Ändra vem som kan komma åt information från en sensor

Du kanske vill begränsa program eller tjänster (som körs i bakgrunden för alla användarkonton) från att få åtkomst till information från sensorerna. När du aktiverar en sensor kan alla program och tjänster få åtkomst till information från den för alla användarkonton som standard. Du kan välja att begränsa program från att få åtkomst till information från sensorer genom användarkonton. Du kan också välja att begränsa tjänster från att få åtkomst till information från sensorer, men detta gäller för alla användarkonton. Mer information om sensorer och sekretess finns i Hur påverkar en sensor sekretessen?

Så här ändrar du vem som kan komma åt information från en sensor

  1. Öppna Sensorer för plats och annat genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du sensorer och klickar sedan på Sensorer för plats och annat.

    Obs!

    • Du måste ha minst en sensor installerad innan du kan ändra användarinställningarna för sensorer.

  2. Klicka på Ändra inställningar till vänster.

  3. Under Sensor klickar du i listan på den sensor du vill ändra användarinställningar för.

  4. Under Åtkomst markerar du kryssrutan bredvid det användarnamn du vill ge åtkomst, eller avmarkerar kryssrutan om du vill ta bort åtkomsten. Klicka sedan på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.