Arbeta med filer och mappar


En fil är ett objekt som innehåller information, t.ex. text, bilder eller musik. En öppen fil kan påminna om ett textdokument eller en bild som du hittar på någons skrivbord eller i ett arkivskåp. På datorn representeras filer av ikoner. Det är enkelt att känna igen en filtyp genom att titta på dess ikon. Här är några vanliga filikoner:

Bild på filikoner
Ikoner för några olika filtyper

En mapp är en behållare där du kan lagra filer. Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det. Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp. På datorn fungerar mapparna på samma sätt. Här är några vanliga mappikoner:

Bild på mappikoner
En tom mapp (till vänster) och en mapp som innehåller filer (till höger)

Mappar kan innehålla andra mappar. En mapp i en annan mapp kallas för en undermapp. Du kan skapa hur många undermappar du vill och varje mapp kan innehålla ett valfritt antal filer och undermappar.

Använda bibliotek för filer och mappar

När det gäller att skapa ordning behöver du inte börja från början. Du kan använda bibliotek, en funktion som är ny i den här versionen av Windows, för att komma åt dina filer och mappar och ordna dem på olika sätt. Här följer en lista över de fyra standardbiblioteken och hur de vanligtvis används:

 • Biblioteket Dokument Använd det här biblioteket för att ordna dokument, kalkylblad, presentationer och andra textrelaterade filer. Mer information finns i Hantera dokument.

  Som standard sparas filer som du flyttar, kopierar eller sparar i dokumentbiblioteket i mappen Mina dokument.

 • Biblioteket Bilder Använd det här biblioteket när du vill ordna digitala bilder, oavsett om bilderna kommer från din kamera, en skanner eller från andra via e-post. Mer information finns i Hantera dina bilder.

  Som standard sparas filer som du flyttar, kopierar eller sparar i bildbiblioteket i mappen Mina bilder.

 • Biblioteket Musik Använd musikbiblioteket för att ordna digital musik, t.ex. låtar som du rippar från en ljud-CD eller laddar ned från Internet. Mer information finns i Hantera musik.

  Som standard sparas filer som du flyttar, kopierar eller sparar i musikbiblioteket i mappen Min musik.

 • Biblioteket Filmer Använd det här biblioteket för att ordna filmer, t.ex. klipp från digitalkameror, filmkameror och videofiler som du laddar ned från Internet. Mer information finns i Hantera filmer.

  Som standard sparas filer som du flyttar, kopierar eller sparar i filmbiblioteket i mappen Mina filmer.

Du öppnar dokument-, bild- och musikbiblioteken genom att klicka på StartBild av knappen Start och sedan på Dokument, Bilder eller Musik.
Bild av Start-menyn
Du kan öppna de vanligaste biblioteken från Start-menyn

Mer information om bibliotek finns i Arbeta med bibliotek.

Förstå delarna av ett fönster

När du öppnar mappar eller bibliotek visas de i fönster. De olika delarna av fönstret är utformade för att hjälpa dig att navigera i Windows och arbeta med filer, mappar och bibliotek. Här visas ett typiskt fönster och de olika delarna i det:

Bild på mappen Dokument
Del av fönster Används för
Del av fönster

Navigeringsfönster

Används för

Använd navigeringsfönstret för att få åtkomst till bibliotek, mappar, sparade sökningar och hela hårddiskar. Använd Favoriter för att öppna de vanligaste mapparna och sökningarna. Använd Bibliotek för att få åtkomst till dina bibliotek. Du kan också expandera Dator om du vill söka i mappar och undermappar. Mer information finns i Arbeta med navigeringsfönstret.

Del av fönster

Knapparna Bakåt och Framåt

Används för
Använd Bakåt-knappen Bild på knappen Bakåt och Framåt-knappen Bild på knappen Framåt för att navigera till andra mappar eller bibliotek som du har öppnat tidigare utan att stänga fönstret. Knapparna fungerar tillsammans med Adressfältet. Om du t.ex. öppnar en annan mapp med hjälp av Adressfältet kan du använda Bakåt-knappen för att gå tillbaka till föregående mapp.
Del av fönster

Verktygsfältet

Används för

Med verktygsfältet kan du utföra vanliga åtgärder, t.ex. ändra utseendet på filer och mappar, bränna filer till en CD och starta ett bildspel med digitala bilder. Verktygsfältets knappar ändras så att endast de åtgärder som är relevanta visas. Om du t.ex. klickar på en bildfil visas andra knappar i verktygsfältet än om du klickar på en musikfil.

