Anpassa Start-menyn

Om du ordnar Start-menyn kan du lättare hitta dina favoritprogram och favoritmappar.

Bild av Start-menyn
Start-menyn
Visa alla

Fästa en programikon på Start-menyn

Om du använder ett program ofta kan du skapa en genväg till det genom att fästa programmets ikon på Start-menyn. Ikoner för program som du har fäst visas på vänster sida av Start-menyn.

 • Högerklicka på programikonen du vill fästa på Start-menyn och klicka sedan på Fäst på Start-menyn.

Obs!

 • Om du vill ta bort en programikon högerklickar du på den och klickar sedan på Ta bort från Start-menyn.

 • Om du vill byta plats på ett objekt som du har fäst drar du det till en ny plats i listan.

Ta bort en programikon från Start-menyn

När du tar bort en programikon från Start-menyn tas den inte bort från listan Alla program, och programmet avinstalleras inte.

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen.
 2. Högerklicka på programikonen du vill ta bort från Start-menyn och klicka sedan på Ta bort från den här listan.

Flytta knappen Start

Start-knappen Bild på knappen Start är placerad i Aktivitetsfältet. Även om du inte kan ta bort Start-knappen från Aktivitetsfältet kan du flytta hela fältet, tillsammans med Start-knappen.
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om alternativet Lås Aktivitetsfältet är markerat klickar du på det så att Aktivitetsfältet låses upp.

 2. Klicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och håll ned musknappen samtidigt som du drar Aktivitetsfältet till någon av skrivbordets kanter. När Aktivitetsfältet befinner sig där du vill ha det släpper du musknappen.

Obs!

 • Om du vill låsa Aktivitetsfältet högerklickar du på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet och klickar sedan på Lås Aktivitetsfältet. Kryssrutan markeras igen. Genom att låsa fast Aktivitetsfältet förhindrar du att du flyttar eller ändrar storlek på det av misstag.

Så här rensar du listan över nyligen öppnade filer och program på Start-menyn

När du rensar listan över öppnade filer och program på Start-menyn tar du inte bort dem från datorn.

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny. Om du vill rensa listan över nyligen öppnade program avmarkerar du kryssrutan Lagra och visa nyligen öppnade program på Start-menyn. Om du vill rensa listan över nyligen öppnade filer avmarkerar du kryssrutan Spara och visa objekt som öppnades nyligen i Start-menyn och Aktivitetsfältet och klickar på OK.

Ändra antalet genvägar i listan över vanliga program

På Start-menyn finns genvägar till program som du ofta använder. Du kan ändra hur många genvägar som ska visas (inställningen kan påverka höjden på Start-menyn).

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny och klicka sedan på Anpassa.

 3. Ange hur många program du vill visa på Start-menyn i rutan Antal program som ska visas i dialogrutan Anpassa Start-menyn och klicka på OK och sedan på OK igen.

Anpassa den högra delen av Start-menyn

Du kan lägga till och ta bort objekt som visas till höger på Start-menyn, t.ex. Dator, Kontrollpanelen och Bilder. Du kan också ändra vissa objekt så att de visas som länkar eller menyer.

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-menyn och sedan på Anpassa.

 3. Markera önskade alternativ i listan i dialogrutan Anpassa Start-menyn och klicka på OK och sedan på OK igen.

Återställa Start-menyns standardinställningar

Du kan återställa Start-menyn till de ursprungliga standardinställningarna.

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-menyn och sedan på Anpassa.

 3. Klicka på Använd standardinställningar i dialogrutan Anpassa Start-menyn och klicka på OK och sedan på OK igen.

Söka efter program från Start-menyn

 • Klicka på StartBild på knappen Start och skriv sedan ett ord eller en fras i sökrutan.

Lägga till kommandot Kör på Start-menyn

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-menyn och sedan på Anpassa.

 3. Bläddra igenom listan med alternativ tills du ser kryssrutan Kommandot Kör i dialogrutan Anpassa Start-menyn, markera kryssrutan, klicka på OK och sedan på OK igen.

Så här lägger du till nyligen använda objekt på Start-menyn

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-meny. Markera kryssrutan Spara och visa objekt som öppnades nyligen i Start-menyn och Aktivitetsfältet under Sekretess.

 3. Klicka på Anpassa. Bläddra igenom listan med alternativ tills du ser kryssrutan Tidigare i dialogrutan Anpassa Start-menyn, markera kryssrutan, klicka på OK och sedan på OK igen.