Ändra avancerade indexeringsalternativ

Windows använder ett index för att utföra mycket snabba sökningar på datorn. Här är några avancerade indexeringsinställningar som du kan ändra. Information om grundläggande indexeringsalternativ finns i Förbättra Windows-sökningar med hjälp av index: vanliga frågor och svar.

Visa alla

Så här lägger du till en filtyp i index

Om du använder en ovanlig filtyp som för tillfället inte känns igen av index, kan du själv lägga till den i indexet så att du kan söka efter den filtypen i Windows.

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på fliken Filtyper i dialogrutan Avancerade alternativ.

 4. I rutan Lägg till nytt tillägg i listan skriver du filnamnstillägget (till exempel "txt") och klickar på Lägg till.

 5. Klicka på Indexera bara egenskaper eller Indexera egenskaper och filinnehåll och klicka sedan på OK.

Så här återskapar du index:

Indexet kräver nästan inget underhåll, men ibland kan det hända att indexet inte hittar en fil som du vet finns på en indexerad plats. Du kan då behöva återskapa indexet. Detta kan ta flera timmar och under den tiden är det möjligt att det inte går att söka fullständiga sökningar.

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. I dialogrutan Avancerade alternativ klickar du på fliken Indexinställningar och sedan på Återskapa. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Så här indexerar du krypterade filer

Innan du lägger till krypterade filer i indexet rekommenderar vi att du aktiverar Windows BitLocker (eller ett krypteringsprogram som inte kommer från Microsoft) på systemenheten (den enhet där Windows är installerat).

Obs!

 • Windows BitLocker ingår inte i Windows 7 Enterprise och Windows 7 Ultimate.

Tänk på att indexet återskapas automatiskt varje gång den här inställningen ändras. Detta kan ta lång tid och kan innebära att det inte går att göra fullständiga sökningar förrän processen är över.

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. I dialogrutan Avancerade alternativ klickar du på fliken Indexinställningar, markerar kryssrutan Indexera krypterade filer och klickar sedan på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Du kan visserligen använda program från andra leverantörer än Microsoft för att kryptera systemenheten men du kan inte använda filkrypteringsprogram som inte kommer från Microsoft. Windows har endast stöd för filer krypterade med krypterande filsystem (EFS). Mer information finns i Vad är Krypterande filsystem (EFS)?

 • EFS ingår endast i Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional och Windows 7 Ultimate.

 • Om du lägger till krypterade filer i index och inte använder en fullständig volymkryptering av indexplatser, kommer krypterade data från dina filer, till exempel text från ett Microsoft Word-dokument, att läggas till i index. Index döljs så att det inte ska kunna läsas så enkelt om någon försöker öppna indexfilerna, men datakrypteringen är inte stark. Om någon försöker få åtkomst till datorn kan de extrahera data från indexet. Därför ska indexplatsen också krypteras för att hjälpa till att skydda dina indexerade data.

Så här indexerar du ord med och utan diakritiska tecken som olika ord

Om du brukar använda diakritiska tecken (små skrivtecken som läggs till bokstäver för uttalets skull) i namn på filer och mappar kan du konfigurera indexet så att det känner igen ord med diakritiska tecken som olika ord. Som standard känner Windows igen diakritiska tecken för den språkversion du använder. Om du ändrar den här inställningen känns alla diakritiska tecken igen.

Indexet återskapas automatiskt varje gång den här inställningen ändras. Detta kan ta lång tid och kan innebära att det inte går att göra fullständiga sökningar förrän processen är över.

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på fliken Indexinställningar i dialogrutan Avancerade alternativ.

 4. Under Filinställningar markerar du kryssrutan Behandla liknande ord med diakritiska tecken som olika ord klickar du på OK och sedan på OK igen.

Så här ändrar du plats där indexet är lagrat

Om du behöver frigöra utrymme på hårddisken kan du ändra indexets plats. När du ändrar indexets plats startas Windows Search-tjänsten om automatiskt, och ändringen börjar inte gälla förrän omstarten är klar.

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Avancerat. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på fliken Indexinställningar i dialogrutan Avancerade alternativ.

 4. Under Indexplats klickar du på Välj ny, klickar på en ny plats, klickar på OK och klickar sedan på OK igen.

OBS!

 • När du ändrar indexplats bör du välja en plats på en icke flyttbar hårddisk som är formaterad med NTFS-filsystemet.