Lägga till en Bluetooth- eller annan trådlös eller nätverksenhet: vanliga frågor och svar

Med guiden Lägg till en enhet i den här versionen av Windows kan du ansluta mobiltelefoner med Bluetooth-stöd, tangentbord, möss eller andra trådlösa enheter till datorn, även enheter som använder Wi-Fi-anslutningar. Du kan även använda guiden om du vill ansluta en nätverk -enhet till datorn, t.ex. en nätverksaktiverad skanner, lagringsenhet eller Windows Media Center Extender. Nätverksaktiverade enheter måste vara anslutna till samma nätverk som datorn tillhör innan du kan lägga till dem i datorn.

Här följer några svar på vanliga frågor om hur du lägger till sådana enheter på datorn.

Mer information om hur du lägger till en trådlös skrivare eller en nätverksskrivare finns i installera en skrivare.

Obs!

 • Ingen version av Windows Server har stöd för Bluetooth.

Visa alla

Hur lägger jag till en trådlös enhet eller en nätverksenhet på datorn?

Det enklaste sättet är att använda guiden Lägg till en enhet i den här versionen av Windows.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en enhet och följ anvisningarna.

Bild av guiden Lägg till en enhet
Guiden Lägg till en enhet

Varför upptäcks inte den trådlösa enhet som jag vill lägga till på datorn i Windows?

Det finns många orsaker till varför en trådlös enhet, t.ex. en mobiltelefon eller ett tangentbord med Bluetooth-stöd, inte upptäcks i Windows. Här följer några tips om hur du hittar de enheter som du vill lägga till på datorn:

 • Kontrollera att den enhet som du vill länka till inte är inaktiverad, har dåligt batteri eller är i vänteläge (även kallat viloläge).

 • Kontrollera att enheten inte befinner sig för långt ifrån datorn, vanligtvis inom 1,8–2,7 m för de flesta enheter med Bluetooth-stöd, eller inom 30,5 m för Wi-Fi-enheter. Om du inte är säker på om enheten är inom datorns räckvidd kan du försöka flytta den närmare datorn. Om det finns en vägg mellan enheten och datorn ska du försöka placera enheten och datorn i samma rum.

 • Kontrollera att det inte finns andra enheter som stör den trådlösa enheten, t.ex. mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner eller andra trådlösa enheter.

 • Om datorn har ett externt Bluetooth- eller Wi-Fi-kort kontrollerar du att kortet fungerar korrekt och är korrekt anslutet och installerat.

 • Om datorn har inbyggd Bluetooth ska du kontrollera att Bluetooth-radiosändaren är påslagen. Detta kan vara kombinerat med en omkopplare som också slår på och av mottagaren för det trådlösa nätverket. Många bärbara datorer har en extern omkopplare för att slå på och av detta. Om du är osäker på hur du slår på detta bör du läsa informationen som medföljde datorn.

 • Kontrollera att enheten går att identifiera. När en Bluetooth-enhet är inställd så att den går att identifiera, skickar den ut radiosignaler för att tala om för andra enheter och datorer var den finns. Läs informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats om du är osäker på hur du ställer in enheten så att den går att identifiera. Vissa enheter (t.ex. trådlösa möss och tangentbord) har en knapp som du måste trycka på, medan andra enheter (t.ex. mobiltelefoner med Bluetooth-stöd) har en inställning på programmenyn som du måste välja för att de ska kunna identifieras.

 • Om du försöker lägga till en trådlös nätverksenhet måste den konfigureras för ditt trådlösa nätverk innan den kan läggas till på datorn. Om du inte är säker på hur du gör detta, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Om du uppgraderar datorn till Windows 7 och upptäcker att vissa Bluetooth-anslutningar har slutat fungera kan du testa att starta om datorn. Om det inte fungerar kan du koppla från det externa Bluetooth-kortet, om datorn använder ett sådant, och sedan koppla till det igen. Om datorn har inbyggd Bluetooth kan du testa att slå av och sedan på Bluetooth kontakten. (Denna kontakt är kanske inte markerad med "Bluetooth". Den kan vara kombinerad med en omkopplare som även slår på och av mottagaren för det trådlösa nätverket.)

Mer information får du genom att söka efter "Bluetooth" i Hjälp och support.

Varför upptäcks inte den nätverksenhet som jag vill lägga till på datorn i Windows?

