Ändra inställningar för direktuppspelning av medieinnehåll i Windows Media Player

När du har konfigurerat mediedirektuppspelning, som kallas mediedelning i tidigare versioner av Windows Media Player, kan du välja vilka musikfiler, videoklipp och bilder du vill kunna spela upp direkt på enheter och datorer inom ditt nätverk. Du kan också bestämma vilka enheter som ska ha tillgång till medieinnehållet.

Bild på kontrollpanelen för alternativ för mediedirektuppspelning
Alternativ för direktuppspelning av media

Mer information om hur du konfigurerar och använder mediedirektuppspelning på ett hemmanätverk finns i Direktuppspela media till enheter och datorer med hjälp av Windows Media Player. Mer information om direktuppspelning över Internet finns i Direktuppspela media över Internet med hjälp av Windows Media Player.

Visa alla

Så här ger du enheter och datorer tillgång till medieinnehåll automatiskt

Om du inte vill ange individuella inställningar för direktuppspelning, kan du tillåta alla aktuella och framtida enheter på ditt nätverk att få åtkomst till ditt mediebibliotek. Så här gör du:

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Dataström och välj Tillåt att enheter automatiskt kan spela upp mina mediefiler.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning
 3. Klicka på Tillåt alla datorer och medieenheter automatiskt i dialogrutan Tillåt alla medieenheter.

  Om du inte vill ge tillgång till alla enheter klickar du på Tillåt inte datorer eller medieenheter automatiskt.

Varning!

 • Du bör bara tillåta direktuppspelningsåtkomst för alla enheter på säkra nätverk.

Så här tillåter du andra enheter och datorer att styra spelaren på din dator

Du kan tillåta andra datorer och medieenheter i nätverket att direktuppspela medieinnehåll till spelaren på din dator. Då fungerar din dator som en uppspelningsenhet. Detta är användbart om du till exempel vill använda en specifik typ av kamera och använda spelaren för att visa bilder och film. Så här gör du:

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Dataström och sedan på Tillåt fjärrstyrning av spelaren.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning
 3. Markera Tillåt fjärrstyrning i det här nätverket i dialogrutan Tillåt fjärrstyrning.

  Om du inte vill tillåta fjärrstyrning av spelaren klickar du på Tillåt inte fjärrstyrning i det här nätverket.

Varning!

 • Om du tillåter fjärrstyrning av spelaren bör du ha ett säkert nätverk. Som standard är fjärrstyrning inte tillåtet när du ansluter till ett nytt nätverk.

Så här byter du namn på mediebiblioteket

När du delar ut medieinnehåll till andra enheter och datorer, identifieras medieinnehållet på de andra enheterna och datorerna med namnet på ditt mediebibliotek. Du kan byta namn på ditt mediebibliotek när som helst. Så här gör du:

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och sedan på Fler alternativ för direktuppspelning.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning

  Fler alternativ för direktuppspelning visas inte på menyn Direktuppspelning förrän du har aktiverat mediedirektuppspelning.

 3. Ange ett namn som identifierar ditt mediebibliotek för andra personer på nätverket i textrutan Namn på ditt mediebibliotek på sidan Alternativ för mediedirektuppspelning och klicka sedan på OK.

Så här väljer du vilka enheter och datorer som har tillgång till medieinnehåll

När du har aktiverat mediedirektuppspelning hittar Windows Media Player automatiskt de eventuella datorer och enheter i ditt privata nätverk som kan ta emot mediedirektuppspelningar. Du kan som standard direktuppspela medieinnehåll till alla datorer och enheter i nätverket eller till specifika enheter. Så här gör du:

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och sedan på Fler alternativ för direktuppspelning.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning

  Fler alternativ för direktuppspelning visas inte på menyn Direktuppspelning förrän du har aktiverat direktuppspelning av hemmamedia.

 3. Gör något av följande på sidan Alternativ för mediedirektuppspelning:

  • Om du vill direktuppspela medieinnehåll till alla datorer och enheter i nätverket klickar du på Tillåt alla.

  • Om du inte vill direktuppspela medieinnehåll till någon dator eller enhet i nätverket klickar du på Blockera alla.

