Komma åt filer och skrivare på andra hemgruppsdatorer

Innan du kan komma åt filer eller en skrivare på en annan dator måste du lägga till den datorn i hemgruppen. Datorer som tillhör hemgruppen visas i Utforskaren. Mer information om hur du lägger till datorer i din hemgrupp finns i Lägga till datorer i en hemgrupp.

Komma åt filer och mappar

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du kommer åt filer och mappar på andra hemgruppsdatorer (0:43)

Så här kommer du åt filer och skrivare på andra hemgruppsdatorer

 1. Klicka på Start-knappen Bild av knappen Start och klicka sedan på ditt användarnamn.
 2. Klicka på användarkontonamnet för den person vars filer du vill komma åt i navigeringsfönstret (till vänster) under Hemgrupp.

 3. Dubbelklicka på det bibliotek du vill komma åt i fillistan och dubbelklicka sedan på den fil eller mapp som du vill använda.

Obs!

 • Datorer som är avstängda, i viloläge eller i strömsparläge visas inte i navigeringsfönstret.

 • Om du har angett att filer eller mappar i hemgruppen ska vara tillgängliga offline och du sedan kopplar från nätverket, visas inte längre filerna eller mapparna i fönstret Bibliotek. Leta reda på dem genom att öppna mappen Nätverk.

Lägga till en delad mapp i ett bibliotek

Du kan lägga till en delad mapp från en annan hemgruppsmedlems dator i ditt eget bibliotek för snabb åtkomst.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du lägger till en delad mapp i ett bibliotek (1:24)

Så här lägger du till en delad mapp i ett bibliotek

 • Högerklicka på mappen från den andra hemgruppsmedlemmens dator, klicka på Dela med och markera något av alternativen Hemgrupp (Läsa) eller Hemgrupp (Läsa/skriva).

 1. Klicka på Start-knappen på din egen dator Bild på knappen Start och klicka sedan på ditt användarnamn.
 2. Klicka på den dator som du vill komma åt i navigeringsfönstret (till vänster) under Hemgrupp.

 3. Högerklicka i det högra fönstret och dra mappen som du vill komma åt till ditt bibliotek.

 4. När du släpper musknappen visas en meny. Klicka på Inkludera i bibliotek.

Ansluta till hemgruppsskrivare

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ansluter till en hemgruppsskrivare (2:01)

Så här ansluter du automatiskt till en hemgruppsskrivare

Det finns tre sätt att ansluta till en hemgruppsskrivare: automatiskt, halvautomatiskt och manuellt. Det beror på vilken typ av skrivare du har. Om du ansluter automatiskt behöver du inte göra något alls. Skrivaren visas i listan under Enheter och skrivare så fort du går med i hemgruppen. Om du vill söka efter den gör du så här:

 • Klicka på knappen StartBild av knappen Start och sedan på Enheter och skrivare. Om skrivaren visas här är du färdig och kan börja använda skrivaren.

Så här ansluter du halvautomatiskt till en hemgruppsskrivare

 • Om skrivaren inte visas i listan under Enheter och skrivare men meddelandet " En hemgruppsskrivare påträffades," visas, klickar du på meddelandet. Då installeras skrivaren.

Så här ansluter du manuellt till en hemgruppsskrivare

Om meddelandet " En hemgruppsskrivare påträffades" inte visas, kan du ändå ansluta manuellt till skrivaren genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på StartBild av knappen Start på den dator som skrivaren är fysiskt ansluten till, klicka på Kontrollpanelen, skriv hemgrupp i sökrutan och klicka sedan på Hemgrupp.
 2. Kontrollera att kryssrutan Skrivare är markerad.

 3. Gå till den dator som du vill skriva ut från.

 4. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.

 5. Klicka på Installera skrivare.

 6. Om du inte redan har en drivrutin installerad för skrivaren, klickar du på Installera drivrutin i dialogrutan som visas.

OBS

 • När skrivaren har installerats kan du komma åt den genom dialogrutan Skriv ut i alla program, precis som en skrivare som är direktansluten till datorn. Den dator som skrivaren är ansluten till måste vara påslagen om du vill använda skrivaren.