Ändra filegenskaper

Filegenskaper är information om en fil, till exempel författarnas namn, taggar eller datumet när filen senast ändrades. Mer information om taggar och om hur du använder dem finns i Märka bilder så att de blir lättare att hitta.

Egenskaperna gör filerna enklare att hitta och ordna. Du kan till exempel söka efter en fil genom att söka efter någon av dess egenskaper. Du kan även sortera filer efter egenskap med hjälp av bibliotek. Om du till exempel söker i dokumentbiblioteket efter de senast ändrade filerna, kan du sortera filerna efter egenskapen Senast ändrad.

Här följer några olika sätt att lägga till nya egenskaper i en fil eller ändra befintliga egenskaper:

Visa alla

Så här lägger du till eller ändrar vanliga egenskaper i informationsfönstret

I informationsfönstret längst ned i ett mappfönster visas filens vanligaste egenskaper. I informationsfönstret kan du lägga till eller ändra filegenskaper som taggar, författarnamn och klassificering. Så här gör du:

 1. Öppna mappen som innehåller filen som du vill ändra och klicka på filen (dubbelklicka inte).

 2. I informationsfönstret längst ned i fönstret klickar du på den egenskap du vill lägga till eller ändra, anger den nya egenskapen (eller ändrar egenskapen) och klickar sedan på Spara.

  Bild av taggar i informationsfönstret
  Lägga till en tagg i informationsfönstret

  Om du vill lägga till flera egenskaper ska du avgränsa dem med semikolon. Du klassificerar en fil med klassificeringsegenskapen genom att klicka på stjärnan som motsvarar önskad klassificering.

  Tips!

  • Om du inte hittar filegenskapen du söker kan du förstora informationsfönstret så att fler filegenskaper visas. Klicka på den översta kanten av fönstret och dra det uppåt.

Så här lägger du till eller ändrar egenskaper som inte visas i informationsfönstret

Om den filegenskap du vill lägga till eller ändra inte finns i informationsfönstret kan du öppna dialogrutan Egenskaper och visa hela listan över filegenskaper.

 1. Öppna mappen som innehåller filen du vill ändra.

 2. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Information i dialogrutan Egenskaper.

 4. Under Värde klickar du bredvid den egenskap som du vill lägga till eller ändra, skriver ett ord eller en mening och klickar på OK. (Om avsnittet under Värde är tomt klickar du på det. En ruta visas.)

  Obs!

  • Vissa egenskaper kan inte läggas till eller ändras. I så fall spelar det ingen roll om du klickar bredvid värdet.

  Om du vill lägga till flera egenskaper av samma typ ska du avgränsa dem med semikolon. Du klassificerar en fil med klassificeringsegenskapen genom att klicka på stjärnan som motsvarar önskad klassificering.

  Bild av rutan Taggar i dialogrutan Egenskaper
  Lägga till taggar till en fil i dialogrutan Egenskaper

Så här lägger du till eller ändrar egenskaper när du sparar en fil

I vissa fall kan du också lägga till eller ändra egenskaper när du skapar och sparar en fil, så att du inte behöver leta rätt på filen och lägga till egenskaperna i efterhand.

 1. Gå till Arkiv-menyn och klicka på Spara som i det program du använder.

 2. Skriv taggar och andra egenskaper i lämpliga rutor i dialogrutan Spara som.

  Bild av dialogrutan Spara som
  Lägga till egenskaper till en fil i dialogrutan Spara som
 3. Skriv ett namn på filen och klicka sedan på Spara.

Note

 • Det går inte att lägga till eller ändra egenskaper när du sparar en fil i alla program.

Ta bort egenskaper från en fil

Om du planerar att dela en fil med någon kanske du vill ta bort vissa av filens egenskaper, i synnerhet om de innehåller personlig information. Egenskapen Författare kan till exempel innehålla namn på personer som bidragit till filen och i taggar kan det finnas ord eller fraser som andra inte ska se.

 1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Information i dialogrutan Egenskaper.

 3. Klicka på Ta bort egenskaper och personlig information.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Ta bort egenskaper:

  • Klicka på Skapa en kopia med alla egenskaper borttagna och klicka sedan på OK. Originalversionen av filen behålls med alla egenskaper och en kopia med alla borttagna egenskaper sparas och kan delas med andra.

  • Klicka på Ta bort följande egenskaper från filen, markera kryssrutan för varje egenskap som du vill ta bort och klicka på OK. De markerade egenskaperna tas bort permanent och ingen kopia sparas.

Obs!

 • I dialogrutan Ta bort egenskaper kan du bara bort egenskaper som lagts till med Windows. Om du har lagt till egenskaper med hjälp av ett annat program måste du ta bort egenskaperna med det programmet.

Obs!

 • Du kan inte lägga till eller ändra egenskaperna för vissa filtyper. Du kan exempelvis inte lägga till egenskaper för TXT- och RTF-filer.

 • De tillgängliga egenskaperna för en fil beror på filtypen. Du kan till exempel lägga till en klassificering i en musikfil men inte i ett textdokument.

 • Vissa filegenskaper (t.ex. längden på en musikfil) kan inte ändras.