Ändra inställningar för färghantering

Färghanteringssystem garanterar att färginnehållet återges så noggrant som möjligt överallt — inklusive -enheter som till exempel din bildskärm och printer.

Bild på en bildskärm, skrivare och färghjul i mitten
Färghanteringssystemen ser till att färgerna återges på samma sätt på olika enheter

Olika enhetstyper har olika färgegenskaper och funktioner. På bildskärmar visas t.ex. inte samma färger som en skrivare kan skriva ut. Detta beror på att varje enhet använder olika processer för att återge färginnehåll. Skannrar och digitalkameror har också olika färgegenskaper. Till och med olika program tolkar och bearbetar ibland färger på olika sätt. Utan ett konsekvent färghanteringssystem kan samma bild se olika ut på var och en av dessa enheter.

Hur färg visas beror också på visningsförutsättningarna (t.ex. omgivande belysning) eftersom det mänskliga ögat anpassar sig till olika belysning, även när man tittar på samma bild. Färghanteringssystem upprätthåller en godtagbar färgåtergivning på enheter med olika färgfunktioner och med olika visningsförutsättningar.

När färghanteringsinställningarna ska ändras

Du bör inte behöva ändra färghanteringsinställningar särskilt ofta. Vanligtvis fungerar standardfärginställningarna utmärkt. Ändra endast dessa inställningar om du har specifika krav på färghanteringen som inte uppfylls av dina nuvarande färginställningar. Alternativen är i allmänhet avsedda för färgexperter.

Du bör byta dina färghanteringsinställningar om du vill göra något av följande:

 • Lägga till eller ta bort en färgprofil

 • Associera en eller flera olika färgprofil med en av dina enheter.

 • Ändra standardfärgprofil för en av dina enheter.

 • Ändra systemets standardfärginställningar för en specifik enhet för alla användarna på datorn.

 • Ändra standardinställning för färgkonvertering eller färgområde.

Vad är en färgprofil?

En färgprofil är en fil som beskriver färgegenskaperna för en viss enhet när den är i ett visst skick. I profilerna kan det också finnas information som definierar visningsförutsättningar eller gamut-matchningsmetoder. När du arbetar med din dators färghanteringssystem kan färgprofiler bidra till att säkerställa att färginnehållet återges på ett godtagbart sätt, oavsett enhet eller visningsförutsättning.

I ett färghanteringssystem används färgprofiler för att skapa färgomvandlingar, som sedan programmen använder för att konvertera färger från en enhets färgområde till ett annat. (Ett färgområde är en tredimensionell modell där färgers nyans, värde och kroma beskrivs i diagram för att motsvara en enhets återgivningsegenskaper.) När en ny enhet ansluts till datorn installeras vanligen färgprofilen för enheten automatiskt.

Det finns två huvudtyper av färgprofiler som Windows fortfarande att stödja: Windows Color System- (WCS) och International Color Consortium-färgprofiler (ICC). Detta ger dig så många valmöjligheter som möjligt när det gäller att anpassa färghanteringsalternativ och färgarbetsflöden. WCS är ett avancerat färghanteringssystem som finns i de nyaste versionerna av Windows. WCS stöder ICC-profilbaserad färghantering men innehåller dessutom avancerade funktioner som inte finns i befintliga system för ICC-färghantering.

Att lägga till en färgprofil för en enhet

Färgprofiler läggs vanligtvis till automatiskt när nya färgenheter installeras. Färgprofiler kan också läggas till med färghanteringsverktyg, t.ex. kalibreringsenheter för bildskärmar. Troligtvis är färgprofiler för dina enheter redan installerade på din dator. Men om du behöver installera en ny färgprofil, följer du nedanstående steg:

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Klicka på fliken All profiler och klicka sedan på Lägg till.

 3. Hitta och välj den nya färgprofilen och klicka sedan på Lägg till.

 4. Klicka på Stäng.

Associera färgprofiler med en enhet

En enhet kan ha flera färgprofiler. Detta beror på att en färgprofil representerar färgegenskaperna för en viss enhet i ett visst skick. En förändring som leder till en ändring av en enhets färgbeteende kan kräva en separat profil. Dessutom kan profiler optimeras för olika typer av projekt. Det kan t.ex. följa med flera profiler med en skrivare, som var och en är avsedd för olika typer av papper eller bläck.

