Aktivera eller inaktivera en sensor

Program kan använda information från en sensor så fort den har aktiverats. Du kan aktivera eller inaktivera sensorer som är installerade på datorn i Sensorer för plats och annat på Kontrollpanelen. När du inaktiverar en sensor stängs den inte av. Vissa program har fortfarande tillgång till information från en sensor när den är inaktiverad. Mer information finns i Installera eller avinstallera en sensor.

När en sensor har aktiverats kan som standard alla användare och program på datorn komma åt information från den. Första gången ett program eller en tjänst kommer åt datorns plats från en sensor, visas tillfälligt i Windows ikonen Sensorer för plats och annat Bild av ikonen Plats och andra sensorer i meddelandefältet. Information om hur du begränsar vem som kan komma åt information från en sensor när du har aktiverat sensorn finns i Ändra vilka som kan komma åt information från en sensor. Mer information om hur en aktiverad sensor påverkar din integritet finns i Hur påverkar en sensor sekretessen?

Aktivera och inaktivera en sensor

  1. Öppna Sensorer för plats och annat genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du sensorer och klickar sedan på Sensorer för plats och annat.

  2. Markera kryssrutan bredvid den sensor du vill aktivera eller avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera sensorn. Klicka sedan på Använd Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.