Det kan finnas flera orsaker till att det inte går att upptäcka en nätverksenhet i Windows, t.ex. en nätverksaktiverad skanner, lagringsenhet eller Windows Media Center Extender. Här följer några tips om hur du hittar den nätverksenhet som du vill lägga till på datorn:

 • Kontrollera att enheten redan är ansluten till samma nätverk som datorn tillhör. Om det är en kabelansluten nätverksenhet ska du kontrollera att den är ansluten till nätverket och påslagen. Om det är en trådlös nätverksenhet (Wi-Fi) ska du kontrollera att den är påslagen och korrekt konfigurerad för att anslutas till nätverket. Om du inte är säker på hur du gör detta, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Kontrollera att du inte redan har lagt till enheten på datorn. Enheter som redan har lagts till visas inte i listan över enheter som du kan ansluta till i guiden Lägg till en enhet.

 • När du har anslutit en ny enhet till nätverket dröjer det några sekunder innan Windows upptäcker den.

 • Kontrollera att nätverkets brandvägg inte blockerar enheten från att visas i listan över enheter som du kan lägga till. Du kanske behöver aktivera nätverksidentifiering. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering.

 • Du kan inte lägga till alla nätverksenheter på en dator, även om du kan upptäcka enheten i nätverket. Om du vill ta reda på om en enhet kan anslutas till datorn, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • De flesta nätverksenheter kan bara upptäckas om de är i samma undernät i nätverket som datorn. Om nätverket består av flera sammankopplade undernätverk, försöker du ansluta enheten till samma undernätverk. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

 • Kontrollera att nätverksenheten har en IP-adress och en korrekt nätverksadress. De flesta nätverksroutrar tilldelar automatiskt IP-adresser när enheter ansluter till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

 • Kontrollera att enheten är konfigurerad att meddela sin närvaro i nätverket. Detta görs automatiskt för de flesta nätverksenheter. Mer information finns i dokumentationen till enheten eller på tillverkarens webbplats.

Varför går det inte att ansluta min Bluetooth-enhet till datorn?

Du kan behöva se till att datorn går att identifiera för Bluetooth-enheter eller ställa in Windows så att ett meddelande visas när en ny enhet försöker ansluta till datorn. Du behöver styra hur datorn länkas (ansluts) till enheter med Bluetooth-stöd för att kunna göra detta.

Styra hur datorn länkas till enheter med Bluetooth-stöd

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen.

 2. Skriv Bluetooth i sökrutan på Kontrollpanelen och klicka sedan på Ändra Bluetooth-inställningar.

 3. Klicka på fliken Alternativ i dialogrutan Bluetooth-inställningar och gör sedan något av följande:

  • Du kan se till att datorn går att identifiera för Bluetooth-enheter genom att markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn.

   När en dator med Bluetooth-stöd är i identifieringsläge skickas en trådlös signal som gör att datorn kan upptäckas av andra datorer eller enheter med Bluetooth-stöd. Det här kallas ibland för länkningsläge.

   Varning!

   • För att skydda din dator från obehörig åtkomst bör du endast se till att datorn går att identifiera när du vill att enheter med Bluetooth-stöd ska hitta datorn. Inaktivera identifieringen när du inte längre behöver den.

  • Du kan tillåta att enheter med Bluetooth-stöd ansluter till datorn genom att markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn.

  • Du kan få ett meddelande när en Bluetooth-enhet försöker ansluta till datorn genom att markera kryssrutan Meddela mig när en ny Bluetooth-enhet försöker ansluta.

Bild av fliken Alternativ i dialogrutan Bluetooth-inställningar
Fliken Alternativ i dialogrutan Bluetooth-inställningar

Varför fungerar inte mitt trådlösa tangentbord eller min trådlösa mus?

Om du redan har länkat ett trådlöst tangentbord eller en trådlös mus till datorn och det inte längre fungerar ska du kontrollera att batterierna fungerar eller är fulladdade. Om den här åtgärden inte löser problemet kan du försöka med att ta bort tangentbordet eller musen från datorn och sedan lägga till det igen. Anslut ett kabelanslutet tangentbord eller en kabelansluten mus till datorn så att du kan styra datorn och gör sedan följande:

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Högerklicka på det tangentbord eller den mus som inte fungerar och klicka sedan på Ta bort enhet. Om tangentbordet eller musen inte visas i listan, fortsätter du med nästa steg.

 3. Klicka på Lägg till en enhet.

 4. Kontrollera att det trådlösa tangentbordet eller den trådlösa musen går att identifiera genom att trycka på "Anslut", "Länka" eller liknande (oftast en liten knapp på undersidan).