Om det finns flera installerade profiler för en enhet kan du ange vilka du ska använda till ett visst projekt.

Visa alla

För att associera flera färgprofiler till en enhet

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Klicka på fliken Enheter.

 3. I listan Enheter väljer du den färgenhet som du vill associera med en eller flera färgprofiler.

 4. Markera kryssrutan Använd mina inställningar för den här enheten och klicka sedan på Lägg till.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Associera färgprofil:

  • Om du vill använda en färgprofil som redan är installerad på din dator klickar du på färgprofilen i listan och därefter på OK.

  • Om du vill använda en anpassad färgprofil som inte är installerad på din dator klickar du på Bläddra, letar reda på den anpassade färgprofilen som du vill använda och klickar på Lägg till.

   Den valda färgprofilen (eller de valda profilerna) är nu associerad med enheten och kan användas av program som använder Windows Color Management för att beskriva enhetens färgegenskaper. För att använda den nya associerade färgprofilen som standardfärgprofil för den valda enheten klickar du på Ange som standardprofil.

 6. Klicka på Stäng.

Obs!

 • Du kanske också kan välja färgprofiler i ditt bild- eller grafikredigeringsprogram. När du ändrar färginställningarna i de här programmen används inställningarna vanligtvis endast i det programmet.

Att ta bort associerad färgprofil från en enhet

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Klicka på fliken Enheter.

 3. I listan Enheter väljer du den färgenhet som du vill skilja från en eller flera färgprofiler.

 4. Markera kryssrutan Använd mina inställningar för den här enheten, klicka på färgprofilen som du vill skilja från den valda enheten och klicka därefter på Ta bort.

  Den valda färgprofilen (eller de valda profilerna) är nu inte längre associerad med enheten och kommer inte att används av program som använder Windows Color Management för att beskriva enhetens färgegenskaper.

 5. Klicka på Stäng.

Obs!

 • Du kanske också kan välja färgprofiler i ditt bild- eller grafikredigeringsprogram. När du ändrar färginställningarna i de här programmen används inställningarna vanligtvis endast i det programmet.

Att spara och använda en enhetsassociering

Efter att du associerat en färgprofil (eller flera färgprofiler) med en enhet kan du spara och använda den nya färgenhetsassocieringen på ett antal olika sätt. Alla ändringar du gör påverkar endast färginställningarna för det aktuella användarkontot och den valda enheten.

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Klicka på fliken Enheter.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • För att slå samman systemets aktuella standardfärginställning som enheten använder med de aktuella profilerna som du associerat med enheten, klickar du på Profiler och därefter på Kombinera mina inställningar med systemets standardalternativ.

  • Om du bestämmer dig för att inte använda färgprofilerna som du associerat med enheten och vill använda systemets standardfärginställningar istället, klickar du på Profiler och därefter på Återställ mina inställningar till systemets standardalternativ, eller avmarkerar kryssrutan Använd mina inställningar för den här enheten.

  • För att spara associationen mellan den valda enheten och de profiler som den för närvarande använder, klickar du på Profiler och därefter på Spara associationer. Ange ett namn på enhetsassociationen i rutan Filnamn och klicka därefter på Spara.

   När filen för enhetsassociation väl har sparats kan du ladda den för att återgå till de sparade färginställningarna för den valda enheten. Du kan till exempel ha sparat olika enhetsassociationsfiler för olika projekt och vill snabbt byta färginställningar genom att växla mellan de olika filerna. Enhetsassociationsfilerna innehåller information om den färgprofil som var standard när filen sparades.

  • För att ladda en enhetsassociationsfil och göra så att den valda enheten använder färginställningarna som specificeras i associationsfilen, klickar du på Profiler och därefter på Ladda associationer. Leta rätt på den sparade associationsfilen och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på Stäng.

Ändra färginställningar för en enhet för alla datorns användare

De ändringar av färginställningarnar som genomförs påverkar endast den aktuella användaren. Du kan dock ändra systemets standardfärginställningar för en specifik enhet så att färginställningarna används av alla datorns användare (som inte markerat kryssrutan Använd mina inställningar för den här enheten i Färghantering för den specifika enheten). För att ändra systemets standardfärginställningar måste du vara inloggad på ett användarkonto med administrativa privilegier.

