Här följer några svar på vanliga frågor om codec-rutiner.

Visa alla

Vad är en codec-rutin?

En codec-rutin är programvara som används för att komprimera eller expandera en digital mediefil, till exempel en låt eller en video. Windows Media Player och andra program använder codec-rutiner för att spela upp och skapa digitala mediefiler.

En codec-rutin kan bestå av två komponenter: en kodare och en avkodare. Kodaren utför komprimeringsfunktionen (kodning) och avkodaren utför expanderingsfunktionen (avkodning). Vissa codec-rutiner innehåller båda komponenterna, medan andra innehåller endast en av dem.

När du till exempel rippar en låt från en ljud-CD-skiva till datorn använder spelaren som standard codec-rutinen Windows Media Audio för att komprimera låten till en komprimerad WMA-fil. När du spelar WMA-filen (eller någon annan WMA-fil som skickats som en ström från en webbplats) används codec-rutinen för Windows Media Audio för att expandera filen så att låten kan spelas upp genom högtalarna.

Vilka codec-rutiner medföljer Media Player?

Idag används hundratals codec-rutiner för ljud och bild. Vissa har skapats av Microsoft, men de allra flesta har skapats av andra företag, organisationer eller privatpersoner. Som standard innehåller Windows och Media Player några av de populäraste codec-rutinerna, till exempel Windows Media Audio, Windows Media Video och MP3.

Det kan dock hända att du vill spela upp innehåll som har komprimerats med en codec-rutin som inte finns som standard i Windows eller i Media Player. Du kan ofta hämta nödvändiga codec-rutiner från Internet, antingen kostnadsfritt eller mot en avgift. I vissa fall kan Media Player automatiskt använda de codec-rutiner som installeras av andra program för att spela upp och skapa digitala media.

Varför visas ett meddelande om att det saknas en codec-rutin?

Om du får ett meddelande som säger att en codec-rutin saknas försöker du antagligen spela upp, bränna eller synkronisera en fil som komprimerats med en codec-rutin som inte är standard i Windows eller Media Player.

Hur hittar jag en codec-rutin?

Om du känner till namnet på rätt codec-rutin eller dess ID (kallas FourCC-identifierare för codec-rutiner för video och WaveFormat-identifierare för codec-rutiner för ljud) kan du prova att söka på Internet. Du kan ofta gå till en codec-rutintillverkares webbplats och hämta den senaste versionen av en codec-rutin.

Varning!

  • Var försiktig när du installerar codec-rutiner som du hittar på Internet, särskilt vissa av de gratispaket som finns på Internet och som påstås innehålla codec-rutiner från många olika företag eller organisationer. Det finns kända inkompatibilitetsproblem med vissa komponenter i dessa codec-paket, vilket kan leda till allvarliga uppspelningsfel i Windows Media Player och andra program. Felen kan även orsaka skador på systemet, vilket gör att det blir svårare för Microsoft Support att diagnostisera och felsöka problemen. Detta innebär att vi starkt avråder dig från att installera dessa codec-paket och vi rekommenderar att du tar bort dem från datorn om du har installerat dem och får problem med Media Player. Installera endast codec-rutiner, filter och plugin-program från betrodda, auktoriserade källor, till exempel den officiella leverantörens webbplats. Även då bör du vara försiktig: Vissa leverantörer av codec-rutiner erbjuder minimal kundsupport. Innan du installerar några digitala mediekomponenter ska du ställa in en återställningspunkt för systemet. Med hjälp av återställningspunkten kan du återställa den ursprungliga systemkonfigurationen om det skulle behövas.

Vad är en DVD-avkodare?

En DVD-avkodare är ett annat namn för en MPEG-2-avkodare. Innehållet på DVD-Video-skivor avkodas i MPEG-2-formatet liksom innehållet i DVR-MS-filer (Microsoft Recorded TV Shows) och vissa AVI-filer. För att kunna spela upp dessa objekt i Media Player behöver du installera en kompatibel DVD-avkodare på datorn.

Om datorn har en DVD-enhet finns det antagligen redan en DVD-avkodare installerad. Om du får ett felmeddelande som anger att en kompatibel DVD-avkodare saknas, klickar du på Webbhjälp i felmeddelandets dialogruta för att se hur du kan få tag på en.

