten är på (om du har tillgång till routern eller åtkomstpunkten) och att knappen som aktiverar datorns trådlösa funktion är på. (Alla datorer har inte en sådan knapp, om den finns sitter den oftast på datorns kort- eller framsida.) Om du inte har anslutit till nätverket kan broadcasting vara inaktiverat, och då måste du lägga till nätverket manuellt. Så här lägger du till ett nätverk som inte använder broadcastsändningar:

 1. Öppna Hantera trådlösa nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du trådlös och klickar sedan på Hantera trådlösa nätverk.

 2. Klicka på Lägg till och sedan på Lägg till en nätverksprofil manuellt.

 3. Ange nätverksinformationen.

 4. Om du vill att Windows ska ansluta automatiskt när nätverket är inom räckhåll markerar du kryssrutan Starta denna anslutning automatiskt.

 5. Markera kryssrutan Anslut även om nätverket inte är aktivt. Klicka på Nästa och sedan på Stäng.

  Obs!

  • Om du väljer det här alternativet kan datorns sekretess vara hotad. Om du inte har några aktiva dolda nätverk sänder datorn inte ut sin plats vilket gör datorn säkrare.

Nätverket kommer att läggas till i listan över nätverk och kommer att vara tillgängligt för anslutning när datorn finns inom nätverkets räckvidd. Så här ansluter du till nätverket:

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 2. Klicka på Namnlöst nätverk och ange sedan nätverksinformationen.

  Nätverket läggs till i listan över nätverk. Du kan ansluta till nätverket igen vid ett senare tillfälle om datorn är inom nätverkets räckvidd.

Varför måste jag kopiera inställningar för trådlösa nätverk till andra datorer i nätverket?

De andra datorerna och enheterna i nätverket måste ha information om hur de kommunicerar med den trådlösa routern så att de kan skicka och ta emot information på nätverket. Varje dator och enhet måste ha tillgång till nätverksnamnet och nätverkssäkerhetsnyckeln för att kunna kommunicera med routern.

Kan jag använda ett annat program än Windows för att hantera mina trådlösa nätverksanslutningar?

Ja. Även om den automatiska konfigurationen av trådlösa nätverk är aktiverat som standard i Windows kan du stänga av funktionen genom att installera och använda ett annat program. Många nätverkskort levereras med särskilda program för trådlös nätverkshantering. Så här gör du om du använder ett annat program för att hantera dina trådlösa nätverksanslutningar och vill använda Windows i stället:

 1. Stäng av eller inaktivera det andra progammet.

 2. Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Kommandotolk och klickar sedan på Kommandotolk i listan över sökresultat.

 3. Skriv netsh wlan show settings.

  Om automatisk konfiguration är inaktiverad visas Logiken för automatisk konfiguration är inaktiverad för gränssnitt "gränssnittsnamn".

 4. Du aktiverar den automatiska konfigurationen genom att skriva set autoconfig enabled=yes interface="gränssnittets namn".Behöver du mer hjälp?