Att ändra färginställningar för alla användare

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Gå till fliken Avancerat och klicka på Ändra systemets standardinställningar.

 3. I listan Enheter i dialogrutan Färghantering - Systemets standardalternativ väljer du färgenheten som du vill associera med en eller flera färgprofiler för alla användare på datorn som använder standardfärginställningarna för den enheten.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill lägga till en ny färgprofil för den valda enheten klickar du på Lägg till och går sedan till steg 5.

  • Om du inte vill att en färgprofil ska associeras med den valda enheten klickar du på profilen, sedan på Ta bort och sedan på Ja för att ta bort associationen mellan profilen och enheten. Fortsätt genom att gå till steg 6.

  • Om fler än en färgprofil har valts för en enhet klickar du på den färgprofil som du vill ange som standard för enheten och klickar sedan på Ange som standardprofil. Fortsätt genom att gå till steg 6.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Associera färgprofil:

  • Om du vill ange en färgprofil som redan är installerad på datorn klickar du på färgprofilen i listan och sedan på OK.

  • Om du vill ange en anpassad färgprofil som inte är installerad på din dator klickar du på Bläddra, letar reda på den anpassade färgprofilen som du vill använda och klickar sedan på Lägg till.

   Den valda färgprofilen (eller de valda profilerna) är nu associerad med enheten och kan användas för att beskriva enhetens färgegenskaper.

 6. (Valfritt) Gör något av följande:

  • För att spara associationen mellan den valda enheten och de profiler som den för närvarande använder, klickar du på Profiler och därefter på Spara associationer. Ange ett namn på enhetsassociationen i rutan Filnamn och klicka därefter på Spara.

  • För att ladda en enhetsassociationsfil och göra så att den valda enheten använder färginställningarna som specificeras i associationsfilen, klickar du på Profiler och därefter på Ladda associationer. Leta rätt på den sparade associationsfilen och klicka sedan på Öppna.

 7. I dialogrutan Färghantering – Systemets standardalternativ klickar du på Stäng.

 8. I dialogrutan Färghantering klickar du på Stäng.

  Om standardfärginställningarna inte redan används (i vilket fall kryssrutan Använd mina inställningar för den här enheten är markerad), kommer du att meddelas när du öppnar Windows Color Management att systemets standardfärginställningar har ändrats. Du kan då välja att slå samman ändringarna med dina egna inställningar eller återställa dina färginställningar för att matcha systemets nya standardinställningar för den valda enheten.

Vad innebär standardkonvertering?

En färgkonvertering bestämmer hur färger återges vid byte från en enhet (och därmed från ett färgområde) till en annan. Du kan betrakta färgkonvertering som ett sätt att återge färger. Det är den metod som används i Windows för att välja rätt färger vid visning eller utskrift.

Under fliken Avancerat i Windows Color Management kan du ange en matchning mellan WCS-gamut-matchningsprofiler och de fyra vanliga ICC-färgkonverteringarna. Vanligen bör du bara ändra dessa konverteringsmatchningar om du har installerat plugin-program för WCS-gamut-matchning från tredje part och du vill använda dem i stället för den WCS-gamut-matchning som är standard. De flesta användare behöver aldrig ändra de här inställningarna.

I de flesta grafikredigeringsprogram får du möjlighet att specificera färgkonverteringen för en bild. Om inte kan du ange standardkonverteringen som används. Det finns fyra vanliga färgkonverteringar som täcker de flesta användningar. Beroende på färgkonverteringen kan en bild visas på olika sätt, eftersom den återges med olika områden med tillgängliga färger i Windows. Nedan följer de fyra färgkonverteringar som ofta används.

Färgkonvertering Används vanligen
Färgkonvertering

Perceptuell (fotografier)

Används vanligen

Bäst för fotografier. När färger konverteras från en enhets färgområde till ett annat bevaras förhållandet mellan färgerna. Detta är standardinställningen för färgkonvertering för Windows.