Varför kan jag inte spela upp en fil på jobbet när den fungerar hemma?

Det kan hända om datorn på jobbet inte har samma codec-rutiner som datorn där hemma.

Om du till exempel försöker spela upp en DVD-Video-skiva eller en DVR-MS-fil på jobbdatorn och det inte finns någon DVD-avkodare installerad på den datorn, kommer du inte att kunna spela objektet ifråga förrän du installerar en kompatibel DVD-avkodare.

Observera att systemadministratören på företaget kan använda grupprincip för att förhindra att du installerar nya codec-rutiner.

Jag har installerat den codec-rutin som saknades, men det går fortfarande inte att spela upp filen. Varför?

Codec-rutiner kan skrivas för 32-bitars- eller 64-bitarssystem. Om du kör en 64-bitarsversion av Windows behöver du installera 64-bitars codec-rutiner. Om du till exempel installerar en 32-bitars codec-rutin på ett 64-bitarssystem kan det hända att Media Player inte kan spela upp några filer som kräver den codec-rutinen.

Många äldre codec-rutiner finns endast i 32-bitarsversioner. Om leverantören av codec-rutinen inte anger om det rör sig om 32 eller 64 bitar är codec-rutinen troligen 32 bitar. Kontakta leverantören av codec-rutinen om du vill ha mer information.

Hur vet jag vilka codec-rutiner som är installerade på datorn?

Gör följande om du vill se en lista över de Windows Media Player-komponenter och codec-rutiner som är installerade på datorn:

  1. Hjälp-menyn klickar du på Om Windows Media Player.

    Om Hjälp-menyn inte visas, klickar du på Ordna, pekar på Layout och väljer sedan Visa menyrad.

  2. I dialogrutan Om Windows Media Player klickar du på Teknisk supportinformation.

    I webbläsaren öppnas en sida med information om de relaterade binära filer, codec-rutiner, filter, plugin-program och tjänster som är installerade på datorn. Teknisk supportpersonal kan använda den detaljerade informationen och hjälpa dig med felsökning av problem på datorn.

Hur vet jag vilken codec-rutin som användes för att komprimera filen och vad filen har för format?

Det finns inget sätt att med absolut säkerhet avgöra vilken codec-rutin som användes för att komprimera en fil, men följande är de bästa alternativen:

  • Om du vill avgöra vilken codec som användes för en specifik fil spelar du filen i Media Player om det är möjligt. Medan filen spelas upp högerklickar du på filen i biblioteket och klickar sedan på Egenskaper. På fliken Arkiv tittar du på avsnitten Ljud-codec och Video-codec.

  • Använd ett identifieringsverktyg som inte kommer från Microsoft. Det finns flera på Internet.

Du kanske kan bestämma formatet på en fil genom att titta på filnamnstillägget (såsom .wma, .wmv, .mp3 eller .avi). Den här metoden har emellertid sina begränsningar. Många program skapar filer med egna filnamnstillägg. Det är möjligt för vem som helst att byta namn på en fil utan att ändra filformatet. En fil med t.ex. filnamnstillägget .mpg eller .dvr-ms är oftast bara en AVI-fil som har komprimerats med någon version av en MPEG video-codec.

Är codec-rutiner och filformat samma sak?

Nej, men det kan vara förvirrande eftersom de ibland har samma namn. Du kan se filformatet som en typ av behållare. Inuti behållaren finns data som har komprimerats med hjälp av en viss codec-rutin. Ett filformat som Windows Media Audio innehåller t.ex. data som har komprimerats med hjälp av codec-rutinen Windows Media Audio. Ett filformat som Audio Video Interleaved (AVI) kan emellertid innehålla data som har komprimerats med hjälp av någon av ett stort antal olika codec-rutiner, inklusive MPEG-2-, DivX- och XviD-codec-rutinerna. AVI-filer kan också innehålla data som inte är komprimerade med någon codec-rutin. Följaktligen kan du spela vissa AVI-filer, men inte andra, beroende på vilka codec-rutiner som användes för att komprimera filen och vilka codec-rutiner du har installerat på datorn. Av samma orsak kanske du kan spela ljuddelen av en AVI-fil, men inte videodelen.