  • Om du vill direktuppspela medieinnehåll till en del datorer och enheter klickar du på Tillåtna respektive Blockerade på menyn bredvid varje objekt i listan över datorer och enheter.

 4. Klicka på OK.

Så här väljer du vilket medieinnehåll som direktuppspelas som standard

Om du inte vill att allt medieinnehåll ska vara tillgängligt på andra enheter och datorer i nätverket kan du ange vilket medieinnehåll som ska vara tillgängligt för nya enheter som läggs till i nätverket som standard. Så här gör du:

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och sedan på Fler alternativ för direktuppspelning.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning

  Fler alternativ för direktuppspelning visas inte på menyn Direktuppspelning förrän du har aktiverat direktuppspelning av hemmamedia.

 3. Klicka på Välj standardinställningar.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Anpassa inställningarna för mediedirektuppspelning:

  • Under Stjärnklassificeringar:

   • Klicka på Alla klassificeringar om du vill spela upp media direkt oavsett tilldelad stjärnklassificering i spelarens bibliotek.

   • Klicka på Endast och klicka sedan på det urval stjärnklassificeringar för media som du vill spela upp direkt.

    Om du till exempel klickar på 2 stjärnor eller mer direktuppspelas medieinnehåll med klassificeringen 2 stjärnor eller mer i spelarbiblioteket.

   • Avmarkera kryssrutan Inkludera oklassificerade filer om du inte vill spela upp oklassificerade filer tillsammans med ett urval stjärnklassificeringar.

  • Under Välj föräldraklassificeringar:

   • Klicka på Alla klassificeringar om du vill spela upp media direkt oavsett tilldelad föräldraklassificering i spelarens bibliotek.

   • Klicka på Endast och avmarkera eller markera kryssrutorna för de medietyper och föräldraklassificeringar som du väljer att tillåta eller blockera.

 5. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Så här väljer du medieinnehåll som ska vara tillgängligt för specifika enheter och datorer

Du kan välja vilket innehåll som är tillgängligt för varje enhet i nätverket. Till exempel kan du välja att allt medieinnehåll är tillgängligt på en enhet i nätverket, samtidigt som övriga enheter endast har tillgång till medieinnehåll med 4 stjärnor eller mer. Så här gör du:

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och sedan på Fler alternativ för direktuppspelning.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning

  Fler alternativ för direktuppspelning visas inte på menyn Direktuppspelning förrän du har aktiverat direktuppspelning av hemmamedia.

 3. Peka på en dator eller enhet i listan och klicka sedan på Anpassa.

 4. Avmarkera kryssrutan Använd standardinställningar i dialogrutanAnpassa inställningar för mediedirektuppspelning och gör sedan något av följande:

  • Markera kryssrutan Gör allt medieinnehåll i biblioteket tillgängligt för den här enheten om du vill att allt medieinnehåll ska vara tillgängligt.

  • Under Välj stjärnklassificeringar:

   • Klicka på Alla klassificeringar om du vill spela upp media direkt oavsett tilldelad stjärnklassificering i spelarens bibliotek.

   • Klicka på Endast och klicka sedan på stjärnklassificeringsintervallet för medieinnehållet som du vill spela upp direkt.

    Om du till exempel klickar på 2 stjärnor eller mer direktuppspelas medieinnehåll med klassificeringen 2 stjärnor eller mer i spelarens bibliotek.

   • Avmarkera kryssrutan Inkludera oklassificerade filer om du inte vill spela upp oklassificerade filer tillsammans med ett visst stjärnklassificeringsintervall.

  • Under Välj föräldraklassificeringar:

   • Klicka på Alla klassificeringar om du vill spela upp media direkt oavsett tilldelad föräldraklassificering i spelarens bibliotek.

   • Klicka på Endast och avmarkera eller markera kryssrutorna för de medietyper och föräldraklassificeringar som du väljer att tillåta eller blockera.

 5. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Så här blockerar du tillgång till medieinnehåll

Om du vill blockera alla från att spela upp dina media, kan du blockera åtkomst för alla datorer och enheter på ditt nätverk. Så här går det till:

 1. Klicka på Start-knappenBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och sedan på Fler alternativ för direktuppspelning.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning
 3. Klicka på Blockera alla.