 5. Markera det trådlösa tangentbord eller den trådlösa mus som du vill lägga till och klicka på Nästa. Följ sedan anvisningarna.

  Om du inte ser det tangentbord eller den mus som du vill lägga till och du är säker på att batterierna fungerar eller är fulladdade, ska du upprepa de här stegen. Om tangentbordet eller musen fortfarande inte hittas, ska du läsa följande ämne i det här avsnittet: "Varför upptäcks inte den trådlösa enhet som jag vill lägga till på datorn i Windows?"

Obs!

 • Om du har problem med att ansluta en mus eller ett tangentbord till datorn via Bluetooth kan du leta efter en liten knapp på musens eller tangentbordets undersida markerad med Bluetooth-logotypen eller där det står Connect. Håll knappen intryckt i ca 20 sekunder. När du är klar testar du igen att lägga till musen eller tangentbordet till datorn med hjälp av anvisningarna ovan.

Varför fungerar inte den trådlösa enheten korrekt efter att jag länkat den till datorn?

Det finns många orsaker till varför en trådlös enhet kan sluta fungera korrekt efter att du lagt till den på datorn. Här följer några tips om hur du får enheten att fungera igen:

 • Kontrollera att enheten inte befinner sig för långt ifrån datorn, vanligtvis inom 2–2,5 m för de flesta Bluetooth-enheter, eller inom 30 m för Wi-Fi-enheter. Om du inte är säker på om enheten är inom datorns räckvidd kan du försöka flytta den närmare datorn. Om det finns en vägg mellan enheten och datorn ska du försöka ställa enheten och datorn i samma rum.

 • Kontrollera att enheten inte är överbelastad och inte har för många anslutningar (andra enheter kan till exempel vara anslutna till en skrivare med Bluetooth-stöd). Om enheten är överbelastad, väntar du en liten stund och försöker sedan igen. Om enheten verkar ha för många anslutningar kan du ställa in de andra enheterna så att de inte går att identifiera. Om du inte är säker på hur du gör enheten osynlig för datorn, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Försök att ta bort och installera om enheten. Om du vill ta bort en enhet öppnar du Enheter och skrivare genom att klicka på StartBild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skrivare på Start-menyn. Högerklicka på enheten och klicka sedan på Ta bort enhet. Om du vill installera om enheten klickar du på Lägg till en enhet och följer anvisningarna.
 • Kontrollera att datorn försöker ansluta till rätt enhet. Det kan finnas fler än en enhet som den som du försöker lägga till, särskilt om du befinner dig på ett stort kontor eller på en offentlig plats.

 • Kontrollera att du har angett rätt länkningskod (kallas ibland för PIN-kod eller kod) för enheten. Mer information finns i följande ämne i det här avsnittet: "Hur hittar eller anger jag en länkningskod för min trådlösa enhet?"

 • Försök flytta enheten bort från andra enheter som också använder radiofrekvenser, t.ex. mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner eller trådlösa nätverk, för att säkerställa att dessa enheter inte stör den trådlösa signalen.

 • När du har aktiverat en trådlös enhet eller flyttat den inom datorns räckvidd, måste du vänta några sekunder innan Windows upptäcker den.

 • Kontrollera att nätverkets brandvägg inte blockerar enheten från att visas i listan över enheter som du kan lägga till. Du kanske behöver aktivera nätverksidentifiering. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering.

 • Kontrollera att drivrutinerna för enheten har installerats korrekt. Om de inte har installerats korrekt bör en gul varningsikon Bild av den gula varningsikonen för enheten visas i Windows i Enheter och skrivare.

Hur hittar eller anger jag en länkningskod för min trådlösa enhet?

Vissa trådlösa enheter har en egen länkningskod (kallas ibland för PIN-kod eller kod). Du kan uppmanas att ange den här koden när du länkar enheten till datorn. Windows försöker hitta den bästa länkningsmetoden för enheten, och du får anvisningar som ofta innehåller en länkningskod. Vissa trådlösa enheter har dock en egen länkningskod som du behöver hitta.

Även om du känner till länkningskoden kan det vara svårt att ange koden i en enhet. Vissa trådlösa enheter, som mobiltelefoner, har en knappsats som du kan använda när du vill ange länkningskoden samt en skärm så att du kan kontrollera att du anger rätt kod. Andra, som hörlurar med Bluetooth-stöd, har ingen knappsats eller skärm.

