Arbeta med digitala bilder


Tidigare krävdes det ett mörkrum eller professionellt fotolabb – för att inte tala om ordentlig utbildning – för att skriva ut foton. Men under de senaste tio åren har digitalkameror och datorer gjort att vem som helst kan skriva ut foton hemma. I det här avsnittet får du veta mer om hur du kan använda verktygen i Windows när du vill visa, ordna och skriva ut digitala bilder.

Överföra bilder från kameran till datorn

I de flesta digitalkameror lagras bilderna på ett CompactFlash-minneskort eller på ett Secure Digital (SD)-kort. Om du vill visa, ordna eller skriva ut bilderna måste du importera bilderna till din dator. Sedan kan du radera bilderna på minneskortet och använda kortet igen för en ny omgång bilder.

Det finns två huvudsakliga sätt att importera bilder:

 • Ansluta kameran direkt Du kan importera bilder genom att ansluta kameran direkt till datorn med hjälp av en USB-kabel (Universal Serial Bus). Med den här metoden måste kameran vara påslagen, så det krävs lite ström från batteriet för att importera bilderna. Du behöver också ha kabeln nära till hands om du importerar bilder ofta.

  Bild på en USB-kabel
  USB-kabel
 • Använda en minneskortsläsare. Det snabbaste sättet att importera bilder är att använda en minneskortläsare. Ta ut minneskortet ur kameran, skjut in det i kortläsaren och anslut sedan kortläsaren till datorns USB-port. Det finns inbyggda minneskortsläsare på många datorer, så att du kan sätta i minneskort direkt i datorn.

  Bild på en minneskortläsare
  Minneskortsläsare

Oavsett vilken metod du väljer upptäcker Windows automatiskt kameran eller kortläsaren när du ansluter enheten till datorn. Gör sedan följande:

 1. Klicka på Importera bilder och filmer med Windows i dialogrutan Spela upp automatiskt. Windows söker då efter bilder (och eventuella filmfiler) på minneskortet.

  Bild på dialogrutan Spela upp automatiskt
  Den här dialogrutan visas när du ansluter en kamera till datorn eller sätter i ett minneskort i en minneskortläsare.
 2. När bilderna har hittats av Windows tillfrågas du om du vill skapa en tagg (ett ord eller en kort fras som beskriver gruppen) för bilderna som du importerar. Skriv in namnet på taggen i rutan Ange taggar för dessa bilder (valfritt) om du vill göra detta. Om bilderna som importeras inte har någonting gemensamt hoppar du över det här steget. Du kan alltid lägga till taggar till enskilda bilder senare (se "Ordna och hitta bilder" i det här avsnittet).

  Bild på dialogrutan Importerar bilder och videor
  Du kan lägga till en tagg i bilder när du importerar dem.
 3. Klicka på Importera.

 4. När bilderna börjar importeras till Windows markerar du kryssrutan Ta bort efter importering om du vill ta bort bilderna och videoklippen från minneskortet när importen har slutförts. På så sätt frigörs utrymme på kortet så att du kan ta nya bilder.

  Bild på dialogrutan Importerar bilder och videor
  Markera kryssrutan om du vill ta bort de importerade bilderna från minneskortet.

När bilderna har importerats visas de i Windows fotovisare.

Tips!

 • Du kan använda en enhet som kallas skanner om du vill konvertera vanliga fotografier till digitala bilder.

Bildbiblioteket och Windows fotovisare

Bildbiblioteket är det huvudsakliga sättet att söka efter och ordna bilder på datorn. Klicka på StartBild av Start-knappen och sedan på Bilder om du vill öppna bildbiblioteket.
Bild på ikonen för bildbiblioteket
Bildbiblioteket

Windows fotovisare är en funktion i Windows som du kan använda för att visa och skriva ut digitala bilder. Dubbelklicka på en bild i bildbiblioteket för att öppna den i Windows fotovisare.

Windows fotovisare och bildbiblioteket har vissa gemensamma funktioner. Du kan till exempel visa bilder, skriva ut bilder och visa ett bildspel med bilderna både från bildbiblioteket och Fotovisaren. Så vilket ska du använda?

Bildbiblioteket används framför allt till att söka efter och ordna bilder. I bildbiblioteket kan du se alla bilder på en och samma plats, och du kan enkelt visa dem efter datum, tagg och andra villkor. Med Windows fotovisare kan du rotera, zooma in och visa bilder i full storlek och visa bilderna som ett bildspel.

Arbeta med bilder

När du har fört över bilderna till datorn vill du troligen arbeta med dem. Du kan visa flera bilder på en och samma skärm, visa en bild i full storlek, rotera bilder och visa bilderna i ett bildspel.

Använda miniatyrer

I bildbiblioteket kan du visa dina bilder som miniatyrer, d.v.s. en miniatyrversion av den verkliga bilden. Om du vill visa så många miniatyrer som möjligt maximerar du fönstret för bildbiblioteket så att det täcker hela skärmen genom att klicka på knappen MaximeraBild på knappen Maximera.
Om du vill ändra storleken på miniatyrerna klickar du på knappen VyerBild på knappen Vyer i bildbiblioteket, och flyttar sedan skjutreglaget uppåt eller nedåt. Du kan göra miniatyrer mindre om du snabbt vill titta igenom ett stort antal bilder, eller göra miniatyrerna större om du vill se mer detaljer i varje bild. Bilden i full storlek påverkas inte när du ändrar storlek på miniatyren.

