Lägga till en enhet med Bluetooth-stöd på datorn

Det finns många olika typer av enheter med Bluetooth-stöd som du kan lägga till i datorn, t.ex. mobiltelefoner och trådlösa headset, möss och tangentbord.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du lägger till Bluetooth-enheter och andra trådlösa enheter eller nätverksenheter på datorn (1:17)

Innan du börjar

Innan du kan lägga till en Bluetooth-aktiverad enhet på datorn måste du utföra två åtgärder för att se till att datorn och enheten är redo för anslutning:

 1. Lägga till ett Bluetooth-kort i datorn, om det inte redan finns ett. Detta kan du göra genom att sätta in kortet i en USB-port.

  Vissa datorer har ett inbyggt Bluetooth-kort, speciellt bärbara datorer. Du kan behöva aktivera kortet eller använda en omkopplare på den bärbara datorn för att aktivera det, om det finns en sådan på datorn. Detta kanske inte kallas Bluetooth-omkopplare. Det kan kallas trådlös omkopplare eller liknande. Om du är osäker på hur du aktiverar Bluetooth-kortet eller om datorn har ett inbyggt Bluetooth-kort kan du läsa bruksanvisningen till datorn eller titta på tillverkarens webbplats.

 2. Konfigurera enheten med Bluetooth-stöd så att datorn kan hitta den.

  Detta gör du genom att:

  • Slå på enheten.

  • Se till att enheten går att identifiera.

  När en enhet med Bluetooth-stöd är i identifieringsläge skickas en trådlös signal som gör att enheten kan upptäckas av andra enheter eller datorer. Det här kallas ibland för länkningsläge. När de flesta enheterna går att identifiera är de även i länkningsläge och redo att länkas till datorn.

  Läs informationen som följde med enheten eller gå till tillverkarens webbplats om du vill veta mer. De sätt som finns för att se till att en enhet går att identifiera varierar mellan olika enheter. Vissa enheter med Bluetooth-stöd är alltid i identifieringsläge. Andra, t.ex. de flesta mobiltelefoner, måste sättas i identifieringsläge genom att användaren väljer identifiering på en programmeny eller trycker på en knapp på enheten. Dessa knappar kan vara mycket små och svåra att hitta. Ofta är de placerade på undersidan av musen, tangentbordet eller en liknande enhet. Vid knappen kan det stå "anslutning" eller något liknande, eller så kan det finnas en Bluetooth-logotyp. Ibland finns ingen märkning alls.

Bild av guiden Lägg till en enhet
Guiden Lägg till en enhet

Så här lägger du till en enhet med Bluetooth-stöd

När du har kontrollerat att ett Bluetooth-kort är installerat i datorn och att enheten som du vill ansluta går att identifiera, kan du lägga till de flesta enheter med Bluetooth-stöd i datorn. Så här gör du:

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en enhet och följ anvisningarna.

 3. Klicka på den Bluetooth-enhet som du vill lägga till i datorn och klicka sedan på Nästa. Om du inte ser enheten som du vill lägga till ska du kontrollera att enheten är aktiverad och går att identifiera. Om du precis slagit på enheten kan det ta några sekunder för Windows att upptäcka den.

  I Windows kan du uppmanas att ange en länkningskod (kallas ibland för PIN-kod eller kod). De flesta enheter med Bluetooth-stöd måste länkas till datorn innan de kan utbyta information med varandra. De måste utbyta skyddade länkningskoder för att kunna göra detta. Detta innebär att endast de trådlösa enheter som du ger behörighet till kan anslutas till datorn.

Obs!

Så här lägger du till en skrivare med Bluetooth-stöd

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare och följ anvisningarna.

Obs!

 • Krypteringsfunktionerna och en nyckel hjälper dig att skydda informationen på datorn. De här metoderna kan liksom andra säkerhetsmetoder avslöjas eller misslyckas. Om det inträffar kan informationen bli tillgänglig eller exponeras för andra enheter eller datorer som finns inom räckhåll. Därför bör Bluetooth inte ses som en fullständigt säker trådlös teknik.