Kalibrera bildskärmen

Vad är Kalibrering av bildskärmsfärg?

Genom att kalibrera bildskärmen ser du till att färgerna återges korrekt på bildskärmen. I Windows kan du använda Kalibrering av bildskärmsfärg när du vill kalibrera bildskärmen.

Innan du startar Kalibrering av bildskärmsfärg ska du kontrollera att bildskärmen är inställd på sin ursprungliga upplösning. Det förbättrar kalibreringen. Mer information om hur du tar reda på den ursprungliga bildskärmsupplösningen och ställer in skärmupplösningen finns i Ändra skärmupplösning.

Obs!

 • Om du har en bildskärmskalibreringsenhet som medföljde en annan programvara, bör du använda denna i stället för Kalibrering av bildskärmsfärg. Detta kan hjälpa dig att få den bästa färgen på bildskärmen. Du får i regel en bättre kalibrering med hjälp av ett färgmätningsinstrument när du kalibrerar bildskärmen än med en visuell kalibrering (som i Kalibrering av bildskärmsfärg).

 • Kalibrering av bildskärmsfärg är inte tillgänglig i Windows Server 2008 R2.

Starta Kalibrering av bildskärmsfärg

 1. Öppna Kalibrering av bildskärmsfärg genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du kalibrera bildskärm och klickar sedan på Kalibrera bildskärmsfärg. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Nästa i Kalibrering av bildskärmsfärg om du vill fortsätta.

Använda Kalibrering av bildskärmsfärg för att justera färginställningar

Med Kalibrering av bildskärmsfärg kan du förbättra färgen på bildskärmen genom att ändra olika färginställningar. När du har justerat de olika färginställningarna med Kalibrering av bildskärmsfärg har du en ny kalibrering som innehåller de nya färginställningarna. Den nya kalibreringen kopplas till bildskärmen och används av färghanterade program.

Vilka färginställningar du kan ändra och hur du kan ändra dem beror på bildskärmen och dess funktioner. Det är inte alla bildskärmar som har samma färgfunktioner och färginställningar. Därför kan du kanske inte ändra alla olika färginställningar med Kalibrering av bildskärmsfärg.

Visa alla

Grundläggande färginställningar

För att få en korrekt kalibrering rekommenderar vi att du ställer in de grundläggande färginställningarna för skärmen innan du fortsätter. På så sätt har du ett bra utgångsläge när du börjar kalibrera bildskärmen med Kalibrering av bildskärmsfärg.

 1. När sidan Ange grundläggande färginställningar visas, trycker du på knappen Meny, som ofta finns på framsidan av bildskärmen.

  En skärmmeny visas. Tryck på bildskärmsknapparna, som också finns på framsidan av många bildskärmar, när du vill gå igenom skärmmenyn och justera de olika bildskärmsinställningarna.

  Meny- och bildskärmsknapparna varierar mellan olika modeller och tillverkare. Läs igenom informationen som medföljde bildskärmen om du vill lära dig hur du använder knapparna på din bildskärm.

 2. På sidan Ange grundläggande färginställningar använder du bildskärmsknapparna för att gå igenom skärmmenyn och verifiera (eller justera) en eller flera av följande inställningar (beroende på vilken bildskärm du har) och klickar sedan på Nästa:

  • Leda reda på färgmenyn där du kan ange färgläge, och ställ sedan in bildskärmen på sRGB.

   Om du inte kan ställa in färgläget på bildskärmen men däremot välja en färgtemperatur (även kallat vitpunkt), ställer du in färgtemperaturen på D65 (eller 6500).

  • Leta reda på menyn där du ställer in gamma. Ange 2,2, vilket är standardvärdet.

  • Om du inte kan hitta någon av dessa inställningar, letar du reda på en inställning på skärmmenyn där du kan återställa bildskärmen till tillverkarens standardinställningar för färg, och väljer sedan det alternativet.

  • Om du inte kan ställa in en eller flera av färginställningarna på skärmen eftersom inställningen inte visas på skärmmenyn, klickar du på Nästa för att fortsätta utan att ändra några färginställningar.

Gamma

Gamma avser förhållandet mellan det digitala värde som du anger och intensiteten på det ljus som genereras från bildskärmen. I Kalibrering av bildskärmsfärg kan du justera gammanivån genom att använda en exempelbild där olika cirklar visas.

 1. Följ instruktionerna på sidan Så här justerar du gammanivån, titta på exempelbilderna som visas och klicka sedan på Nästa.

 2. Dra i skjutreglaget på skärmen på sidan Justera gamma så att den lilla punkten i mitten av varje cirkel försvinner. Klicka på Nästa om du vill fortsätta.

  Bild som visar en bra gammainställning
  Bra gammanivå

Ljusstyrka

Ljusstyrkan avgör hur mörka färger och skuggor visas på skärmen. Genom att justera bildskärmens ljusstyrka kan du se till att mörka färger visas korrekt, samtidigt som du kan se skuggor, konturer och andra detaljer i mörkare bilder. Om ljusstyrkan är för hög, ser svarta färger ljusa och grå ut.

