Skapa ett tema

Om du ofta sitter framför datorn vet du hur viktigt det är att du gillar det du ser. I Windows 7 kan du ändra skrivbordsbakgrund, färgen på fönsterramar, ljud och skärmsläckare så att de passar din stil, genom att skapa ditt egna tema.

Se i videoklippet hur du skapar ett tema (2:48)

Skapa ditt egna tema

Kom igång genom att öppna Anpassning i Kontrollpanelen och klicka på något tema för att tillämpa det på skrivbordet. Ändra sedan skrivbordsbakgrund, färg på fönsterramar, ljud och skärmsläckare tills var och en ser ut precis som du vill ha dem.

Så här skapar du ett tema

 1. Öppna Anpassning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv anpassning i sökrutan och klicka sedan på Anpassning.

 2. Klicka på ett tema för att tillämpa det på skrivbordet.

 3. Ändra ett eller flera av följande alternativ:

  • Skrivbordsbakgrunden. Du kan använda en bild eller ett bildspel (en serie bilder som visas i en viss ordning) som skrivbordsbakgrund. Använd dina egna bilder eller välj bland de bilder som medföljde Windows.

   Ändra bakgrunden genom att klicka på Skrivbordsbakgrund, bläddra till de bilder du vill använda, markera kryssrutorna för de bilder du vill ska ingå i bildspelet och klicka sedan på Spara ändringar. Mer information finns i Skapa ett skrivbordsbildspel.

   Bild på en av de avmarkerade kryssrutorna i en grupp med valda foton
   Peka på en bild och markera sedan kryssrutan för att lägga till den i bildspelet till skrivbordsbakgrunden.
  • Färg på fönsterramar. Ändra färgen på fönsterramarna, aktivitetsfältet och startmenyn. Klicka på Fönsterfärg, klicka på den färg du vill använda, ändra färgintensiteten och klicka sedan på Spara ändringar. Mer information finns i Ändra datorns färger.

  • Ljud. Om du vill ändra de ljud du hör vid olika händelser i datorn klickar du på Ljud, ett objekt i listan Ljudscheman och sedan på OK. Mer information finns i Ändra datorljud.

  • Skärmsläckaren. Om du vill lägga till eller ändra en skärmsläckare klickar du på Skärmsläckare, på ett alternativ i listan Skärmsläckare, ändrar önskade inställningar och klickar sedan på OK. Mer information finns i Byta skärmsläckare.

  Ditt nya tema visas nu som ett tema som inte sparats under Mina teman. Om du vill komma tillbaka till ditt osparade tema senare bör du spara det. Mer information om hur man sparar ett tema finns i nästa del av detta Hjälpavsnitt.

  Bild på ett osparat tema
  Ett tema som inte sparats

Obs!

 • Om du har uppgraderat till Windows 7 från Windows XP eller Windows Vista, ska du tänka på att teman fungerar lite annorlunda i Windows 7. Varje gång du ändrar skrivbordsbakgrund, fönsterfärg, ljud eller skärmsläckare skapar du ett nytt osparat tema. Du gör inte några ändringar i ett befintligt tema.

Spara ett tema

Om du är nöjd med det nya temats utseende och ljud kan du spara det så att du kan använda det fler gånger.

Så här sparar du ett tema

 1. Öppna Anpassning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv anpassning i sökrutan och klicka sedan på Anpassning.

 2. Klicka på det osparade temat om du vill använda det på skrivbordet.

 3. Klicka på Spara tema.

 4. Skriv namnet på temat och klicka sedan på Spara.

  Temat visas nu under Mina teman.

  Bild på ett sparat tema
  Ett sparat tema i Anpassning i Kontrollpanelen

Dela ett tema

Du kan dela teman som du skapat med familj och vänner som har Windows 7. Om du vill skicka ett tema till andra måste du spara temat i ett filformat som går att dela, en .themepack-fil. Du kan då dela ditt tema med andra via e-post, ett nätverk eller med en extern hårddisk.

Så här delar du ett tema

 1. Öppna Anpassning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv anpassning i sökrutan och klicka sedan på Anpassning.

 2. Klicka på det tema du vill dela för att använda det på skrivbordet.

 3. Högerklicka på temat och klicka sedan på Spara tema för lagring.

  Bild på högerklickning av ett osparat tema
  Skapa ett tema
 4. Ange ett namn på temat i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

  Som standard sparas temat i mappen Dokument i Windows.

  Bild på en .themepack-fil i mappen Dokument
  En .themepack-fil i mappen Dokument

Tips!

 • Teman finns endast i ett par av utgåvorna av Windows 7. Om dina vänner eller din familj har Windows 7 Starter eller Home Basic (eller en annan version av Windows), kan de inte öppna eller använda ditt tema.

Ta bort ett tema

Om du tröttnar på det tema du skapat eller hämtat kan du ta bort det från datorn. (Teman som medföljde Windows går inte att ta bort.)

Så här tar du bort ett tema

 1. Klicka på ett annat tema för att använda det på skrivbordet. Du kan inte ta bort ett tema samtidigt som det används.

 2. Högerklicka på det tema du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort tema.

Hämta fler teman

Du kan hitta fler teman i Personalization Gallery på Windows webbplats.