Det finns ett felsökningsprogram som automatiskt korrigerar vissa problem i Windows Update. Ditt problem kanske är ett av dem som åtgärdas.

Så här kör du en felsökare för Windows Update

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild av en Fix it-knapp
  Åtgärda det här problemet

 2. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden.

 3. Öppna Windows Update och prova att installera uppdateringen igen.

Om problemet kvarstår kan du försöka med några av de följande lösningarna på vanliga problem när du installerar uppdateringar.

Visa alla

Jag försökte installera uppdateringar men en eller flera av dem installerades inte.

 • Har du försökt att uppdatera igen manuellt? En del fel handlar bara om fel tidpunkt och kan bero på upptagna webbplatser, överbelastade Internetanslutningar eller ett antal andra faktorer. Ofta kan det lösa sig om du installerar uppdateringen igen. Så här söker du efter uppdateringar manuellt:

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

  2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan en sökning efter de senaste uppdateringarna för datorn görs i Windows.

  3. Om uppdateringar hittas klickar du på Installera uppdateringar.

   Läs och godkänn licensvillkoren och klicka sedan på Slutför om det behövs. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  OBS!

  • För vissa uppdateringar måste du starta om datorn för att installationen ska slutföras. Spara och stäng alla program innan du startar om så att inga data går förlorade.

 • Har du godkänt licensvillkoren för programvara från Microsoft? Installera uppdateringen igen och granska och acceptera licensvillkoren.

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

  2. Granska alla eventuella felmeddelanden.

  3. Om ett felmeddelande om licensvillkor eller avbrutna uppdateringar visas klickar du på Försök igen och väntar tills du uppmanas att granska licensvillkoren.

  4. Acceptera licensvillkoren och vänta och se om uppdateringen installeras korrekt.

 • Finns det tillräckligt med ledigt diskutrymme på datorn? Om det behövs mer ledigt utrymme på hårddisken kan du behöva avinstallera program, ta bort tillfälliga Internetfiler, ta bort filer som du inte använder eller tömma Papperskorgen. Försök sedan installera uppdateringarna igen.

 • Avbröt du installationsprocessen eller avbröts anslutningen till Internet? Inga problem. Sök efter uppdateringarna igen och installera de uppdateringar som avbröts.

 • Höll du på att installera en drivrutinsuppdatering? Drivrutinsuppdateringar för enheter som videokort kan ibland orsaka fel eftersom filerna som installeras är korrupta eller fel filer för din version av Windows. Windows Update tillhandahåller de senaste drivrutinerna för din version av Windows. Men, om det uppstår problem när du försöker installera enhetsdrivrutiner från Windows Update ska du kontakta enhetens tillverkare. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

 • Vad kan jag göra mer? Om föregående frågor inte hjälper dig att lösa problemet, kan du ta reda på mer om vad som har hänt och vad du kan göra genom att granska eventuella felmeddelanden i Windows Update.

  • Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

   Om ett fel har inträffat visas en felkod och en länk till ett hjälpavsnitt. Om det inte finns något särskilt hjälpavsnitt för felet kan du använda felkoden och söka efter hjälp online.

Hur vet jag att en uppdatering har installerats?

Windows Update sparar en uppdaterad historik så att du kan kontrollera vilka uppdateringar som installerats och när. Mer information finns i Se vilka Windows-uppdateringar som är installerade.

En uppdatering som jag inte vill installera eller som jag har tagit bort visas om och om igen i Windows.

Du kan dölja uppdateringen. På så sätt visas den inte i Windows Update om du inte väljer att återställa den. Så här döljer du en uppdatering:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på länken som anger att viktiga uppdateringar är tillgängliga, om du vill dölja viktiga uppdateringar.

  • Klicka på länken som anger att valfria uppdateringar är tillgängliga, om du vill dölja valfria uppdateringar.

 3. Markera den uppdatering du vill dölja, högerklicka på den och klicka sedan på Dölj uppdatering. Gör detta för varje uppdatering du vill dölja.

 4. Klicka på OK.

Jag har dolt en uppdatering men nu vill jag installera den.

Du måste återställa uppdateringen till listan med uppdateringar i Windows och därefter installera den. Gör så här:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Återställ dolda uppdateringar.

 3. Markera den uppdatering du vill installera och klicka på Återställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. En automatisk sökning efter uppdateringar görs i Windows. Därefter uppmanas du att installera den uppdatering du återställde och eventuella nya tillgängliga uppdateringar.

Jag har återställt dolda uppdateringar men jag hittar inte den uppdatering som jag vill installera.

Detta händer när en senare uppdatering korrigerar samma problem som den uppdatering du försökte återställa. Endast den senare uppdateringen visas i Windows.

Datorn stängdes av under en schemalagd uppdatering.

När du startar datorn efter att den har missat en schemalagd uppdatering, söker den efter uppdateringar. Du kan välja att installera dem direkt eller senarelägga dem. Om datorn är påslagen under nästa schemalagda uppdatering installeras uppdateringarna. Om nya uppdateringar är klara att installeras kan du också installera dem innan du stänger av datorn. När uppdateringar väntar på att bli installerade visas en sköldikon på Windows Stäng av-knappen Bild av knappen Stäng av i Windows med en sköld som visar att uppdateringar kommer att installeras.

Jag uppmanas ständigt att starta om datorn för att slutföra installationen av uppdateringar.

En del uppdateringar gäller filer eller tjänster som används i Windows. Den här typen av uppdateringar kan inte installeras när Windows körs. Därför måste du spara ditt arbete, stänga alla öppna program och starta om datorn så att uppdateringsprocessen kan slutföras.

Jag har installerat uppdateringar (eller en drivrutinsuppdatering) och nu fungerar inte en av mina enheter.

Det finns flera orsaker till det här. Om du köpte datorn med den enhet vars drivrutin du uppdaterar, måste du först få en drivrutin från datortillverkaren. De flesta datortillverkare använder enheter från tredjepart, till exempel video- och ljudkort. Ibland kan tillverkaren ha ändrat drivrutinerna som ska användas med datorn, medan tredjepartsföretaget har mer vanliga drivrutiner. Att installera en vanlig enhetsdrivrutin kan ibland orsaka problem, även om den är skriven av enhetstillverkaren.

En annan orsak kan vara att drivrutinsversionen inte fungerar för din enhet eller dator. Maskinvaruenheter omarbetas ofta men behåller ändå samma namn. Det är möjligt att det går att använda den senaste drivrutinen men den fungerar inte som den ska. I så fall måste du ändra tillbaka till den tidigare drivrutinsversionen för enheten. Gå till dator- eller enhetstillverkarens webbplats och se om det finns en drivrutinsversion för just din enhet, eller ta bort drivrutinen och starta om datorn och installera om den gamla drivrutinen. Om du vill ha hjälp med de här stegen finns det information i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Jag har försökt med alla åtgärder ovan men problemet är fortfarande inte löst. Vad ska jag göra nu?

Försök med något av följande alternativ:

 • Om en felkod eller ett felmeddelande visas i Windows Update kan du söka i Hjälp och support med felkoden eller felmeddelandet som sökterm. Om du vill inkludera det senaste hjälpinnehållet i sökningen söker du på webbplatsen Windows Hjälp online.

 • Gå till webbplatsen Microsoft Answers om du behöver mer hjälp.

 • Om du vill felsöka problem med att installera uppdateringar kan du också läsa artikeln Felsökning av vanliga installationsproblem med Windows Update på webbplatsen Microsoft Hjälp och Support.

Felkoder som detta gäller för: WindowsUpdate_dt000