Avancerade tips för sökning i Windows

Sökning i Windows 7 kan vara så enkelt som att skriva några få bokstäver i sökrutan, men det finns också avancerade söktekniker som du kan använda. Du behöver inte lära dig de här teknikerna för att kunna söka efter filer, men de kan vara användbara ibland, beroende på var du söker och vad du söker efter.

Tips!

 • Om du känner till filtypen för en fil, kan du ange filnamnstillägget (till exempel "JPG") i sökrutan. Mer information om vanliga sökningar i Windows finns i Söka efter en fil eller mapp.

Lägga till operatorer

Du kan använda operatorerna AND, OR och NOT för att förfina sökningen. När du skriver in operatorerna måste du skriva dem med stora bokstäver.

Operator Exempel Användning
Operator

AND

Exempel

tropisk AND ö

Användning

Sök efter filer som innehåller både ordet "tropisk" och ordet "ö" (även om orden finns på olika platser i filen). Vid vanlig textsökning ger det samma resultat som en sökning på "tropisk ö".

Operator

NOT

Exempel

tropisk NOT ö

Användning

Sök efter filer som innehåller ordet "tropisk" men inte ordet "ö".

Operator

OR

Exempel

tropisk OR ö

Användning

Sök efter filer som innehåller något av orden "tropisk" eller "ö".

Lägga till sökfilter

Sökfilter är en ny funktion i Windows 7 som gör det betydligt enklare att söka efter filer med hjälp av filegenskaperna (till exempel författare och filstorlek).

Så här lägger du till ett sökfilter i sökningen

 1. Öppna mappen, biblioteket eller enheten som du vill söka i.

 2. Klicka i sökrutan och klicka sedan på ett sökfilter (till exempel Fotodatum i bildbiblioteket).

 3. Klicka på något av de tillgängliga alternativen. (Om du till exempel har klickat på Fotodatum väljer du ett datum eller ett datumintervall.)

  Bild av sökfiltret "Fotodatum" i sökrutan
  Sökfiltret "Fotodatum"

Du kan lägga till flera sökfilter i en sökning eller till och med blanda sökfilter med vanliga sökord, så att sökningen begränsas ytterligare.

Bild av sökfiltret "Taggar" i sökrutan
Du kan använda två sökfilter om du vill söka efter en bild som har taggats med ordet "familj" och som togs för länge sedan.

Beroende på var du söker finns bara vissa sökfilter tillgängliga. Om du till exempel söker i dokumentbiblioteket, visas andra sökfilter än de du hittar i bildbiblioteket. Du kan inte ange vilka sökfilter som ska visas, men du kan ändra vilken typ av fil som ett bibliotek är optimerat för. Det påverkar i sin tur vilka sökfilter som finns tillgängliga när du söker i det biblioteket. Läs om hur du gör det i Anpassa ett bibliotek.

Förfina en sökning med hjälp av söknyckelord

Om du vill filtrera på en egenskap som inte visas när du klickar i sökrutan kan du använda särskilda nyckelord. Oftast skriver du ett namn på en egenskap följt av ett kolon, eller ibland en operatör, och därefter skriver du ett värde. Nyckelorden är inte skiftlägeskänsliga.

Exempel på sökord Användning
Exempel på sökord

System.FileName:~<"kommentarer"

Användning

Filer vars namn börjar med "kommentarer". ~< betyder "börjar med".

Exempel på sökord

System.FileName:="kvartalsrapport"

Användning

Filer som heter "kvartalsrapport". = betyder "exakt matchning".

Exempel på sökord

System.FileName:~="pro"

Användning

Filer vars namn innehåller ordet "pro" eller ord som innehåller bokstäverna "pro" (till exempel "process" eller "procedur"). ~= betyder "innehåller".

Exempel på sökord

System.Kind:<>bild

Användning

Filer som inte är bilder. <> betyder "är inte".

Exempel på sökord

System.DateModified:05/25/2010

Användning

Filer som senast ändrades det datumet. Du kan även skriva "System.DateModified:2010" om du vill hitta filer som ändrades någon gång under det året.

Exempel på sökord

System.Author:~!"herb"

Användning

Filer vars upphovsmän inte har namn som innehåller "herb". ~! betyder "innehåller inte".

Exempel på sökord

System.Keywords:"solnedgång"

Användning

Filer som är taggade med ordet solnedgång.

Exempel på sökord

System.Size:<1mb

Användning

Filer som är mindre än 1 MB.

Exempel på sökord

System.Size:>1mb

Användning

Filer som är större än 1 MB.

Obs!

 • Du kan använda ett frågetecken (?) som jokertecken för ett enstaka tecken och en asterisk (*) som jokertecken för ett obegränsat antal tecken.

Du kan även använda operatörerna AND, OR och NOT för att kombinera nyckelord. (Observera hur användandet av parenteser kan ändra ett sökords effekt.)

Exempel på sökord Användning
Exempel på sökord

System.Author:Charlie AND Herb

Användning

Filer som har författats av Charlie och filer som innehåller Herb i filnamnet eller i någon filegenskap.

Exempel på sökord

System.Author:Charlie AND System.DateModified:>2009

Användning

Sök bara filer som författats av Charlie efter 2009.

Exempel på sökord

System.Author:(Charl* AND Herb)

Användning

Filer som har antingen Charles och Herb eller Charlie och Herb som upphovsmän.

Exempel på sökord

System.Author:"Charlie Herb"

Användning

Filer som har författats av någon med exakt det här namnet.

Använda sökning med naturligt språk

Du kan aktivera Sökning med naturligt språk om du vill utföra sökningar på ett enklare sätt, utan att använda kolon och utan att behöva ange AND och OR med stora bokstäver. Jämför till exempel dessa två sökningar:

Utan naturligt språk Med naturligt språk
Utan naturligt språk

System.Music.Artist:(Beethoven OR Mozart)

Med naturligt språk

musik Beethoven eller Mozart

Utan naturligt språk

System.Kind:dokument System.Author:(Charlie AND Herb)

Med naturligt språk

dokument Charlie och Herb

Så här aktiverar du sökning med naturligt språk

 1. Öppna Mappalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Mappalternativ.

 2. Klicka på fliken Sökning.

 3. Markera kryssrutan Använd sökning med naturligt språk.

Du kan fortsätta att använda sökrutan på exakt samma sätt även om du har aktiverat sökning med naturligt språk. Om du vill använda operatorer eller nyckelord kan du göra det. Skillnaden är att du även kan ange sökkriterier med en mindre formell metod. Här följer några exempel:

 • e-post i dag

 • dokument 2011

 • författare Susanne

 • bilder semester

Obs!

 • När du aktiverar sökning med naturligt språk kan vissa sökningar ge fler träffar än du förväntat dig. Om du till exempel söker efter "e-post i dag", visas alla meddelanden som du skickat idag plus alla meddelanden där orden "i dag" ingår i innehållet.