Del av fönster

Adressfältet

Används för

Använd Adressfältet för att navigera till en annan mapp eller ett annat bibliotek, eller gå tillbaka till föregående mapp eller bibliotek. Mer information finns i Navigera med hjälp av adressfältet.

Del av fönster

Fönstret Bibliotek

Används för

Fönstret Bibliotek visas endast när du är i ett bibliotek (t.ex. dokumentbiblioteket). Använd fönstret Bibliotek för att anpassa biblioteket eller ordna filerna efter olika egenskaper. Mer information finns i Arbeta med bibliotek.

Del av fönster

Kolumnrubriker

Används för

Du kan använda kolumnrubriker för att ändra hur filerna i fillistan ordnas. Du kan till exempel klicka till vänster om en kolumnrubrik för att ändra ordningen som filer och mappar visas i. Du kan också klicka till höger för att filtrera filerna på olika sätt. (Kolumnrubriker är endast tillgängliga i vyn Detaljerad lista. Information om hur du växlar till vyn Detaljerad lista finns i ”Visa och ordna filer och mappar” senare i det här avsnittet.)

Del av fönster

Fillista

Används för

Här visas innehållet i den aktuella mappen eller det aktuella biblioteket. Om du använder sökrutan för att söka efter en fil visas endast de filer som matchar sökningen (inklusive filer i undermappar).

Del av fönster

Sökruta

Används för

Skriv ett ord eller en fras i sökrutan för att söka efter ett objekt i den aktuella mappen eller biblioteket. Sökningen inleds så snart du börjar skriva. Om du t.ex. skriver in bokstaven B visas alla filer vars namn börjar med ett B i fillistan. Mer information finns i Söka efter en fil eller mapp.

Del av fönster

Informationsfönstret

Används för

Du kan använda informationsfönstret för att se de vanligaste egenskaperna för den valda filen. Filegenskaper är information om en fil, t.ex. författare, datum då filen senast ändrades och beskrivande taggar som du har angett för filen. Mer information finns på Ändra egenskaperna för en fil.

Del av fönster

Förhandsgranskningsfönstret

Används för
Du kan använda förhandsgranskningsfönstret för att se innehållet i de flesta filer. Om du markerar t.ex. ett e-postmeddelande, en textfil eller en bild kan du se innehållet utan att öppna filerna i ett program. Klicka på knappen FörhandsgranskningsfönstretBild av knappen för att öppna förhandsgranskningsfönstret i verktygsfältet för att aktivera fönstret om du inte ser det.

Visa och ordna filer och mappar

När du öppnar en mapp eller ett bibliotek kan du ändra hur filerna visas i fönstret. Du kanske föredrar stora (eller små) ikoner eller en vy där du kan se annan information om filerna. Använd knappen VyerBild på knappen Vyer i verktygsfältet för att göra dessa ändringar.

Varje gång du klickar på den vänstra sidan av knappen Vyer, ändras visningen av dina filer och mappar. Du kan växla mellan fem olika vyer: Stora ikoner, Lista, Detaljerad lista (som visar flera kolumner med information om filen), Sammanfattning (som visar små ikoner) samt Innehåll (som visar en del av innehållet i filen).

Om du klickar på pilen till höger om knappen Vyer kan du välja bland fler alternativ. Dra skjutreglaget uppåt och nedåt för att finjustera ikonstorleken för filerna och mapparna. Du kan se hur ikonerna ändrar storlek när du drar i skjutreglaget.

Bild på listan Vyer
Vyalternativen

I bibliotek kan du gå ett steg längre genom att ordna filerna på olika sätt. Säg att du till exempel vill ordna filer i musikbiblioteket efter genre (jazz, klassiskt o.s.v.):

 1. Klicka på StartBild av knappen Start och sedan på Musik.
 2. Klicka på menyn bredvid Ordna efter i fönstret Bibliotek (ovanför fillistan) och klicka sedan på Genre.

Söka efter filer

Beroende på hur många filer du har och hur de är ordnade, kan det vara besvärligt att hitta en fil bland alla andra filer och undermappar. Du kan spara tid och kraft genom att använda sökrutan när du letar efter filer.

Bild på sökrutan
Sökrutan

Du hittar sökrutan överst i varje fönster. Sök efter en fil genom att öppna mappen eller biblioteket som verkar rimligast som en startpunkt för sökningen. Klicka sedan på sökrutan och börja skriva. Sökningen filtrerar den aktuella vyn baserat på den text som du skriver in. Filer visas som sökresultat om sökordet matchar filens namn, eventuella taggar eller andra egenskaper, även text inuti ett textdokument.