 1. Leta reda på reglagen för ljusstyrka och kontrast för bildskärmen på sidan Hitta reglagen för ljusstyrka och kontrast för din bildskärm och klicka på Nästa.

  Mer information om hur du hittar reglaget för ljusstyrka för olika bildskärmar finns i Justera bildskärmens ljusstyrka och kontrast.

 2. Ställ in kontrasten genom att göra något av följande, beroende på vilken bildskärm du har:

  • Om du kalibrerar en LCD-skärm ställer du in kontrasten på tillverkarens standardinställningar (om skärmen inte redan har denna inställning).

  • Om du kalibrerar en CRT-skärm letar du reda på reglaget för kontrast och ställer sedan in kontrasten på den högsta inställningen.

 3. Titta på exempelbilderna på sidan Så här justerar du ljusstyrkan och klicka på Nästa.

 4. När sidan Justera ljusstyrka visas, justerar du ljusstyrkan genom att göra något av följande, beroende på vilken bildskärm du har och dess funktioner, och klickar sedan på Nästa.

  • Tryck på Meny på bildskärmens framsida. En skärmmeny visas. Leta reda på inställningen för ljusstyrka.

  • Om bildskärmen har en knapp för ljusstyrka på framsidan, trycker du på den och justerar sedan ljusstyrkan.

  • Om du använder en bärbar dator kan du ofta justera bildskärmens ljusstyrka genom att hålla ned tangenten Fn och sedan trycka på motsvarande funktionstangent för att öka (Bild av knappen Öka ljusstyrka) eller minska ljusstyrkan (Bild av knappen Minska ljusstyrka).

  Justera ljusstyrkan tills du kan skilja skjortan från kostymen på bilden. Om du ser ett stort X i bakgrunden ovanför personens axel, minskar du ljusstyrkan tills X:et försvinner.

  Bild som visar bra ljusstyrka
  Bra ljusstyrka

Kontrast

Kontrasten avgör hur vitt och ljusa färger visas och ser till att belysta delar i bilder visas korrekt på bildskärmen.

 1. Titta på exempelbilderna på sidan Så här justerar du kontrasten och klicka på Nästa.

 2. När sidan Justera kontrast visas, justerar du kontrasten genom att göra något av följande, beroende på vilken bildskärm du har och dess funktioner, och klickar sedan på Nästa.

  • Tryck på Meny på bildskärmens framsida. En skärmmeny visas. Leta reda på inställningen för Kontrast.

  • Om bildskärmen har en knapp för kontrast på framsidan, trycker du på den och justerar sedan kontrasten.

  Ställ in så hög kontrast som möjligt, men se till att du fortfarande kan se knapparna och skrynklorna på personens skjorta på bilden.

  Bild som visar bra kontrast
  Bra kontrast

  Mer information om hur du hittar reglaget för kontrast för olika bildskärmar finns i Justera bildskärmens ljusstyrka och kontrast.

Obs!

 • Det finns vanligtvis inga reglage för att justera kontrasten på skärmen till bärbara datorer.

Färgbalans

Justera färgbalansen så att du undviker färgstick i bilder på bildskärmen. När du justerar färgbalansen ska du se till att de grå staplarna återges som neutrala grå färger utan färgstick. Färgstick gör att färgerna i bilderna återges på ett felaktigt sätt.

 1. Titta på exempelbilderna på sidan Så här justerar du färgbalansen och klicka på Nästa.

 2. Dra de röda, gröna och blå skjutreglagen på skärmen på sidan Justera färgbalans tills de grå staplarna återges som neutrala grå färger utan färgstick. Klicka på Nästa om du vill fortsätta.

  Bild som visar bra färgbalans
  Bra färgbalans

Visa kalibreringen

När du har justerat inställningarna i Kalibrering av bildskärmsfärg kan du jämföra den nya kalibreringen med den tidigare och sedan välja den kalibrering som du tycker blir bäst. Du kanske märker att de två kalibreringarna är ganska lika.

 1. Klicka på Tidigare kalibrering på sidan Du har nu skapat en ny kalibrering när du vill visa kalibreringen innan du använde Kalibrering av bildskärmsfärg.

 2. Klicka på Aktuell kalibrering på sidan Du har nu skapat en ny kalibrering när du vill visa kalibreringen efter du använde Kalibrering av bildskärmsfärg.

 3. Välj ett av nedanstående alternativ, beroende på vilken kalibrering du vill använda:

  • Klicka på Slutför om du vill använda den nya kalibreringen.

  • Klicka på Avbryt om du vill använda den tidigare kalibreringen.

 4. Markera kryssrutan Starta ClearType-justeringsverktyget när jag klickar på Slutför för att säkerställa att texten visas på korrekt sätt (rekommenderas) om du vill att ClearType-justeringsverktyget ska öppnas när du har klickat på Slutför (valfritt). Detta hjälper till att säkerställa att texten visas tydligt med den nya kalibreringen. Mer information om ClearType-justeringsverktyget finns i Vad är ClearType-justeringsverktyget?