Färgkonvertering

Relativ kolorimetri (streckbilder)

Används vanligen

Bäst när få särskilda färger måste matchas exakt, t.ex. vid återgivning av logotypgrafik. Detta är också det bästa valet för det sista omvandlingsskedet i förhandsgranskning vid utskrift. De färger som ligger inom tillåtet färgområde för båda enheterna ändras inte, men andra färger kan ändras, vilket kan ge en komprimerad färgton. Färgkonvertering med relativ kolorimetri matchar vitt från källenhetens färgområde mot vitt i målenhetens färgområde.

Färgkonvertering

Absolut kolorimetri (simulerat papper)

Används vanligen

Bäst vid det sista omvandlingsskedet när du gör korrektur där du vill återge pappersfärgen i resultatet. Färgkonvertering med absolut kolorimetri skiljer sig från relativ kolorimetri genom att vitt i källfärgområdet inte matchas mot vitt i målfärgområdet.

Färgkonvertering

Affärsgrafik (diagram och grafer)

Används vanligen

Bäst för affärsgrafik där det är viktigare med intensiva färger än realistiska färger, t.ex. diagram och figurer åt företag. När färger konverteras från en enhets färgområde till ett annat bevaras den relativa nyansen, men färgerna kan växla.

Så här ändrar du standardfärgkonvertering

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Klicka på fliken Avancerat.

 3. Ändra en eller flera inställningar i området ICC-färgkonverteringar till WCS-gamut-matchning.

Bildskärmskalibrering

Bildskärmskalibrering är en del av färghanteringen och hjälper till att visa färger visas på rätt sätt på din bildskärm genom att justera skärmen till ett känt läge. Du kan använda Kalibrering av bildskärmsfärg i Windows för att gå igenom ett antal steg och skapa en kalibrering för din bildskärm i syfte att förbättra dess återgivning av färger. Mer information om hur du använder Kalibrering av bildskärmsfärg finns i Kalibrera bildskärmen.

Om du redan har ett program för bildskärmskalibrering från en annan programvarutillverkare installerat på din dator kan du använda det för att kalibrera din bildskärm istället. Kalibreringsenheter för bildskärmar levereras oftast med ett kalibreringsprogram. Detta kan hjälpa dig att få den bästa färgen på bildskärmen. Du får i regel en bättre kalibrering med hjälp av ett färgmätningsinstrument när du kalibrerar bildskärmen än med en visuell kalibrering.

Efter att du kalibrerat din bildskärm skapas en ny kalibrerad färgprofil som associeras med din bildskärm. Bildskärmen måste laddas med kalibreringsinformationen från färgprofilen. Kalibreringen kan laddas via Windows eller via ett kalibreringsprogram från tredje part (om det är installerat på din dator).

Om du använder ett program för bildskärmskalibrering från tredje part, i synnerhet program som använder ett färgmätningsinstrument, bör du använda färgkalibreringsläsaren som oftast installeras tillsammans med kalibreringsprogrammet från tredje part. Programmet kan automatiskt inaktivera bildskärmens kalibreringsinläsare i Windows 7, och låta programvaran från tredje part användas för att ladda kalibreringen istället. Du kan dock aktivera eller inaktivera bildskärmens kalibreringsinläsare manuellt i Windows. Om du använder ett kalibreringsverktyg för bildskärmen från tredje part bör du se till att bildskärmens kalibreringsinläsare i Windows är inaktiverad.

Så här aktiverar eller inaktiverar du kalibreringsinläsning i Windows

För att aktivera eller inaktivera kalibreringsinläsning i Windows måste du vara inloggad på ett användarkonto med administrativa privilegier.

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du färghantering och klickar sedan på Färghantering.

 2. Gå till fliken Avancerat och klicka på Ändra systemets standardinställningar.

 3. Gå till fliken Avancerat i dialogrutan Färghantering - Systemets standardinställningar och gör något av följande:

  • För att aktivera funktionen för inläsning av bildskärmskalibrering i Windows markerar du kryssrutan Använd Windows bildskärmskalibrering.

  • För att inaktivera funktionen för inläsning av bildskärmskalibrering i Windows avmarkerar du kryssrutan Använd Windows bildskärmskalibrering.

 4. Klicka på Stäng i dialogrutan Färghantering - Systemets standardinställningar.

 5. Klicka på Stäng i dialogrutan Färghantering.