Ändra vad som händer när du stänger locket på den bärbara datorn

När du stänger locket på den bärbara datorn kan Windows stängas av, göra ingenting eller försättas i energisparläge, till exempel strömsparläge eller viloläge. Du kan använda samma inställning för alla energischeman eller ange olika inställningar för olika scheman.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du ändrar vad som händer när du stänger den bärbara datorn (videoklippet kan vara på engelska)
Visa alla

Så här anger du samma inställningar för alla scheman

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. På sidan Markera ett energischema klickar du på Ange vad som händer när datorns lock stängs.

 3. På sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd bredvid När jag fäller ihop den bärbara datorn väljer du vad som ska hända när locket stängs på den bärbara datorn, både när den körs på batteri och när den är inkopplad.

  Tips!

  • Välj Strömsparläge om du vill spara på batterierna och snabbt kunna återuppta arbetet. Strömsparläget är ett energisparläge från vilket datorn snabbt återställs till sitt ursprungliga läge (normalt inom några sekunder) när du aktiverar den för att fortsätta att arbeta.

 4. Klicka på Spara ändringarna.

Så här anger du en inställning för ett enskilt energischema

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. På sidan Markera ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. På fliken Avancerade inställningar expanderar du Strömbrytare och lock och Åtgärd när locket stängs. Sedan väljer du vilken åtgärd som ska vidtas när du stänger locket på den bärbara datorn, både när den körs på batteri och när den är nätansluten, och klickar på OK.