Kan jag ha mer än ett operativsystem på datorn (flervalsstart)?

Om datorns hårddisk har tillräckligt mycket ledigt utrymme kan du installera mer än ett operativsystem och välja vilket du vill använda när du startar datorn. Detta kallas en konfiguration med flervalsstart, och den kräver partitioner på hårddisken. Mer information finns i Installera mer än ett operativsystem (flervalsstart).

Bild av Diskhantering i Microsoft Management Console
Exempel på en hårdiskkonfiguration i ett system med flervalsstart

Varför har man flera operativsystem?

Du kanske vill skapa en flervalsstartkonfiguration om du har program eller enheter som bara fungerar i äldre versioner av Windows. När du vill använda ett av dessa program eller en av dessa enheter startar du om datorn och väljer sedan det operativsystem som du vill använda. Flervalsstart kan också vara bra när du vill testa om program eller enheter som fungerar på Windows Vista är kompatibla med Windows 7.

Hur skiljer sig en konfiguration med flervalsstart åt från en uppgradering?

Vid en uppgradering ersätts den gamla versionen av operativsystemet Windows med en senare version. Om du skapar ett flervalsstartsystem installeras ett annat operativsystem jämte det som redan finns på datorn, så att du kan använda vilket som helst av dem.

Nackdelar med flervalsstart

Flervalsstart kräver separata partitioner på datorns hårddisk för varje operativsystem. Om du använder ett enda operativsystem kan du inte köra ett program som är installerat på ett annat operativsystem. Du måste då installera programmen på varje operativsystem som du vill använda dem på och starta om datorn varje gång du vill växla till ett annat operativsystem.

Du måste också installera det äldsta operativsystemet först. Detta kan vara frustrerande om du vill lägga till ett tidigare operativsystem (om du t.ex. redan kör Windows 7 men vill lägga till Windows Vista eller Windows XP).

Varning!

  • Om du installerar en tidigare version av Windows efter en senare version som redan är installerad kan det göra att datorn slutar fungera. Detta kan hända eftersom tidigare versioner av Windows inte känner till de startfiler som används i senare versioner av Windows och inte kan skriva över dem. Mer information finns i Installera mer än ett operativsystem (flervalsstart).

Var försiktig om du bestämmer dig för att ta bort Windows 7 från en flervalsstartkonfiguration. Det går att göra på ett säkert sätt, men det beror på hur datorn är konfigurerad. Mer information finns i Avinstallera Windows 7 i ett system med flervalsstart.

Information om avancerad felsökning av startproblem finns i Använda Systemkonfiguration.