Ändra hur ikoner visas i meddelandefältet

Meddelandefältet finns som standard längst till höger i Aktivitetsfältet och innehåller ikoner för olika program och visar status och meddelanden om till exempel inkommande e-post, uppdateringar och nätverksanslutning. När du installerar ett nytt program kan du ibland lägga till en ikon för det programmet i meddelandefältet.

Bild av meddelandefältet, längst till höger om Aktivitetsfältet
Du kan expandera meddelandefältet så att det även visar dolda ikoner

Nya datorer har ofta redan ett antal ikoner i meddelandefältet och vissa program lägger automatiskt till en ikon i meddelandefältet under installationen. Du kan välja vilka ikoner och meddelanden som ska visas i meddelandefältet. För vissa specialikoner (så kallade systemikoner) kan du välja om de ska visas över huvud taget.

Du kan ändra ordningen på ikonerna i meddelandefältet och ordningen på dolda ikoner genom att dra dem till den plats där du vill att de ska vara.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ordnar ikonerna i meddelandefältet (1:13)
Visa alla

Så här tar du bort eller döljer en ikon i meddelandefältet

 • Klicka på ikonen i meddelandefältet och dra den mot skrivbordet.

Så här visar du dolda ikoner

 • Klicka på pilen bredvid meddelandefältet.

  Om det inte finns någon pil där är inga ikoner dolda.

Så här lägger du till en dold ikon i meddelandefältet

 • Klicka på pilen bredvid meddelandefältet och dra den ikon som du vill flytta till meddelandefältet. Du kan dra så många dolda ikoner du vill till meddelandefältet.

Så här visar du alltid samtliga ikoner i Aktivitetsfältet

 1. Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på Anpassa under Meddelandefältet.

 3. Markera kryssrutan Visa alltid alla ikoner och meddelanden i Aktivitetsfältet och klicka på OK.

Så här ändrar du hur ikoner och meddelanden visas i meddelandefältet

Du kan anpassa hur ikoner och meddelanden visas i Aktivitetsfältet.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig att ändra hur ikoner och meddelanden visas i meddelandefältet (1:48)
 1. Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på Anpassa under Meddelandefältet.

 3. Välj något av följande alternativ för varje ikon:

  • Visa ikon och meddelanden. Ikonen är alltid synlig i meddelandefältet i Aktivitetsfältet och alla meddelanden visas.

  • Dölj ikon och meddelanden. Ikonen är dold och inga meddelanden visas.

  • Visa endast meddelanden. Ikonen är dold, men meddelanden för programmet visas i Aktivitetsfältet.

 4. Klicka på OK.

Aktivera eller inaktivera systemikoner

Systemikoner, till exempel klockan, volymen, nätverket, batteriet och Åtgärdscentret är specialikoner som ingår i Windows. Du kan välja hur ikonerna och meddelandena ska visas och om du vill att de ska visas över huvud taget. Du kan till exempel inaktivera en systemikon om du eller datortillverkaren har installerat ett liknande program. Även om du har inaktiverat en systemikon kan du alltid aktivera den igen senare.

Titta på det videoklippet om du vill lära dig hur du aktiverar och inaktiverar systemikoner (1:21)
 1. Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på Anpassa under Meddelandefältet.

 3. Klicka på Aktivera och inaktivera systemikoner.

 4. Klicka på var och en av systemikonerna och välj i listan om du vill visa ikonen i meddelandefältet eller välj Av om du vill ta bort ikonen från meddelandefältet.

 5. Klicka på OK och sedan på OK igen.