Kontrollera minnesproblem på din dator

Om Windows upptäcker möjliga problem med din dators minne kommer det att be dig att köra Minnesdiagnostikverktyget.

Köra Minnesdiagnostikverktyget

När ett meddelande om ett möjligt minnesproblem visas klickar du på meddelandet så att du kan välja något av de två alternativen för när Minnesdiagnostikverktyget ska köras:

Bild på dialogrutan Minnesdiagnostikverktyget
Minnesdiagnostikverktyget ger dig två alternativ

Om du väljer att starta om datorn och köra verktyget direkt måste du spara arbetet och stänga alla program som körs. Minnesdiagnostikverktyget körs automatiskt när du startar om Windows. Det kan ta flera minuter för verktyget att kontrollera din dators minne. När testet är klart startas Windows om igen automatiskt. Om verktyget upptäcker några problem bör du kontakta din datortillverkare för mer information om hur du löser dem eftersom fel i minnet ofta betyder att ett problem uppstått i datorns minneskretsar eller andra delar av maskinvaran.

Avancerade alternativ för Minnesdiagnostikverktyget

Du rekommenderas att köra Minnesdiagnostikverktyget automatiskt. Avancerade användare kanske dock vill justera inställningarna för verktyget. Så här gör du:

 1. Tryck på F1 när Minnesdiagnostikverktyget startas.

 2. Du kan justera följande inställningar:

  • Testkombination. Välj vilken typ av test du vill köra. Grundläggande, Standard eller Utökat. Alternativen beskrivs i verktyget.

  • Cache. Välj cache-inställning för varje test: Standard, eller Av.

  • Antal pass. Skriv in det antal gånger du vill upprepa testet.

 3. Starta testet genom att trycka på F10.

Kör Minnesdiagnostikverktyget manuellt

Om Windows minnesdiagnostikverktyg inte körs automatiskt kan du köra det manuellt.

 1. Öppna Minnesdiagnostikverktyget genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv Minne i sökrutan och klicka på Analysera datorns minnesproblem. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Välj när du vill köra verktyget.