Det kan vara svårt att felsöka anslutningar, helt enkelt därför att det kan finnas så många olika orsaker till problemet. Börja med att köra felsökaren för nätverk för att se om detta kan hjälpa dig analysera och lösa problemet.

 • Öppna Felsökaren för nätverk genom att högerklicka på nätverksikonen i meddelandefältet och sedan klicka på Felsöka problem.

Om det inte hjälper att köra felsökaren för nätverk följer du anvisningarna i Problem med nätverksanslutning i Windows.

Om anvisningarna där inte hjälper kan du prova med följande steg:

 1. Om du har ett hemnätverk med en hemgrupp och försöker ansluta till en annan dator, måste du kontrollera att datorn är påslagen och att den har lagts till i hemgruppen.

 2. Om du har ett hemnätverk med en hemgrupp och försöker ansluta till en annan dator, måste du kontrollera att datorn är påslagen och att du har aktiverat fil- och skrivardelning i nätverket. Mer information finns i Hemdatorer i nätverk med olika versioner av Windows.

 3. Kontrollera att alla kablar är anslutna (kontrollera att modemet är anslutet till ett fungerande telefonjack eller en kabelanslutning, antingen direkt eller via en router).

 4. Om problemet uppstod efter att du installerade ett nytt program bör du kontrollera om anslutningens inställningar har ändrats.

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

  2. Högerklicka på anslutningen och klicka sedan på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 5. Kontrollera routern. På grund av de nya nätverksfunktionerna i Windows Vista och Windows 7 är en del äldre nätverksroutrar inte helt kompatibla med dessa versioner av Windows och kan orsaka problem. Om du vill se en lista över routrar som är kompatibla med Windows Vista och Windows 7 går du till webbplatsen för Windows Compatibility Center.

Om det inte går att lösa problemet på det här sättet kan du söka efter ett specifikt problem och möjliga lösningar i nedanstående avsnitt.

Visa alla

Det går inte att ansluta till andra datorer i mitt hemnätverk, eller så går det inte att dela filer och skrivare med datorerna

Det här problemet kan bero på något av följande:

 • Funktionerna för nätverksidentifiering är avstängda.

  Standardinställningen är att nätverksidentifiering är inaktiverat för publika nätverk. Det enklaste sättet att aktivera nätverksidentifiering är att ändra typen av nätverksplats till Hem eller Arbete. Mer information om hur du ändrar nätverksplatsens typ finns i Välja en nätverksplats. Aktivera nätverksidentifiering manuellt genom att följa stegen nedan.

  Aktivera nätverksidentifiering

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

  2. Klicka på Sparrikonen för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
  3. Klicka på Aktivera nätverksidentifiering och klicka sedan på Spara ändringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Dela filer

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

  2. Klicka på bilden av sparrikonenSparrikonen för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
  3. Klicka på Aktivera fil- och skrivardelning och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Dela filer från delade mappar

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

  2. Klicka på Sparrikonen för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
  3. Klicka antingen på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer eller Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Gör detta på din dator och på alla andra nätverksdatorer med Windows 7 som du vill kunna ansluta till.

 • Lösenordsskyddad delning är aktiverad.

  Lösenordsskyddad delning är aktiverad som standard för datorer i arbetsgrupper. När lösenordsskyddad delning är aktiverad, kan personer som använder andra datorer i nätverket inte få åtkomst till dina delade filer eller skrivare om de inte har ett användarkonto på din dator. Det finns två sätt att aktivera fil- och skrivardelning:

  • Skapa identiska användarkonton på alla datorer i arbetsgruppen (rekommenderas). Mer information finns i Skapa ett användarkonto.

  • Inaktivera lösenordsskyddad delning. Gör så här för inaktivera lösenordsskyddad delning:

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

  2. Klicka på Sparrikonen för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
  3. Klicka på Inaktivera lösenordsskyddad delning och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Obs!

  • Lösenordsskyddad delning är inte tillgänglig på datorer som ingår i en domän.

 • Den dator som du vill ansluta till har inga delade mappar.

  Kontrollera att det finns minst delad mapp som du kan ansluta till.

 • Datorerna finns inte i samma arbetsgrupp.

  Information om hur du ansluter till en arbetsgrupp finns i Ansluta till eller skapa en arbetsgrupp. Observera att standardnamnet på arbetsgruppen i Windows 7 är ARBETSGRUPP.

 • Fildelning är aktiverat, men mappens eller skrivarens delningsegenskaper har inte angetts.

  Fil- och skrivardelning är en process i två steg: Först måste du aktivera delning enligt instruktionerna ovan, sedan måste du ange delningsegenskaperna för det objekt som ska delas, eller flytta det till mappen Delat så att andra personer kan komma åt objektet.

 • Du har inte installerat de senaste uppdateringarna för den router som datorn ansluter till.

  Du kan ladda ned de senaste uppdateringarna från routerns tillverkare.

