Ändra hur knappar visas i Aktivitetsfältet

Du kan anpassa Aktivitetsfältet, till exempel hur knappar visas och hur de grupperas när du har flera fönster öppna.

Titta på det här videoklippet för information om hur du ändrar knapparnas utseende i Aktivitetsfältet (1:15)

Du kan välja mellan de här alternativen när du konfigurerar hur knappar i Aktivitetsfältet ska visas:

 • Gruppera alltid, dölj etiketter

  Detta är standardinställningen. Varje program visas som en enskild knapp utan etikett, även när du har flera fönster öppna för ett och samma program.

  Bild på knappar i Aktivitetsfältet när du väljer Kombinera alltid, dölj etiketter
  En enda knapp representerar både ett program och de öppna fönstren
 • Gruppera om Aktivitetsfältet är fullt

  Med den här inställningen visas varje fönster som en enskild knapp med etikett. När det blir fullt i Aktivitetsfältet visas program med flera öppna fönster under en och samma programknapp. Om du klickar på knappen visas en lista över de fönster som är öppna. Både den här inställningen och Kombinera aldrig påminner om utseendet och funktionen i tidigare versioner av Windows.

  Bild på knappar i Aktivitetsfältet när du väljer Kombinera när aktivitetsfältet är fullt
  Individuella knappar med etiketter grupperas när Aktivitetsfältet är fullt
 • Gruppera aldrig

  Den här inställningen påminner om Gruppera om Aktivitetsfältet är fullt, men knapparna visas aldrig under en och samma knapp, oavsett hur många fönster som är öppna. I takt med att du öppnar fler program och fönster blir knapparna mindre och mindre. Till slut kan du bläddra mellan dem i Aktivitetsfältet.

  Bild på knappar i Aktivitetsfältet när du väljer Kombinera aldrig
  Individuella knappar med etikett visas alltid

Så här ändrar du hur program och knappar visas i Aktivitetsfältet

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Välj ett av alternativen i listan Knappar i Aktivitetsfältet under Aktivitetsfältets utseende:

  • Gruppera alltid, dölj etiketter

  • Gruppera om Aktivitetsfältet är fullt

  • Gruppera aldrig

 3. Om du vill använda små ikoner markerar du kryssrutan Använd små ikoner. Om du vill använda stora ikoner avmarkerar du kryssrutan.

 4. Klicka på OK.

Obs!

 • Du kanske märker att flera knappar som representerar samma program fortfarande är grupperade i Aktivitetsfältet, oavsett om du har valt att visa etiketterna för expanderade knappar eller inte. I tidigare versioner av Windows visades fönstren i Aktivitetsfältet i den ordning som du öppnade dem, men i Windows 7 visas relaterade fönster alltid bredvid varandra.