Om du vill återgå till medelstora miniatyrer klickar du på knappen Vyer och sedan på Medelstora ikoner.

Rotare en bild

Lodräta bilder kan visas från sidan i Windows fotovisare. Du kan rotera sådana bilder till rätt orientering genom att klicka på knappen Rotera motursBild på knappen Rotera moturs i Windows fotovisare eller Rotera medursBild på knappen Rotera medurs i Windows fotovisare.

Visa en bild i full storlek

Dubbelklicka på en bild i bildbiblioteket om du vill visa den så att den fyller större delen av fönstret i Fotovisaren.

Maximera fönstret i Fotovisaren om du vill visa bilden så stor som möjligt.

Om du vill zooma in på en del av bilden klickar du på knappen Zooma och flyttar skjutreglaget uppåt. I inzoomat läge kan du flytta bilden genom att dra i en del av bilden med handverktyget Bild på handverktyget. När du vill återgå till den vanliga vyn klickar du på knappen Anpassa till fönsterBild på knappen Anpassa till fönster i Windows fotovisare.

Visa ett bildspel med bilderna

Du kan visa dina digitala bilder som ett bildspel som körs automatiskt över hela skärmen.

Om du vill starta ett bildspel dubbelklickar du på en bild för att öppna den i Fotovisaren. Klicka sedan på Visa bildspel längst ned i Fotovisaren. I bildspelet visas då alla bilder som visas i den aktuella vyn.

Bild av knappen Visa bildspel
Knappen Visa bildspel

När ett bildspel visas kan du pausa det, ändra hastighet, gå framåt eller bakåt och välja om bilderna ska visas slumpmässigt eller i ordning. Högerklicka på bildspelet om du vill visa reglagen för bildspelet.

Tryck på Esc eller klicka på Avsluta i snabbmenyn för bildspelet om du vill avsluta det.

Ordna och hitta bilder

Om du använder digitalkameran ofta har du snart fått ihop hundratals eller tusentals bilder på datorn. När du behöver hitta en viss bild i samlingen kan du använda verktygen i bildbiblioteket.

Söka efter bilder efter datum

Bilderna märks med det datum då de togs med digitalkameran. I bildbiblioteket kan du söka i bilderna efter det år, den månad eller den dag de togs.

Om du vill söka efter bilder efter datum klickar du i sökrutan i bildbiblioteket, klickar på Datum tagen och väljer sedan datum, månad, år eller en annan tidsperiod.

Bild på sökrutan
Sökrutan

Lägga till taggar till bilder

Du kan använda bildbiblioteket för att lägga till taggar till bilderna, d.v.s. ord eller fraser som beskriver vem eller vad som syns på bilden och var bilden togs. Genom att lägga till taggar till bilderna blir det mycket lättare att hitta dem senare, eftersom du enkelt kan visa alla bilder med en viss tagg.

Om du tycker att det låter tidskrävande att lägga till en tagg till varenda bild, behöver du inte oroa dig. Du kan lägga till taggar till flera bilder på samma gång. Du kan till exempel lägga till taggen "Födelsedag" till 20 eller 30 bilder från ett födelsedagskalas. Gör följande när du vill lägga till taggar till bilder:

 1. Markera de bilder som du vill lägga till taggar till i bildbiblioteket. Om du vill markera fler än en bild håller du ned Ctrl medan du klickar på bilderna.

 2. Klicka på Lägg till en tagg i informationsfältet längst ned i bildbiblioteket och skriv namnet på taggen i rutan. Tryck sedan på Retur. Taggen läggs till i alla de markerade bilderna. Du kan lägga till hur många taggar du vill.

Försök få rutin på att lägga till taggar till bilderna direkt efter att du har importerat dem. På så sätt slipper du sitta med en lång lista över bilder som saknar taggar. Mer information finns i Märka bilder så att de blir lättare att hitta.

Söka efter bilder efter tagg

När du har lagt till taggar till bilderna i bildbiblioteket är det enkelt att hitta dem igen. Skriv bara in taggen i sökrutan. Alla bilder med den taggen visas. Om du som i exemplet nedan skriver in Djur, hittas alla bilder med en tagg som innehåller ordet "Djur". Om ordet "djur" även finns i filnamnet på några bilder visas de bilderna också.

Bild på hur du söker efter bilder genom att skriva i sökrutan
Skriv i sökrutan om du vill hitta bilder som du har lagt till taggar i.

Om du inte kommer ihåg vilka taggar du har skapat klickar du i sökrutan, klickar på Taggar och klickar sedan på en tagg för att visa en lista över bilderna med den taggen.

Bild på listan Taggar
Listan Taggar

Mer information finns i Hantera dina bilder.