Det går inte att ansluta till mitt hemnätverk

Försök med detta:

 • Kontrollera att routern och modemet är på.

 • Om du använder en fast anslutning (inte ett trådlöst nätverk) kontrollerar du att Ethernet-kabeln sitter i nätverkskortet på datorn. Ethernet-kablar ser likadana ut i båda ändar:

  Illustration av en Ethernet-kabel
  Ethernet-kabel
 • Om du använder en fast anslutning kan du kontrollera att nätverkskabeln inte är skadad. Du kan testa detta genom att använda en annan kabel som du vet fungerar korrekt.

 • Kontrollera att kabeln är ansluten till rätt port på routern. Kabeln ska inte sitta i porten "Uplink". Dessutom inaktiverar vissa routrar porten intill porten "Uplink", så du kan behöva använda en annan port.

 • Om datorn har ett trådlöst nätverkskort kan Windows 7 automatiskt hitta trådlösa nätverk i närheten. Om du vill visa en lista över trådlösa nätverk som Windows har hittat, klickar du på nätverksikonen (Ikonen för trådlöst nätverk) i meddelandefältet i aktivitetsfältet. Om Windows inte hittar ett nätverk som du tror finns i närheten av datorn, söker du efter "Sök efter trådlösa nätverk" i Hjälp och support.
 • Om du ansluter till ett trådlöst nätverk från en bärbar dator bör du kontrollera att knappen som aktiverar datorns trådlösa kommunikation är på. Knappen sitter vanligtvis på datorns kort-, fram- eller baksida.

 • Det kan vara problem med nätverkskortet. Kontrollera anslutningen till det lokala nätverket:

  • Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

 • Nätverksikonens (Ikonen för trådlöst nätverk eller Ikonen för fast nätverk) utseende beror på nätverksanslutningens status och kan ge information om huruvida nätverkskortet fungerar eller inte. Dessutom visas en statusikon i meddelandefältet om en nätverkskabel har lossnat.
 • Använd Enhetshanteraren och kontrollera att nätverkskortet fungerar som det ska:

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på Nätverkskort, högerklicka på kortet och välj Egenskaper.

  3. Kontrollera att enheten fungerar korrekt under Enhetsstatus.

 • Nätverkskortets drivrutin fungerar inte korrekt. Ladda ned och installera den senaste versionen av drivrutinen från tillverkarens webbplats.

 • Rensa DNS-matcharens cacheminne. Mer information finns i DNS (Domain Name System): vanliga frågor och svar.

 • Detaljerad information om hur du felsöker problem med trådlösa nätverk finns i supportguiden för diagnostisering och felsökning av trådlösa nätverk.

Jag minns inte min nätverksnyckel

Om du har glömt din nätverksnyckel och det inte finns någon annan som känner till den måste du konfigurera den trådlösa routern på nytt. Se Konfigurera en trådlös router.

Det går inte att ansluta till min arbetsplats hemifrån (eller från en annan plats)

Om du har problem med att ansluta till din arbetsplats med DirectAccess, kan du prova att använda felsökaren Anslutning till en arbetsyta med DirectAccess, som automatiskt hittar och åtgärdar vissa vanliga problem.

 • Öppna guiden Anslutning till en arbetsyta med DirectAccess genom att klicka på Start-knappen Bild på knappen Start och sedan på Kontrollpanelen. Ange felsökare i sökrutan och klicka sedan på Felsökning. Klicka på Visa alla till vänster, och sedan på Anslutning till en arbetsyta med DirectAccess.

Här följer några andra åtgärder du kan försöka med:

 • Kontrollera att du har skrivit namnet på VPN-servern exakt så som din nätverksadministratör har definierat.

 • Du måste ha en aktiv Internetanslutning för att en VPN-anslutning ska fungera.

 • Om du använder ett externt modem bör du kontrollera att modemet är på.

 • Kontakta nätverksadministratören och kontrollera att du använder rätt typ av anslutning, och att du har domänbehörigheter till fjärråtkomstservern.

 • Problemet kan bero på att det är fel på certifikaten. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • En VPN-anslutning fungerar inte med en aktiv Winsock-proxyklient. Kontakta nätverksadministratören för att kontrollera att Winsock-proxyklienten inte är aktiverad.

 • Om du känner till IP-adressen (till exempel: 131.107.10.25) till en webbplats anger du den adressen i adressfältet i webbläsaren och trycker på Retur. Om detta fungerar beror problemet antagligen på att DNS-systemets adressmatchning inte fungerar. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • Om du har särskilda program som installeras av din arbetsplats kan det programmet vara en del av problemet. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • Om du känner till IP-adressen (till exempel: 131.107.10.25) till din VPN-server anger du den adressen för VPN-anslutningen och trycker på Retur. Om detta fungerar beror problemet antagligen på DNS-matchningen. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • Det kan vara ett fel på den server som du försöker ansluta till. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.