Var finns mina filer och mappar när jag har uppgraderat datorn från Windows XP eller Windows Vista?

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 7 från en tidigare Windows-version och har svårt att hitta filer från den tidigare versionen kanske det fortfarande går att komma åt dem, men det beror på hur du uppgraderade datorn.

Visa alla

Var finns filerna efter uppgraderingen?

Det beror på hur du uppgraderade datorn till Windows 7. Med hjälp av följande tabell kan du ta reda på var dina filer kan vara.

Om du uppgraderade från
Och du valde det här alternativet vid installationen
Så är dina filer

Windows Vista

Uppgradering

På samma allmänna platser som innan uppgraderingen.

Windows XP alternativt Windows Vista

Anpassat, utan att formatera om enheten eller partitionen

Lagrade i en mapp som heter Windows.old. Läs mer om hur du kommer åt filerna i mappen Windows.old i avsnittet Hur hämtar jag filer från mappen Windows.old? nedan.

Windows XP alternativt Windows Vista

Anpassat, och du formaterade om enheten eller partitionen

Borttagna. Om du formaterar om en enhet eller partition tas all information bort och det går inte att återställa den.

Hur hämtar jag filer från mappen Windows.old?

Om du uppgraderade datorn från Windows XP eller Windows Vista och inte formaterade om hårddisken under installationen bör du kunna hämta dina filer från mappen Windows.old.

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Dator.
 2. Dubbelklicka på hårddiskenheten som Windows är installerat på (vanligtvis C: -enheten).

 3. Dubbelklicka på mappen Windows.old.

 4. Dubbelklicka på mappen Användare.

 5. Dubbelklicka på ditt användarnamn.

 6. Öppna de mappar som innehåller de filer som du vill hämta. Om du till exempel vill hämta filerna i mappen Dokument dubbelklickar du på Dokument.

 7. Kopiera de filer som du vill ha och klistra in dem i en mapp i Windows 7.

  Om du till exempel vill hämta allt som finns i mappen Dokument kopierar du samtliga filer och mappar och klistrar sedan in dem i Dokumentbiblioteket i Windows 7.

 8. Upprepa steg 5-7 för alla användarkonton på datorn.

Kommentarer

 • Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina filer till en extern plats innan du uppgraderar datorn, speciellt om det finns krypterade filer på datorn. Mer information finns i Säkerhetskopiera filer.

 • När du har försäkrat dig om att du har hämtat allting som du behöver från mappen Windows.old kan du ta bort den för att frigöra plats på datorn. Mer information finns i Hur tar jag bort mappen Windows.old?

Var finns de vanliga mapparna i Windows 7?

Generellt sett är mappstrukturen i Windows 7 ungefär den samma som i Windows Vista. Men du kommer att märka att det finns vissa skillnader. Du kommer till exempel åt de flesta av dina filer via bibliotek istället för mappar. I biblioteken samlas filer från olika platser och visas på en och samma plats. Mer information om bibliotek finns i Arbeta med bibliotek.

Mappstrukturen i Windows XP skiljer sig däremot från mappstrukturen i Windows Vista och Windows 7. I följande tabell kan du jämföra vanliga mappnamn och sökvägar i de olika Windows-versionerna.

Mappnamn (och sökväg) i Windows XP
Mappnamn (och sökväg) i Windows Vista
Mappnamn (och sökväg) i Windows 7

Documents and Settings (C:\Documents and Settings)

Användare (C:\Användare)

Användare (C:\Användare)

Mina dokument (C:\Documents and Settings)\användarnamn\Mina dokument)

Dokument (C:\Användare\användarnamn\Dokument)

Mina dokument (C:\Användare\användarnamn\Dokument)

Mina bilder (C:\Documents and Settings)\användarnamn\Mina dokument\Mina bilder)

Bilder (C:\Användare\användarnamn\Bilder)

Mina bilder (C:\Användare\användarnamn\Bilder)

Min musik (C:\Documents and Settings)\användarnamn\Mina dokument\Min musik)

Musik (C:\Användare\användarnamn\Musik)

Min musik (C:\Användare\användarnamn\Musik)

Mina videoklipp (C:\Documents and Settings)\användarnamn\Mina dokument\Mina videoklipp)

Videoklipp (C:\Användare\användarnamn\Videoklipp)

Mina videoklipp (C:\Användare\användarnamn\Videoklipp)

Skrivbordet (C:\Documents and Settings\användarnamn\Skrivbord)

Skrivbordet (C:\Användare\användarnamn\Skrivbord)

Skrivbordet (C:\Användare\användarnamn\Skrivbord)

Lokala inställningar (C:\Documents and Settings\användarnamn\Lokala inställningar)

Lokal (C:\Användare\användarnamn\AppData\Lokal)

Lokal (C:\Användare\användarnamn\AppData\Lokal)

Obs!

 • Mappen Lokal i Windows 7 innehåller programfiler som du inte behöver komma åt särskilt ofta, och den är därför dold som standard. Information om hur du gör för att visa den finns i Visa dolda filer.