Om du inte kan ansluta till ett nätverk kan det vara problem med nätverkskortet. Du kan först prova att använda felsökaren Nätverkskort för att automatiskt hitta och åtgärda vissa vanliga problem:

 • Öppna felsökaren för nätverkskort genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Visa alla och klicka sedan på Nätverkskort.

Om problemet inte blir löst av att köra felsökaren Nätverkskort kan du prova följande åtgärder:

Visa alla

Kontrollera att nätverkskortet är aktiverat

Så här aktiverar du kortet:

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

 2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och klicka på Aktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Återställ nätverkskortet

Så här återställer du kortet:

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

 2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och klicka sedan på Inaktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Högerklicka på nätverkskortets ikon igen och klicka på Aktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kortet har nu återställts. Försök ansluta till nätverket igen eller kör Felsökaren för nätverk och kontrollera att nätverkskortet nu fungerar.

 • Öppna Felsökaren för nätverk genom att högerklicka på nätverksikonen i meddelandefältet och sedan klicka på Felsöka problem.

Uppdatera drivrutinen till nätverkskortet

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Om du återställer nätverkskortet men ändå inte kan ansluta till nätverket kanske du behöver uppdatera kortets drivrutin. (Genom att uppdatera drivrutinen kan du bli kvitt problemet med att drivrutinen saknas eller inte fungerar samt att drivrutinen är för gammal.) Så här uppdaterar du nätverkskortets drivrutin:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på Nätverkskort, högerklicka på kortet och välj Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

  Om Windows inte kan hitta drivrutinen på datorn och du inte kan ansluta till Internet, kan du behöva kontakta tillverkaren av nätverkskortet eller datorn om du vill ha tag på drivrutinen. Läs informationen som medföljde nätverkskortet eller datorn och se om du har en skiva med drivrutinerna.

Försök ansluta till nätverket igen när du har uppdaterat drivrutinen eller kör Felsökaren för nätverk och bekräfta att kortet har uppdaterats.

 • Öppna Felsökaren för nätverk genom att högerklicka på nätverksikonen i meddelandefältet och sedan klicka på Felsöka problem.

Byt ut nätverkskortet om ingenting annat fungerar

Om du har prövat med att återställa nätverkskortet och uppdatera drivrutiner men det fortfarande står att det är något problem med kortet i Felsökaren för nätverk, kan du pröva med att byta ut kortet. Köp ett nytt nätverkskort och installera det i datorn enligt tillverkarens anvisningar, eller låt en servicetekniker göra det.

Inaktivera eller avinstallera ett nätverkskort

Om du bestämmer dig för att du inte vill använda ett visst nätverkskort kan du antingen avaktivera det (vilket är enklast) eller avinstallera det.

Så här inaktiverar du ett nätverkskort

Om ett nätverkskort inaktiveras stängs det av så att det inte används.

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

 2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och klicka sedan på Inaktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Så här avinstallerar du ett nätverkskort

Varning!

 • Stäng av datorn och koppla från den från strömkällan. Detta är mycket viktigt. Om ett kort installeras i en dator som är inkopplad kan du få en stöt eller kortet och datorn skadas.

 1. I informationen som medföljde datorn kan du läsa om hur det går till att öppna datorns hölje. Om du inte längre har kvar de instruktionerna kan du leta efter skruvar eller klamrar som ska lossas (vanligtvis på baksidan).

 2. Efter att du öppnat höljet ska du jorda dig genom att beröra det metallhölje som omger den kontakt där strömsladden ansluts. Detta kan skydda dig från elstötar och samtidigt skydda det nya kortet och de befintliga datorkomponenterna mot statisk elektricitet.

 3. Läs informationen som medföljde nätverkskortet. Leta upp nätverkskortet om du inte längre har kvar instruktionerna. Om du är osäker på vilket kort som är nätverkskortet följer du kablarna från nätverkskabeln till kortets baksida och ser vilken socket kortet sitter i.

 4. Dra ut alla kablar ur baksidan av nätverkskortet och ta bort eventuella skruvar eller klamrar som håller nätverkskortet på plats.

 5. Dra försiktigt kortet rakt ut ur socketen. Undvik att vrida eller böja kortet när du tar bort det.

 6. Om du inte ska installera ett nytt nätverkskort installerar du skyddslocket till socketen och sätter sedan tillbaka skruven eller klammern. Stäng sedan datorns hölje och sätt tillbaka de skruvar som du lossade när du öppnade höljet.