Arbeta med navigeringsfönstret


Du kan använda navigeringsfönstret (till vänster) för att söka efter filer och mappar. Du kan också flytta eller kopiera objekt direkt till en plats i navigeringsfönstret.

Om navigeringsfönstret inte visas till vänster i ett öppet fönsterklickar du på Ordna, pekar på Layout och klickar sedan på Navigeringsfönster.

Bild av navigeringsfönstret
Navigeringsfönstret
Visa alla

Använda bibliotek för att söka efter filer

I ett bibliotek har du tillgång till mappar från olika platser, till exempel datorn eller externa hårddiskar. Mer information finns i Arbeta med bibliotek.

Du når biblioteken enklast via navigeringsfönstret. Öppna ett bibliotek genom att klicka på det. Innehållet i alla mappar som ingår i biblioteket visas i fillistan.

Här följer några tips på vad du kan göra med bibliotek via navigeringsfönstret:

 • Skapa ett nytt bibliotek genom att högerklicka på Bibliotek, peka på Nytt och klicka på Bibliotek.

 • Flytta eller kopiera filer från fillistan till bibliotekets standardplats för sparade objekt, genom att dra filerna till biblioteket i navigeringsfönstret. Om filerna finns på samma hårddisk som standardplatsen för sparade objekt, flyttas de. Om de finns på en annan hårddisk kopieras de.

 • Byt namn på ett bibliotek genom att högerklicka på det, klicka på Byt namn, skriv ett nytt namn och tryck på Retur.

 • Om du vill visa mappar som ingår i ett bibliotek, dubbelklickar du på biblioteket så att det blir större. Mapparna visas i en lista under biblioteket.

 • Du kan ta bort en mapp från ett bibliotek genom att högerklicka på mappen och sedan klicka på Ta bort plats från bibliotek. Mappen tas bara bort från biblioteket, inte från sin ursprungliga plats.

 • Du kan dölja ett bibliotek genom att högerklicka på det och klicka på Visa inte i navigeringsfönster. Det här är en bra lösning om du har lite utrymme i navigeringsfönstret men inte vill ta bort något bibliotek.

 • Om du vill visa ett dolt bibliotek klickar du på Bibliotek, högerklickar på biblioteket i fillistan och klickar på Visa i navigeringsfönster.

Söka efter filer i mappen Dator

Att använda bibliotek är bara ett sätt att söka efter filer. Du kan också söka igenom mappar och enheter på det klassiska sättet genom att expandera Dator i navigeringsfönstret.

Bild av mappen Dator expanderad i navigationsfönstret
Mappen Dator expanderad

Här följer några tips på vad du kan göra när du söker efter filer:

 • Flytta eller kopiera objekt från fillistan till navigeringsfönstret genom att dra objekten till den mapp du vill visa i navigeringsfönstret. Om objektet finns på samma hårddisk som mappen flyttas det. Om det ligger på en annan hårddisk kopieras det.

 • Du visar olika hårddiskar eller andra lagringsenheter som är anslutna till datorn genom att klicka på Dator.

 • Skapa en ny mapp genom att högerklicka på den mapp du vill placera den i, peka på Ny och klicka på Mapp.

 • Om du vill visa dina sparade sökningar dubbelklickar du på Dator, dubbelklickar på den primära hårddisken, dubbelklickar på Användare, dubbelklickar på ditt användarnamn och dubbelklickar på Sökningar.

Anpassa favoriter

Om du vill lägga till en mapp, en sparad sökning, ett bibliotek eller en enhet som favorit, drar du den till Favoriter i navigeringsfönstret.

Bild av listan Favoriter i navigeringsfönstret
Listan Favoriter i navigeringsfönstret

Här följer några tips på hur du kan anpassa dina favoriter:

 • Om du vill ändra ordningen på favoriterna drar du en favorit till en ny position i listan.

 • Du återställer favoritlänkarna till standardvärdet i navigeringsfönstret genom att högerklicka på Favoriter och klicka på Återställ favoritlänkar.

 • Om du vill visa mappen där favoriterna sparas klickar du på Favoriter i navigeringsfönstret. Favoriter sparas som genvägar.

 • Om du vill ta bort en favorit högerklickar du på den och klickar på Ta bort. Favoriten tas då bort från navigeringsfönstret, men filerna eller mapparna som genvägen leder till tas inte bort.

Tips!

 • Du kan lägga till webbplatser bland dina Windows-favoriter genom att dra ikonen i webbläsarens adressfält direkt till Favoriter i navigeringsfönstret i Windows.

Ändra navigeringsfönstrets inställningar

 1. I ett öppet fönster klickar du på Ordna och sedan på Mapp- och sökalternativ.

 2. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Mappalternativ och gör sedan något av följande (eller båda):

  • Om du vill visa alla mappar på datorn i navigeringsfönstret, inklusive din personliga mapp markerar du kryssrutan Visa alla mappar och klickar sedan på OK.

  • Om du vill att navigeringsfönstret ska expanderas automatiskt till den mapp som är markerad i mappfönstret, markerar du kryssrutan Utöka automatiskt till aktuell mapp och klickar på OK.

Tips!

 • Du kan expandera navigeringsfönstret snabbt till den aktuella platsen du navigerar till genom att trycka på Ctrl+Shift+E.Behöver du mer hjälp?