Ändra vad som händer när du trycker på strömbrytaren på datorn

Det finns två sätt att ändra vad som händer när du trycker på strömbrytaren på datorn. Du kan ändra vad som händer när du trycker på strömbrytaren på datorhöljet (eller på kanten av den bärbara datorn), och du kan ändra vad som händer när du trycker på knappen Stäng av på Start-menyn.

Ändra vad som händer när du trycker på strömbrytaren

Du kan välja vad som händer när du trycker på strömbrytaren på datorns hölje (eller på kanten på en bärbar dator). Datorn kan gå in i strömsparläge, viloläge, stängas av eller inte göra någonting alls. Du kan använda samma inställning för alla energischeman eller ange olika inställningar för olika energischeman.

Visa alla

Så här anger du samma inställningar för alla energischeman

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ange hur strömbrytarna ska fungera till vänster på sidan Markera ett energischema.

 3. På sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd bredvid När jag trycker på strömbrytaren väljer du vad som ska hända när du trycker på strömbrytaren på datorn.

  Om du har en bärbar dator kan du välja separata inställningar för när datorn körs på batteriström och när den är nätansluten.

 4. Klicka på Spara ändringarna.

Så här anger du en inställning för ett enskilt energischema

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. På sidan Markera ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. På fliken Avancerade inställningar expanderar du Strömbrytare och lock och Åtgärd för strömbrytare. Sedan väljer du vilken åtgärd som ska vidtas när du trycker på strömbrytaren på datorn och klickar därefter på OK.

  Om du har en bärbar dator kan du välja separata inställningar för när datorn körs på batteriström och när den är nätansluten.

Ändra vad som händer när du trycker på knappen Stäng av

Förutom att ändra vad som ska hända när du trycker på strömbrytaren på datorns hölje, kan du också ändra den standardåtgärd som utförs när du klickar på Stäng av på Start-menyn. Inställningarna för strömbrytaren på datorns hölje påverkas inte om du ändrar vad som händer när du klickar på knappen Stäng av.

Så här ändrar du standardalternativet på Start-menyn

Som standard stängs datorn av när du klickar på Stäng av på Start-menyn. Du kan ändra detta så att du i stället loggas ut eller datorn blir låst, startas om eller försätts i strömsparläge eller viloläge.

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-menyn.

 3. Klicka på ett objekt i listan Åtgärd för strömbrytare och sedan på OK.

  När du ändrar åtgärden för knappen Stäng av, ändras knappens namn så att det återspeglar den nya åtgärden.