Ändra inställningarna för import av bilder och videoklipp

Du kan ändra de inställningar som används i Windows när du importerar bilder och videor från kameror, bärbara enheter, skannrar eller data-CD eller -DVD. Dessa importinställningar avgör hur bilder och videor namnges och ordnas när du importerar dem till datorn. Mer information om hur du importerar bilder och filmfiler från en digitalkamera finns i Hur överför jag bilder från kameran till datorn?

 1. Gör något av följande:

  • Anslut kameran till datorn med hjälp av kamerans USB-kabel och sätt sedan på kameran.

  • Anslut en bärbar enhet som innehåller bilder eller videor till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel och sätt sedan på enheten.

  • Sätt i ett flyttbart flash-minneskort, som ett Secure Digital (SD)- eller CompactFlash-minneskort, i en minneskortsläsare.

  • Anslut en skanner till datorn med hjälp av en USB-kabel och sätt sedan på skannern.

  • Sätt i en data-CD eller -DVD med bilder eller videor i CD-/DVD-enheten.

 2. I dialogrutan Spela upp automatiskt som visas klickar du på Importera bilder och videor med Windows.

 3. Du kan ändra inställningarna för när du importerar bilder och videor genom att klicka på Importinställningar i dialogrutan Importera bilder och videor.

 4. Ändra en eller flera inställningar i dialogrutan Importinställningar och klicka sedan på OK.

 5. Starta om Importera bilder och videor genom att klicka på OK. Skriv en tagg i rutan Ange taggar för dessa bilder (valfritt) och importera sedan bilderna och videorna med de nya inställningarna genom att klicka på Importera.

Obs!

 • Vissa enheter är kompatibla med Device Stage. Om enheten är kompatibel öppnas Device Stage i stället för Spela upp automatiskt när du ansluter enheten till datorn och startar enheten. Importera bilder från enheten genom att klicka på importeringslänken i Device Stage.

  Om du vill importera bilder från en enhet i Device Stage måste enheten vara kompatibel med Device Stage. Med den här nya funktionen kan du importera bilder och videor från vissa enheter och utföra andra aktiviteter som har att göra med enheten.

Visa importinställningar

I följande tabell beskrivs de olika inställningarna för att importera bilder och videor.

Om du vill
Gör så här

Välja importinställningar för aktuell enhet eller medietyp

Kontrollera att aktuell enhet eller medietyp som innehåller bilder eller videor är markerad i listan Inställningar för.

Du kan ändra de inställningar som används när du importerar bilder (i vissa fall även videor) från kameror, bärbara enheter, direkt från flash-minneskort, skannrar eller CD- eller DVD-skivor. Du kan använda samma inställningar eller använda olika inställningar för olika enheter och medietyper. Den enhet som är ansluten (eller den medietyp som du använder för data-CD eller -DVD) väljs som standard.

Välja mappen med importerade bilder

Klicka på Bläddra bredvid Importera bilder till, välj huvudmappen för de importerade bilderna och klicka sedan på OK.

Då kan du välja en mapp som passar bäst för att ordna dina bilder. Du kan lagra importerade bilder i mappen Mina bilder (standard), i en annan mapp på datorn eller på en extern hårddisk (om den är ansluten till datorn).

Välja mappen med importerade videor

Klicka på Bläddra bredvid Importera video till, välj huvudmappen för de importerade videorna och klicka sedan på OK.

Då kan du välja en mapp där du kan lagra videofiler som importeras från en kamera, ett flash-minneskort eller en data-CD eller -DVD med videofiler. Du kan lagra importerade videor i mappen Mina bilder (standard), i en annan mapp på datorn eller på en extern hårddisk.

Bestämma hur mappar namnges för importerade bilder och videor

Klicka på listan Mappnamn och klicka sedan på en av mappnamnkonventionerna.

Du kan ange hur mappen ska namnges med en kombination av datum och/eller tagg. På så sätt kan du bestämma hur mapparna ska namnges och ordnas.

Bestämma hur filer namnges för importerade bilder och videor

Klicka på listan Filnamn och klicka sedan på en av filnamnkonventionerna.

Du kanske vill att de importerade bilderna och videorna ska behålla aktuella filnamn. Det kan dock vara svårt att hitta en bild eller video genom att bara titta på filnamnet. Därför kan du välja att byta namn på varje grupp med nya bilder och videor så att varje fil får ett namn med den tagg du angav, följt av en siffra.

Uppmanas att lägga till taggar när du importerar bilder och videor

Kontrollera att kryssrutan Fråga efter en tagg vid importering är markerad.

Om den här kryssrutan är avmarkerad, får du ingen uppmaning att ange ett tagg när du importerar bilder och videor. Bilder och videor importeras då utan taggar. Du kan dock lägga till taggar efter att bilderna har importerats. Mer information finns i Märka bilder så att de blir lättare att hitta.

Radera bilder och videor från enheten automatiskt efter att de har importerats

Markera kryssrutan Radera alltid från enheten efter importen.

Bilderna och videorna raderas då automatiskt efter att de har importerats. Detta kan vara bra så att du får ledigt utrymme på flash-minneskortet och kan ta fler bilder eller spela in fler videor. Det innebär dock även att bilderna och videorna tas bort från minneskortet efter importen. Om bilderna och videorna inte importerats korrekt, raderas de inte från minneskortet.

Rotera bilder automatiskt på datorn

Låt kryssrutan Rotera bilder vid importering vara markerad.

Om du har tagit bilder med kameran stående, roteras bilden automatiskt så att den visas korrekt när du tittar på den på datorn.

Visa bilderna och videorna i Utforskaren efter att de har importeratsWindows

Låt kryssrutan Starta Utforskaren efter importen vara markerad.Windows

Utforskaren öppnas automatiskt, och de importerade bilderna och videorna visas.Windows

Ändra standardinställningarna för Spela upp automatiskt

Klicka på Ändra standardalternativ för automatisk uppspelning och ändra sedan inställningarna för Spela upp automatiskt för en enhet, som en kamera, skanner eller en data-CD eller -DVD.

Mer information om hur du ändrar inställningarna för Spela upp automatiskt för olika enheter eller medietyper finns i Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt.

Återgå till standardinställningarna för import

Klicka på Återställ standardvärden.

Alla importinställningar som du har valt återställs till standardinställningarna. Detta omfattar importinställningar som du ändrat för alla enheter, t.ex. en kamera, skanner eller data-CD eller -DVD.