Här följer några tips om hur du hittar länkningskoden för en trådlös enhet:

 • Kontrollera informationen som medföljde enheten. Länkningskoden kan finnas där eller vara tryckt på själv enheten (ofta på undersidan). Det är inte alla trådlösa enheter som har en länkningskod.

 • Om det uppstår problem i Windows under länkningen kan du få möjlighet att skapa en egen länkningskod. Om du väljer detta alternativ behöver du inte använda koden som medföljde enheten.

Här följer några tips om du har problem med att ange länkningskoden för en trådlös enhet:

 • Kontrollera att den enhet som du vill länka till inte är inaktiverad, har dåligt batteri eller är i vänteläge (även kallat viloläge).

 • Om du har angett koden för enheten men Windows inte upptäcker att du gjort det måste du kanske ange koden genom att trycka på tangenten Enter, Retur, OK eller liknande på enheten. Vissa enheter, t.ex. mobiltelefoner, kan ha ett menyalternativ som du måste välja för att kunna ange koden. Om du inte kan hitta någon knapp, tangent eller menyalternativ, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Kontrollera att du anger länkningskoden tillräckligt snabbt. Du har vanligtvis bara 30 sekunder på dig innan enheten eller datorn upphör med försöken att länka. Den exakta tiden beror på vilken enhet som används.

 • Kontrollera att enheten kan visa en länkningskod. Vissa enheter, t.ex. headset, kan meddela Windows att de kan visa en länkningskod trots att det inte finns någon plats att visa den på. Om så är fallet, och om du i Windows uppmanas att verifiera en länkningskod som visas i enheten, försöker du länka till enheten igen. I Windows bör du kunna välja ett annat länkningsalternativ nästa gång du försöker länka. Om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Om du befinner dig inom räckvidden för andra trådlösa enheter kan det hända att du oavsiktligt länkar till någon annans enhet (t.ex. någon i närheten som har samma mobiltelefonmodell). Kontrollera att du länkar till rätt enhet.

 • Om du befinner dig på en offentlig plats kan det finnas flera enheter med samma namn inom datorns räckvidd. Om du upptäcker flera enheter med samma namn i guiden Lägg till en enhet, kan du byta namn på några av enheterna i listan för att skilja dem åt. Om du vill byta namn på en enhet, högerklickar du på den och klickar sedan på Egenskaper. Skriv ett nytt namn på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.

 • I Windows kan du uppmanas att verifiera att samma kod visas på både enheten och datorn. Om koderna inte stämmer överens eller om ingen kod visas kan det hända att du oavsiktligt länkar till någon annans enhet. I så fall kan en felaktig länkningskod visas i Windows, eller så visas ingen länkningskod alls. Kontrollera att du länkar till rätt enhet.

 • Du kan behöva placera några trådlösa enheter i ett särskilt länkningsläge som gör att datorer eller andra enheter kan ansluta till dem. De flesta Bluetooth-enheter försätts i det här läget när de är inställda så att de kan identifieras. Andra trådlösa enheter måste du kanske försätta i ett länkningsläge och se till att de kan identifieras. Mer information finns i dokumentationen till enheten eller på tillverkarens webbplats.

Varför säger Windows att det är ett problem med min Bluetooth-aktiverade enhet, när det verkar som om den fungerar?

En del trådlösa enheter stöder Bluetooth-tjänster som inte är utformade att fungera med Windows. En mobiltelefon kan till exempel ha en tjänst som tillåter den att strömma ljud till ett Bluetooth-headset. Tjänsten behövs inte för att enheten ska fungera med datorn, men om Windows inte kan hitta någon drivrutin till tjänsten, kan det rapportera att enheten inte fungerar.

Om Windows rapporterar att en enhet misslyckades visas en gul varningsikon Bild av den gula varningsikonen bredvid enheten i Enheter och skrivare i Kontrollpanelen. Om din Bluetooth-aktiverade enhet fungerar som den ska med datorn kan du ignorera varningen.

Du kan inaktivera den Bluetooth-tjänst som inte stöds genom att högerklicka på enheten i Enheter och skrivare, klicka på Egenskaper och därefter klicka på fliken Tjänster. Avmarkera kryssrutan bredvid varje tjänst som inte stöds och klicka sedan på OK. Den gula varningsikonen kommer då att försvinna.

Varning

 • Om du inaktiverar vissa tjänster kan det hända att den Bluetooth-aktiverade enheten inte fungerar som den ska med datorn.