Dela bilder

Att dela digitala bilder innebär att du gör dem tillgängliga så att andra kan visa dem på sina datorer. De vanligaste sätten att dela bilder är att publicera dem på en webbplats och att skicka dem via e-post.

Webbplatser för delning av bilder

Ett sätt att dela dina digitala bilder med andra är att överföra (kopiera) dem till en webbplats för delning av bilder. Vänner och familj som du bjuder in kan gå in på webbplatsen och titta på dina fotoalbum. På de flesta webbplatser för delning av bilder kan du dela och spara bilder utan kostnad. Kom ihåg dock att bilder tas bort på vissa webbplatser om du inte köper utskrifter eller presentartiklar från webbplatsen inom en viss tid. Ta reda på vad som gäller för webbplatsen.

Dela bilder via e-post

Ett annat sätt att dela bilderna är via e-post. Du kan börja skicka bilder via e-post från bildbiblioteket eller i Windows fotovisare. Om du börjar i bildbiblioteket kan du ändra storleken på flera bilder samtidigt. Om du börjar i Fotovisaren kan du bara ändra storleken på den aktuella bilden. Oavsett var du börjar kan du komprimera bilderna (minska bildernas storlek) automatiskt med Windows fotovisare, så att e-postmeddelandet kommer fram fortare och bilderna tar upp mindre plats på mottagarens dator. Originalbilderna påverkas inte.

Om du vill skicka bilder i ett e-postmeddelande markerar du bilderna i bildbiblioteket och klickar sedan på knappen E-post i verktygsfältet. Välj en bildstorlek i dialogrutan Bifoga filer (du kan behålla standardstorleken) och klicka sedan på Bifoga.

Bild på dialogrutan Bifoga filer
Välj bildstorlek

Ett nytt e-postmeddelande öppnas i ditt e-postprogram i Windows. Bilder som du har markerats bifogas i meddelandet.

Bild på en bifogad fil i ett e-postmeddelande
Bild bifogad i ett e-postmeddelande

När du vill skicka bilden skriver du in e-postadresserna till mottagarna, ett ämne och en meddelandetext. Klicka sedan på Skicka. Mer information finns i Komma igång med e-post och Skicka bilder i e-post.

Skriva ut bilder

I det här avsnittet tas tre huvudsakliga utskriftsmetoder upp. Allmän information om hur du skriver ut finns i Komma igång med utskrifter.

Använda en skrivare hemma

Om du har en skrivare hemma kan du skriva ut egna bilder. Bläckstråleskrivare och färgsublimeringsskrivare kan båda producera färgfoton av hög kvalitet när särskilt papper används. Många har inbyggd minneskortsläsare och små LCD-skärmar så att du kan skriva ut bilder utan att använda datorn.

Bild på en bläckstråleskrivare
Bläckstråleskrivare

Du kan skriva ut bilder från datorn på flera sätt. Du kan skriva ut en enstaka bild, flera bilder på en sida eller skriva ut ett kontaktark (en rad miniatyrer som gör att du enkelt hittar bland bilderna).

Om du vill skriva ut bilder väljer du de bilder som du vill skriva ut i bildbiblioteket och klickar sedan på Skriv ut i verktygsfältet. Ange utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut bilder och klicka sedan på Skriv ut.

Bild på dialogrutan Skriv ut bilder
Dialogrutan Skriv ut bilder

Beställa utskrifter online

Hemskrivare är smidiga och du kan snabbt skriva ut bilder. Men om du vill spara pengar och tid på att köpa bläck och papper kan du vända dig till ett onlineföretag som skriver ut foton. Med de här tjänsterna överför du (kopierar) bilderna till en webbplats. Sedan kan du beställa utskrifter i olika storlekar och betala för dem med ett kontokort. De färdiga utskrifterna skickas sedan hem till dig eller till ditt arbete med post.

En fördel med att använda onlineföretag för utskrifter är utbudet av produkter som de kan erbjuda. Förutom vanliga utskrifter kan du beställa t-shirtar, vykort, kalendrar, muggar, affischer, musmattor och mycket mer med de bilder som du vill ha på. På de här webbplatserna kan du ofta också dela bilder (se "Dela bilder" ovan).

Få utskrifter från en återförsäljare

Om du vill ha utskrifter snabbt och inte har någon skrivare kan du ta med kamerans minneskort till en butik som tillhandahåller tjänster för utskrift av digitala bilder. Butiker som tillhandahåller de här tjänster är till exempel kamerabutiker och stora varuhus. I vissa butiker finns det kiosker med självbetjäning där du kan redigera, beskära och skriva ut bilderna på bara några få minuter.

Säkerhetskopiera bilder

Om du använder en digitalkamera samlar du förmodligen på dig tusentals bilder på bara några få år. Bilderna är värdefulla minnen som inte kan ersättas om datorns hårddisk kraschar. Därför är det viktigt att du säkerhetskopierar bilderna genom att spara kopior av dem någon annanstans. Du kan kopiera dem till DVD-skivor eller CD-skivor, eller till en extern hårddisk, eller använda ett Internetbaserat fillagringssystem.Behöver du mer hjälp?