Om du vill söka efter en fil baserat på en egenskap (t.ex. filtypen) kan du begränsa sökningen innan du skriver i sökrutan, genom att klicka på sökrutan och sedan klicka på någon av egenskaperna nedanför. Då lägger du till ett sökfilter (t.ex. ”typ”) till söktexten och kan få bättre sökresultat.

Om du inte ser filen som du letar efter, kan du ändra hela omfånget av sökningen genom att klicka på ett av alternativen längst ned i sökresultaten. Om du till exempel söker efter en fil i dokumentbiblioteket men inte hittar den, kan du klicka på Bibliotek och utvidga sökningen till resten av dina bibliotek. Mer information finns i Söka efter en fil eller mapp.

Kopiera och flytta filer och mappar

Ibland vill du kanske ändra var på datorn filer sparas. Du vill kanske flytta filer till en annan mapp eller kopiera dem till ett flyttbart medium (t.ex. CD-skivor och minneskort) och dela dem med andra personer.

De flesta kopierar och flyttar filer genom att dra och släppa. Börja med att öppna mappen som innehåller filen eller mappen du vill flytta. Öppna sedan mappen som du vill flytta den till i ett annat fönster. Placera fönstren sida vid sida på skrivbordet så att du kan se innehållet i båda.

Dra sedan filen eller mappen från den första mappen till den andra. Nu är det klart.

Bild som visar hur du drar en fil från ett fönster till ett annat
Om du vill kopiera eller flytta en fil drar du den från ett fönster till ett annat

När du drar och släpper märker du att filer och mappar ibland kopieras och ibland flyttas. Om du drar ett objekt mellan två mappar på samma hårddisk flyttas objektet så att du inte har två likadana exemplar av samma fil eller mapp på samma plats. Om du drar objektet till en mapp på en annan plats (t.ex. en nätverksplats) eller till ett flyttbart medium (t.ex. en CD-skiva), kopieras objektet.

Tips!

 • Det enklaste sättet att ordna två fönster på skrivbordet är att använda fästfunktionen. Mer information finns i Ordna fönster sida vid sida på skrivbordet med Snap.

 • Om du kopierar eller flyttar en fil eller mapp till ett bibliotek, lagras den på bibliotekets standardplats för sparade objekt. Information om hur du anpassar ett biblioteks standardplats för Spara finns i Anpassa ett bibliotek.

 • Ett annat sätt att kopiera eller flytta en fil är att dra den från fillistan till en mapp eller ett bibliotek i navigeringsfönstret. Då behöver du inte ha två olika fönster öppna.

Skapa och ta bort filer

Det vanligaste sättet att skapa nya filer på är att använda ett program. Du kan t.ex. skapa ett textdokument i ett ordbehandlingsprogram eller en videofil i ett videoredigeringsprogram.

I vissa program skapas en fil när du startar programmet. När du öppnar WordPad skapas t.ex. en tom sida. Sidan representerar en tom fil som ännu inte har sparats. Börja skriva och klicka sedan på SparaBild på knappen Spara i WordPad när du är klar att spara filen som du har arbetat med. Skriv in ett filnamn som är lätt att komma ihåg och att hitta i dialogrutan som visas, och klicka sedan på Spara.

Som standard sparar de flesta program filer i någon av de vanligaste mapparna, t.ex. Mina dokument eller Mina bilder. Det gör det enkelt att hitta filerna nästa gång.

När du inte längre behöver en fil kan du ta bort den från datorn för att spara hårddiskutrymme och förhindra att datorn fylls med filer som inte längre behövs. Om du vill ta bort en fil öppnar du mappen eller biblioteket som innehåller filen och markerar sedan filen. Tryck på Delete på tangentbordet och klicka sedan på Ja i dialogrutan Ta bort fil.

När du tar bort en fil sparas den temporärt i Papperskorgen. Du kan se Papperskorgen som en säkerhetsmapp som du kan använda för att återställa filer och mappar som du har tagit bort av misstag. Du bör tömma Papperskorgen med jämna mellanrum så att inte hårddiskutrymmet fylls med filer som inte längre behövs. Information om hur du gör det finns i Ta bort filer från papperskorgen permanent.

Öppna en befintlig fil

Dubbelklicka på en fil om du vill öppna den. Filen öppnas normalt i det program som du använde för att skapa eller ändra den. En textfil öppnas till exempel i ett ordbehandlingsprogram.

Men så här fungerar det inte alltid. Om du t.ex. dubbelklickar på en bildfil öppnas den vanligen med ett visningsprogram för bilder. Om du vill ändra bilden måste du använda ett annat program. Högerklicka på filen, klicka på Öppna med och sedan på det program du vill använda.Behöver du mer hjälp?